KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:15
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Transferler
0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -12.703 0 0 -2.866.542 -2.879.245 -2.879.245
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -265.441 7.427.280 218.299.773 -2.866.542 488.447.663 488.447.663
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134
Transferler
0 0 0 0 0 1.273.350 -1.273.350 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -17.921 0 0 -303.976 -321.897 -321.897
Sermaye Arttırımı
32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575
Dönem Sonu Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -276.783 7.427.280 219.573.123 -303.976 524.726.812 524.726.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.449.884 2.007.317
Dönem Karı (Zararı)
-303.976 -2.866.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.073.823 2.177.585
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 815.927 612.538
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
766.747 736.251
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 766.747 736.251
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
265.886 -17.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
265.886 -17.515
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.335 164.199
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -102.462 -21.726
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 80.127 185.925
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
283.915 682.112
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-36.317 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-319.963 2.696.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.132.585 338.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -10.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.132.585 349.750
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
78.627 218.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
78.627 218.977
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.995.824 1.313.969
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-737.574 591.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-737.574 591.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
475.745 232.896
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
475.745 232.896
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.449.884 2.007.317
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.071.865 -461.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.992 -45.232
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -54.992 -45.232
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.016.873 -416.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.935.924 -1.750.388
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.037.277 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.037.277 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.156.860 -3.916.783
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-358.670 -146.746
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-798.190 -3.770.037
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 2.312.460
Ödenen Faiz
-46.955 -167.791
Alınan Faiz
17 102.462 21.726
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.313.943 -204.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.313.943 -204.764
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 340.406 604.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.654.349 400.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.654.349 340.406
Ticari Alacaklar
4.128.040 2.762.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.128.040 2.762.202
Diğer Alacaklar
259.049 242.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 259.049 242.927
Peşin Ödenmiş Giderler
2.199.007 4.200.441
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.199.007 4.200.441
Diğer Dönen Varlıklar
2.399.263 2.299.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 2.399.263 2.299.026
ARA TOPLAM
14.639.708 9.845.002
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.639.708 9.845.002
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
156.624 156.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 156.624 156.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 475.478.873 474.462.000
Maddi Duran Varlıklar
7 4.053.137 4.467.024
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 958.206 1.247.754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.437 185.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.437 185.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.509.107 7.503.497
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22.263 0
Diğer Duran Varlıklar
9 30.350.959 30.545.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
518.657.606 518.568.781
TOPLAM VARLIKLAR
533.297.314 528.413.783
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.330 43.607
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.330 43.607
Banka Kredileri
4 21.330 43.607
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
680.938 1.561.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
680.938 1.561.476
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 680.938 1.561.476
Ticari Borçlar
2.461.503 3.199.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.461.503 3.199.077
Diğer Borçlar
193 26.304.984
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 22 26.304.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
171 921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.766 141.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 110.766 141.735
Kısa Vadeli Karşılıklar
500.491 306.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 500.491 306.715
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
402.643 286.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 402.643 286.685
ARA TOPLAM
4.177.864 31.844.279
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.177.864 31.844.279
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
598.459 681.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
598.459 681.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 598.459 681.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
623.919 500.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 623.919 500.717
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 14.054
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.170.260 2.778.754
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 3.170.260 2.778.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.392.638 3.975.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.570.502 35.819.649
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
524.726.812 492.594.134
Ödenmiş Sermaye
13 263.340.000 231.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Pay Bazlı Ödemeler (-)
195.249 80.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-276.783 -258.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-276.783 -258.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-276.783 -258.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
219.573.123 218.299.773
Net Dönem Karı veya Zararı
-303.976 1.273.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
524.726.812 492.594.134
TOPLAM KAYNAKLAR
533.297.314 528.413.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 14.137.026 11.508.958 6.648.849 4.098.245
Satışların Maliyeti
14 -6.849.825 -7.227.199 -3.762.848 -2.566.167
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.287.201 4.281.759 2.886.001 1.532.078
BRÜT KAR (ZARAR)
7.287.201 4.281.759 2.886.001 1.532.078
Genel Yönetim Giderleri
15 -4.976.528 -2.986.739 -2.663.516 -974.106
Pazarlama Giderleri
-1.979.402 -2.376.344 -952.963 -1.054.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.557.939 284.105 1.222.889 55.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.038.898 -1.276.516 -995.294 -1.079.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-149.688 -2.073.735 -502.883 -1.520.441
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-149.688 -2.073.735 -502.883 -1.520.441
Finansman Gelirleri
17 361.724 486.515 286.710 240.923
Finansman Giderleri
17 -552.329 -1.279.322 -165.566 -442.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-340.293 -2.866.542 -381.739 -1.721.821
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36.317 0 6.113 1.914
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 1.914
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36.317 0 6.113 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-303.976 -2.866.542 -375.626 -1.719.907
DÖNEM KARI (ZARARI)
-303.976 -2.866.542 -375.626 -1.719.907
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 -303.976 -2.866.542 -375.626 -1.719.907
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00001300 -0,00012000 -0,00001600 -0,00007000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.921 -12.703 -125.458 79.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.921 -12.703 -125.458 79.119
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-17.921 -12.703 -125.458 79.119
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.921 -12.703 -125.458 79.119
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-321.897 -2.879.245 -501.084 -1.640.788
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-321.897 -2.879.245 -501.084 -1.640.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958357


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.388 Değişim: -2,20% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 14:54
Düşük 1.388 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6752 Değişim: 0,33%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1622 Değişim: 0,22%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
489,55 Değişim: 0,31%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.