KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 18:56
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665
Transferler
0 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -248.582 0 0 -2.093.752 -2.342.334 -2.342.334
Sermaye Arttırımı
77.000.000 0 0 0 0 0 0 77.000.000 77.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -350.797 7.427.280 187.201.395 -2.093.752 458.036.719 458.036.719
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Transferler
0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -12.703 0 0 -2.860.244 -2.872.947 -2.872.947
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -265.441 7.427.280 218.299.773 -2.860.244 488.453.961 488.453.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.016.122 -15.593.515
Dönem Karı (Zararı)
-2.860.244 -2.093.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.860.244 -2.093.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.177.663 2.147.790
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 612.538 551.938
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
736.251 519.529
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 736.251 519.529
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-17.515 80.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-17.515 80.266
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
164.277 35.790
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -21.648 -257.093
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 185.925 292.883
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
682.112 965.490
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.223
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.698.703 -15.510.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
338.758 -662.206
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.992 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
349.750 -662.206
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
222.262 911.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
222.262 911.619
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.313.969 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
591.674 -11.642.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
591.674 -11.642.911
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
232.040 -4.116.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
232.040 -4.116.658
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.016.122 -15.456.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -137.397
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-486.693 -2.626.171
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-25.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.232 -271.830
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -45.232 -271.830
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -416.461 -2.361.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.750.466 17.499.550
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.916.783 -3.094.741
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.746 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.770.037 -3.094.741
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
2.312.460 6.500.000
Ödenen Faiz
-167.791 -292.883
Alınan Faiz
16 21.648 257.093
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 14.130.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-221.037 -720.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -221.037 -720.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 604.818 1.075.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 383.781 355.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 383.781 604.818
Ticari Alacaklar
1.702.316 2.777.325
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 10.992 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.691.324 2.777.325
Diğer Alacaklar
176.737 137.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 176.737 137.466
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.096.840 4.068.738
Diğer Dönen Varlıklar
9 965.295 3.747.044
ARA TOPLAM
7.324.969 11.335.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.324.969 11.335.391
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 25.000 0
Diğer Alacaklar
167.506 167.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 167.506 167.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 466.979.961 466.563.500
Maddi Duran Varlıklar
7 7.622.231 7.774.129
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 300.675 658.583
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
243.436 300.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
243.436 300.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.342.288 10.684.359
Diğer Duran Varlıklar
9 31.914.334 29.394.118
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
516.595.431 515.543.132
TOPLAM VARLIKLAR
523.920.400 526.878.523
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
233.254 380.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
233.254 380.000
Banka Kredileri
4 233.254 380.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.610.820 7.338.907
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.610.820 7.338.907
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.610.820 7.338.907
Ticari Borçlar
4.422.358 3.830.684
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.422.358 3.830.684
Diğer Borçlar
921 49.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
921 49.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 337.127 382.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
292.870 346.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 292.870 346.723
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 661.144 412.133
ARA TOPLAM
10.558.494 12.739.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.558.494 12.739.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.055 416.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.055 416.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 57.055 416.894
Diğer Borçlar
21.914.153 19.601.693
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 21.914.153 19.601.693
Uzun Vadeli Karşılıklar
382.555 315.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
382.555 315.380
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 2.554.182 2.477.861
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.907.945 22.811.828
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.466.439 35.551.615
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
488.453.961 491.326.908
Ödenmiş Sermaye
13 231.000.000 231.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
80.674 80.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-265.441 -252.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-265.441 -252.738
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-265.441 -252.738
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.299.773 187.201.395
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.860.244 31.098.378
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
488.453.961 491.326.908
TOPLAM KAYNAKLAR
523.920.400 526.878.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 11.503.095 14.683.350 4.104.002 8.381.240
Satışların Maliyeti
14 -7.227.199 -8.885.076 -2.566.167 -4.068.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.275.896 5.798.274 1.537.835 4.312.798
BRÜT KAR (ZARAR)
4.275.896 5.798.274 1.537.835 4.312.798
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.974.500 -4.163.461 -964.790 -1.822.909
Pazarlama Giderleri
15 -2.376.344 -2.233.448 -1.054.543 -1.113.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
284.105 290.770 55.366 104.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.276.516 -814.469 -1.079.236 -407.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.067.359 -1.122.334 -1.505.368 1.073.267
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.067.359 -1.122.334 -1.505.368 1.073.267
Finansman Gelirleri
16 486.437 353.272 240.845 108.576
Finansman Giderleri
17 -1.279.322 -1.324.690 -442.303 -599.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.860.244 -2.093.752 -1.706.826 582.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.860.244 -2.093.752 -1.706.826 582.049
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.860.244 -2.093.752 -1.706.826 582.049
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 -2.860.244 -2.093.752 -1.706.826 582.049
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00012000 -0,00009300 -0,00007000 0,00002600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.703 -248.582 79.119 -336.432
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.703 -248.582 79.119 -336.432
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.703 -248.582 79.119 -336.432
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.872.947 -2.342.334 -1.627.707 245.617
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.872.947 -2.342.334 -1.627.707 245.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869779


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4698 Değişim: -0,27%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2513 Değişim: -0,33%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
797,73 Değişim: -0,34%
Düşük 796,07 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.