KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 18:24
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665
Transferler
77.000.000 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 77.000.000 77.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 87.850 0 0 -2.675.801 -2.587.951 -2.587.951
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -14.365 7.427.280 187.201.395 -2.675.801 457.791.102 457.791.102
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Transferler
0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -91.822 0 0 -1.146.634 -1.238.456 -1.238.456
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -344.560 7.427.280 218.299.773 -1.146.634 490.088.452 490.088.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.413.396 -72.844.167
Dönem Karı (Zararı)
-1.146.634 -2.675.801
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.146.634 -2.675.801
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
737.474 1.257.792
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 341.480 361.163
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-103.848 120.828
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -103.848 120.828
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
262.597 121.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
262.597 121.524
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
195.603 654.277
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -26.228 654.277
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 221.831 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
39.728 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.914 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.936.194 -71.426.158
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
53.990 648.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
53.990 648.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
95.250 -159.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.250 -159.958
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.373 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
297.251 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.008.565 -12.617.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.008.565 -12.617.356
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
523.511 -59.297.755
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
523.511 -59.297.755
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.527.034 -72.844.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-113.638 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-259.518 -803.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.014
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.037 -129.269
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -14.624 -129.269
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.413 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -243.481 -680.194
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.667.693 75.406.172
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.508.360 -939.551
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-90.582 -939.551
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.417.778 0
Ödenen Faiz
-185.561 -704.209
Alınan Faiz
17 26.228 49.932
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 77.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-513.815 1.758.556
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-513.815 1.758.556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 604.818 1.075.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 91.003 2.834.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 91.003 604.818
Ticari Alacaklar
2.827.183 2.777.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.827.183 2.777.325
Diğer Alacaklar
192.178 137.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 192.178 137.466
Stoklar
42.373
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.133.371 4.068.738
Diğer Dönen Varlıklar
9 3.572.392 3.747.044
ARA TOPLAM
9.858.500 11.335.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.858.500 11.335.391
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
167.506 167.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 167.506 167.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 466.806.981 466.563.500
Maddi Duran Varlıklar
7 7.654.487 7.774.129
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 480.119 658.583
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
273.600 300.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
273.600 300.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.322.475 10.684.359
Diğer Duran Varlıklar
9 29.418.808 29.394.118
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
516.123.976 515.543.132
TOPLAM VARLIKLAR
525.982.476 526.878.523
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.214.894 7.718.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.214.894 7.718.907
Banka Kredileri
4 289.418 380.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.925.476 7.338.907
Ticari Borçlar
4.839.249 3.830.684
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.839.249 3.830.684
Diğer Borçlar
19.794 49.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 19.794 49.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
292.311 382.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.914 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
591.152 346.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 591.152 346.723
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 895.991 412.133
ARA TOPLAM
12.855.305 12.739.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.855.305 12.739.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
452.274 416.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
452.274 416.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 452.274 416.894
Diğer Borçlar
19.601.693 19.601.693
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 19.601.693 19.601.693
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.444 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
348.002 315.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
348.002 315.380
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 2.632.306 2.477.861
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.038.719 22.811.828
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.894.024 35.551.615
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
490.088.452 491.326.908
Ödenmiş Sermaye
13 231.000.000 231.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
80.674 80.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-344.560 -252.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-344.560 -252.738
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-344.560 -252.738
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.299.773 187.201.395
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.146.634 31.098.378
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
490.088.452 491.326.908
TOPLAM KAYNAKLAR
525.982.476 526.878.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 7.410.713 6.302.110
Satışların Maliyeti
14 -4.661.031 -4.816.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.749.682 1.485.476
BRÜT KAR (ZARAR)
2.749.682 1.485.476
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.012.633 -2.340.552
Pazarlama Giderleri
-1.321.801 -1.119.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 228.739 185.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -197.280 -406.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-553.293 -2.195.601
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-553.293 -2.195.601
Finansman Gelirleri
17 245.592 244.696
Finansman Giderleri
18 -837.019 -724.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.144.720 -2.675.801
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.914 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.914 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.146.634 -2.675.801
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.146.634 -2.675.801
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19 -1.146.634 -2.675.801
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 19 -0,00005000 -0,00012000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-91.822 87.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.822 87.850
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-91.822 87.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.238.456 -2.587.951
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.238.456 -2.587.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847410


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.340 Değişim: 0,73% Hacim : 9.726 Mio.TL Son veri saati : 14:56
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,2607 Değişim: 1,00%
Düşük 8,1672 22.04.2021 Yüksek 8,3697
Açılış: 8,1791
9,9546 Değişim: 0,89%
Düşük 9,8213 22.04.2021 Yüksek 10,0816
Açılış: 9,8666
473,32 Değişim: 0,87%
Düşük 472,95 22.04.2021 Yüksek 476,87
Açılış: 472,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.