KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 18:46
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.000.000 34.771.919 0 -44.852 7.144.690 162.655.732 20.496.640 309.024.129 309.024.129
Transferler
0 0 0 0 282.590 20.214.050 -20.496.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -7.066 0 0 -16.017.591 -16.024.657 -16.024.657
Sermaye Arttırımı
70.000.000 0 0 0 0 0 0 70.000.000 70.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 0 -51.918 7.427.280 182.869.782 -16.017.591 362.999.472 362.999.472
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 0 -51.918 7.427.280 182.869.782 -16.017.591 362.999.472 362.999.472
Transferler
0 0 0 0 0 -16.017.591 16.017.591 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -50.297 0 0 20.349.204 20.298.907 20.298.907
Sermaye Arttırımı
0 0 52.286 0 0 0 0 52.286 52.286
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.206.256 3.348.817
Dönem Karı (Zararı)
20.349.204 -16.017.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-24.555.198 17.863.012
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.033.533 693.135
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
349.338 271.518
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 349.338 271.518
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
90.524 68.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.524 68.277
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-791.996 -1.024.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17,18 -791.996 -1.024.028
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.184.982 2.294.164
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.387.868 15.480.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -29.387.868 15.480.121
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.711 79.825
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-33.711 79.825
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.919.225 1.531.475
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 3.423.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.469.014 -232.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.469.014 -232.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.308.365 -5.268.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.308.365 -5.268.043
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.898.151 1.995.565
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 13.898.151 1.995.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.960.003 1.612.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.960.003 1.612.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.125.219 3.376.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -81.037 -28.079
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.991.853 -9.962.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.711 489.992
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.711 489.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.663.462 -1.594.994
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.339.856 -1.594.994
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-323.606 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -63.362.102 -78.857.427
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 70.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.731.379 3.093.971
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.286 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.286 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.993.834 8.332.403
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.993.834 8.332.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.106.737 -6.262.461
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-11.106.737 -6.262.461
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
67.000.000 0
Ödenen Faiz
18 -561.921 -18.530
Alınan Faiz
17 1.353.917 1.042.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -24.466.730 -3.519.641
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.466.730 -3.519.641
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 25.542.452 29.062.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.075.722 25.542.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.075.722 25.542.452
Ticari Alacaklar
2.333.424 213.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5a 2.333.424 213.748
Diğer Alacaklar
57.567 113.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 57.567 113.548
Peşin Ödenmiş Giderler
3.963.348 166.164
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9a 3.963.348 166.164
Diğer Dönen Varlıklar
4.492.404 1.757.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8b 4.492.404 1.757.306
ARA TOPLAM
11.922.465 27.793.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.922.465 27.793.218
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
124.883 66.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 124.883 66.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 424.770.000 332.020.030
Maddi Duran Varlıklar
7 7.768.864 6.382.352
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
365.798 122.381
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
365.798 122.381
Peşin Ödenmiş Giderler
13.776.760 1.875.355
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9b 13.776.760 1.875.355
Diğer Duran Varlıklar
28.595.539 16.723.111
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8c 28.595.539 16.723.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
475.401.844 357.189.881
TOPLAM VARLIKLAR
487.324.309 384.983.099
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.235.294 4.444.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.235.294 4.444.615
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 6.235.294 4.444.615
Ticari Borçlar
17.070.553 3.172.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5b 17.070.553 3.172.402
Diğer Borçlar
67.021.795 46.971
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 67.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8d 21.795 46.971
Ertelenmiş Gelirler
0 220.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 220.375
Kısa Vadeli Karşılıklar
360.528 180.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 348.277 169.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10a 12.251 10.722
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.046.350 1.574.697
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8e 1.046.350 1.574.697
ARA TOPLAM
91.734.520 9.639.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.734.520 9.639.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.105.961 8.824.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.105.961 8.824.561
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 6.105.961 8.824.561
Ertelenmiş Gelirler
79.411 6.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
79.411 6.021
Uzun Vadeli Karşılıklar
236.596 176.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 236.596 176.812
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.817.156 3.336.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8f 5.817.156 3.336.544
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.239.124 12.343.938
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.973.644 21.983.627
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
383.350.665 362.999.472
Ödenmiş Sermaye
12 154.000.000 154.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.286 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-102.215 -51.918
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.215 -51.918
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.215 -51.918
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
166.852.191 182.869.782
Net Dönem Karı veya Zararı
20.349.204 -16.017.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
383.350.665 362.999.472
TOPLAM KAYNAKLAR
487.324.309 384.983.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 11.342.736 7.136.574
Satışların Maliyeti
13 -6.350.433 -2.869.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.992.303 4.266.974
BRÜT KAR (ZARAR)
4.992.303 4.266.974
Genel Yönetim Giderleri
14 -11.114.395 -6.857.434
Pazarlama Giderleri
-2.316.642 -234.047
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -15.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 30.538.832 589.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.633.484 -15.344.937
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.466.614 -17.595.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 0 173.047
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 0 -1.261
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.466.614 -17.423.528
Finansman Gelirleri
17 4.169.612 4.317.947
Finansman Giderleri
18 -4.287.022 -2.912.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.349.204 -16.017.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.349.204 -16.017.591
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.349.204 -16.017.591
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.349.204 -16.017.591
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden pay Başına Kar/Zarar 19 0,00132000 -0,00104000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.297 -7.066
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.297 -7.066
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.297 -7.066
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.298.907 -16.024.657
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.298.907 -16.024.657http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742918


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,00% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5365 Değişim: 0,13%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,5458
Açılış: 8,5258
10,0579 Değişim: -0,01%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,0708
Açılış: 10,0589
483,67 Değişim: 0,65%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 483,93
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.