KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:21
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665
Transferler
0 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -76.912 0 0 -1.304.956 -1.381.868 -1.381.868
Sermaye Arttırımı
77.000.000 0 0 0 0 0 0 77.000.000 77.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -179.127 7.427.280 187.201.395 -1.304.956 458.997.185 458.997.185
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Transferler
0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 10.735 0 0 -2.534.699 -2.523.964 -2.523.964
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -242.003 7.427.280 218.299.773 -2.534.699 488.802.944 488.802.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.278.719 -16.801.430
Dönem Karı (Zararı)
-2.534.699 -1.304.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.599.369 2.061.697
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.015.843 839.883
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
512.926 751.079
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 512.926 751.079
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
232.712 42.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
232.712 54.691
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -11.851
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
823.186 4.280
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -41.642 -355.678
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 864.828 359.958
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.014.702 428.838
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.223
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.214.049 -17.420.774
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-316.324 -661.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-316.324 -661.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
232.042 143.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
232.042 143.441
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.446.266 698.847
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-694.303 -13.389.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-694.303 -13.389.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
546.368 -4.212.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
546.368 -4.212.775
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.278.719 -16.664.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -137.397
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.041.440 -4.151.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.626 -398.347
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -78.626 -383.401
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.946
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -962.814 -3.760.138
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-127.719 22.428.369
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-238.040 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-238.040 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
6.738.430 13.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.832.125 -4.697.432
Ödenen Faiz
-837.626 -359.958
Alınan Faiz
16 41.642 355.678
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 14.130.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.109.560 1.475.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 2.109.560 1.475.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 604.818 1.075.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.714.378 2.551.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.714.378 604.818
Ticari Alacaklar
2.580.723 2.777.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.580.723 2.777.325
Diğer Alacaklar
181.617 137.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 181.617 137.466
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.452.569 4.068.738
Diğer Dönen Varlıklar
9 580.684 3.747.044
ARA TOPLAM
9.509.971 11.335.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.509.971 11.335.391
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
156.624 167.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 156.624 167.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 470.477.440 466.563.500
Maddi Duran Varlıklar
7 4.468.389 7.774.129
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 162.229 658.583
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
214.687 300.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
214.687 300.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.854.262 10.684.359
Diğer Duran Varlıklar
9 32.295.167 29.394.118
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
516.628.798 515.543.132
TOPLAM VARLIKLAR
526.138.769 526.878.523
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
141.960 380.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
141.960 380.000
Banka Kredileri
4 141.960 380.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.785.103 7.338.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.785.103 7.338.907
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.785.103 7.338.907
Ticari Borçlar
3.136.381 3.830.684
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.136.381 3.830.684
Diğer Borçlar
921 49.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
921 49.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 164.181 382.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
524.928 346.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 524.928 346.723
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 817.744 412.133
ARA TOPLAM
7.571.218 12.739.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.571.218 12.739.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
153.275 416.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
153.275 416.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 153.275 416.894
Diğer Borçlar
26.340.123 19.601.693
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 26.340.123 19.601.693
Uzun Vadeli Karşılıklar
386.353 315.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
386.353 315.380
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 2.884.856 2.477.861
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.764.607 22.811.828
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.335.825 35.551.615
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
488.802.944 491.326.908
Ödenmiş Sermaye
13 231.000.000 231.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
80.674 80.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-242.003 -252.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-242.003 -252.738
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-242.003 -252.738
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.299.773 187.201.395
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.534.699 31.098.378
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
488.802.944 491.326.908
TOPLAM KAYNAKLAR
526.138.769 526.878.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 18.732.308 21.732.907 7.223.350 7.049.557
Satışların Maliyeti
14 -10.761.318 -13.096.770 -3.534.119 -4.211.694
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.970.990 8.636.137 3.689.231 2.837.863
BRÜT KAR (ZARAR)
7.970.990 8.636.137 3.689.231 2.837.863
Genel Yönetim Giderleri
15 -4.803.182 -5.687.044 -1.816.443 -1.523.583
Pazarlama Giderleri
15 -3.461.492 -3.353.084 -1.085.148 -1.119.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
589.520 622.228 305.415 271.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.655.626 -1.105.800 -379.110 -231.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.359.790 -887.563 713.945 234.772
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.359.790 -887.563 713.945 234.772
Finansman Gelirleri
16 1.253.273 1.565.618 766.758 1.028.849
Finansman Giderleri
17 -2.428.182 -1.983.011 -1.148.860 -475.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.534.699 -1.304.956 331.843 788.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.534.699 -1.304.956 331.843 788.532
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.534.699 -1.304.956 331.843 788.532
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 -2.534.699 -1.304.956 331.843 788.532
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00011000 -0,00006000 0,00001000 0,00003000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.735 -76.912 23.438 171.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.735 -76.912 23.438 171.670
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.735 -76.912 23.438 171.670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.523.964 -1.381.868 355.281 960.202
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.523.964 -1.381.868 355.281 960.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886807


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9024 Değişim: 2,32%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,9133
Açılış: 15,5411
16,7887 Değişim: 3,38%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,8117
Açılış: 16,2402
926,25 Değişim: 1,67%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.