KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:15
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 0 -51.918 7.427.280 182.869.782 -16.017.591 362.999.472 362.999.472
Transferler
0 0 0 0 0 -16.017.591 16.017.591 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -64.970 0 0 -6.929.365 -6.994.335 -6.994.335
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 52.286 0 0 0 0 52.286 52.286
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 52.286 -116.888 7.427.280 166.852.191 -6.929.365 356.057.423 356.057.423
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665
Transferler
0 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -76.912 0 0 -1.304.956 -1.381.868 -1.381.868
Sermaye Arttırımı
77.000.000 0 0 0 0 0 0 77.000.000 77.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -179.127 7.427.280 187.201.395 -1.304.956 458.997.185 458.997.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.801.430 -6.211.302
Dönem Karı (Zararı)
-1.304.956 -6.929.365
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.061.697 568.177
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 839.883 676.135
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
751.079 330.851
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 751.079 330.851
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.840 103.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
54.691 103.109
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-11.851 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.280 -541.918
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -355.678 -977.356
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 359.958 435.438
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
428.838 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.223 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.223 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.420.774 158.685
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-661.070 -406.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -661.070 -406.433
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
143.441 -9.509.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 143.441 -9.509.070
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
698.847 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.389.217 7.945.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -13.389.217 7.945.656
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.212.775 2.128.532
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.212.775 2.128.532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.664.033 -6.202.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-137.397 -8.799
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.151.485 -61.123.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.000 38.249
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.000 38.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-398.347 -910.715
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -383.401 -887.592
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.946 -23.123
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -3.760.138 -60.250.976
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.428.369 45.227.489
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.296.918
Kredilerden Nakit Girişleri
0 6.296.918
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.697.432 -3.663.632
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.697.432 -3.663.632
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
13.000.000 42.000.000
Ödenen Faiz
-359.958 -435.438
Alınan Faiz
355.678 977.355
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.130.081 52.286
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.475.454 -22.107.255
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 1.475.454 -22.107.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.075.722 25.542.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.551.176 3.435.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.551.176 1.075.722
Ticari Alacaklar
2.243.415 2.333.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.243.415 2.333.424
Diğer Alacaklar
105.182 57.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 105.182 57.567
Peşin Ödenmiş Giderler
4.231.705 3.VARLIKLAR
479.172.975 475.401.844
TOPLAM VARLIKLAR
491.184.291 487.324.309
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 6.401.130 6.235.294
Ticari Borçlar
3.681.336 17.070.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.681.336 17.070.553
Diğer Borçlar
3.478 67.021.795
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 0 67.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.478 21.795
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.054
Kısa Vadeli Karşılıklar
324.896 360.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
324.496 348.277
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 400 12.251
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 437.699 1.046.350
ARA TOPLAM
10.871.593 91.734.520
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.871.593 91.734.520
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.671.531 6.105.961
Diğer Borçlar
17.101.693 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 17.101.693 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.550 79.411
Uzun Vadeli Karşılıklar
254.583 236.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
254.583 236.596
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 2.283.156 5.817.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.315.513 12.239.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.187.106 103.973.644
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
458.997.185 383.350.665
Ödenmiş Sermaye
11 231.000.000 154.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
80.674 52.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-179.127 -102.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-179.127 -102.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-179.127 -102.215
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
187.201.395 166.852.191
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.304.956 20.349.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
458.997.185 383.350.665
TOPLAM KAYNAKLAR
491.184.291 487.324.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 21.732.907 6.079.411 7.049.557 2.113.614
Satışların Maliyeti
12 -13.096.770 -2.424.606 -4.211.694 -742.689
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.636.137 3.654.805 2.837.863 1.370.925
BRÜT KAR (ZARAR)
8.636.137 3.654.805 2.837.863 1.370.925
Genel Yönetim Giderleri
13 -5.687.044 -6.131.808 -1.523.583 -1.916.197
Pazarlama Giderleri
-3.353.084 -1.803.732 -1.119.636 -882.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 622.228 689.298 271.922 291.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.105.800 -1.532.978 -231.794 -979.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-887.563 -5.124.415 234.772 -2.115.981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-887.563 -5.124.415 234.772 -2.115.981
Finansman Gelirleri
15 1.565.618 3.767.044 1.028.849 2.034.551
Finansman Giderleri
16 -1.983.011 -5.571.994 -475.089 -3.454.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.304.956 -6.929.365 788.532 -3.535.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.304.956 -6.929.365 788.532 -3.535.732
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.304.956 -6.929.365 788.532 -3.535.732
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17 -1.304.956 -6.929.365 788.532 -3.535.732
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,00006000 -0,00045000 0,00003000 -0,00023000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-76.912 -64.970 171.670 16.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-76.912 -64.970 171.670 16.031
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-76.912 -64.970 171.670 16.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.381.868 -6.994.335 960.202 -3.519.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.381.868 -6.994.335 960.202 -3.519.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795493


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5192 Değişim: -0,46%
Düşük 13,4526 14.01.2022 Yüksek 13,6444
Açılış: 13,582
15,4280 Değişim: -0,99%
Düşük 15,3572 14.01.2022 Yüksek 15,6726
Açılış: 15,5816
790,01 Değişim: -0,67%
Düşük 785,31 14.01.2022 Yüksek 801,20
Açılış: 795,33
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.