KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.05.2021 - 18:26
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Transferler
0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -91.822 0 0 -425.497 -517.319 -517.319
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -344.560 7.427.280 218.299.773 -425.497 490.809.589 490.809.589
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459
Transferler
0 0 0 0 0 1.273.350 -1.273.350 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 107.537 0 0 71.650 179.187 179.187
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -151.325 7.427.280 219.573.123 71.650 492.773.321 492.773.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
689.369 1.413.396
Dönem Karı (Zararı)
71.650 -425.497
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
741.112 736.652
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 356.438 341.480
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
495.016 -103.848
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 495.016 -103.848
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
151.348 262.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
151.348 262.597
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
83.126 195.603
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -19.599 -26.228
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 102.725 221.831
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-314.611 38.906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-30.205 1.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-123.393 1.215.879
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.247.114 -664.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.247.114 -664.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-153.628 95.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-153.628 95.250
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -42.373
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
944.014 297.251
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.954 1.008.565
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.954 1.008.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
376.289 521.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
376.289 521.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
689.369 1.527.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -113.638
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-672.945 -259.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.803 -16.037
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -28.302 -14.624
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.501 -1.413
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -633.142 -243.481
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-177.675 -1.667.693
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-351.153 -90.582
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-351.153 -90.582
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
229.860 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -38.371 -1.417.778
Ödenen Faiz
-37.610 -185.561
Alınan Faiz
17 19.599 26.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-161.251 -513.815
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-161.251 -513.815
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 340.406 604.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 179.155 91.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 179.155 340.406
Ticari Alacaklar
3.514.300 2.762.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.514.300 2.762.202
Diğer Alacaklar
315.833 242.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 315.833 242.927
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.255.734 4.200.441
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.921.665 2.299.026
ARA TOPLAM
10.186.687 9.845.002
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.186.687 9.845.002
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
156.624 156.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 156.624 156.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 475.095.142 474.462.000
Maddi Duran Varlıklar
7 4.288.456 4.467.024
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.126.936 1.247.754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
168.688 185.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
168.688 185.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.504.190 7.503.497
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16.150
Diğer Duran Varlıklar
9 30.004.029 30.545.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
518.360.215 518.568.781
TOPLAM VARLIKLAR
528.546.902 528.413.783
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.847 43.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.847 43.607
Banka Kredileri
4 28.847 43.607
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.107.204 1.561.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.107.204 1.561.476
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.107.204 1.561.476
Ticari Borçlar
3.156.123 3.199.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.156.123 3.199.077
Diğer Borçlar
26.534.094 26.304.984
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 26.533.923 26.304.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
171 921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 188.097 141.735
Kısa Vadeli Karşılıklar
396.789 306.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 396.789 306.715
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 353.695 286.685
ARA TOPLAM
31.764.849 31.844.279
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.764.849 31.844.279
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
446.742 681.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
446.742 681.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 446.742 681.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
519.569 500.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 519.569 500.717
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 14.054
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 3.042.421 2.778.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.008.732 3.975.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.773.581 35.819.649
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
492.773.321 492.594.134
Ödenmiş Sermaye
13 231.000.000 231.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
80.674 80.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-151.325 -258.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-151.325 -258.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-151.325 -258.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
219.573.123 218.299.773
Net Dönem Karı veya Zararı
71.650 1.273.350
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
492.773.321 492.594.134
TOPLAM KAYNAKLAR
528.546.902 528.413.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 7.488.177 8.131.850
Satışların Maliyeti
14 -3.086.977 -4.661.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.401.200 3.470.819
BRÜT KAR (ZARAR)
4.401.200 3.470.819
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.313.012 -2.012.633
Pazarlama Giderleri
-1.026.439 -1.321.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 335.050 228.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.043.604 -197.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
353.195 167.844
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
353.195 167.844
Finansman Gelirleri
17 75.014 245.592
Finansman Giderleri
17 -386.763 -837.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.446 -423.583
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30.204 -1.914
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.914
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.650 -425.497
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.650 -425.497
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18 71.650 -425.497
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00000300 -0,00002000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
107.537 -91.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
107.537 -91.822
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.537 -91.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
179.187 -517.319
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
179.187 -517.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937550


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 13.510 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,4696 Değişim: 0,00%
Düşük 8,4648 15.06.2021 Yüksek 8,4720
Açılış: 8,4692
10,2740 Değişim: 0,07%
Düşük 10,2604 15.06.2021 Yüksek 10,2767
Açılış: 10,2673
507,15 Değişim: -0,21%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 508,51
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.