KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

03.11.2023 - 18:16
KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.678.976 8.309.556 10.821.481 4.612.960
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-79.424 -28.365 -71.856 651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-95.701 -18.320 -396 994
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.036 -721 -5.782 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.284 -18.539 -82.196 -125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.597 9.215 16.518 -218
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.597 9.215 16.518 -218
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.047.085 17.811.698 -660.636 1.359.641
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
18.411.235 23.775.860 240.575 3.326.096
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
18.836.501 23.775.860 240.575 3.326.096
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-425.266 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
314.820 0 58.411 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.335.014 -208.304 70.372 152.673
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -10.257.066 -7.241.836 -1.826.887 -2.666.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.243.082 1.485.978 796.893 547.547
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.243.082 1.485.978 796.893 547.547
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.967.661 17.783.333 -732.492 1.360.292
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.646.637 26.092.889 10.088.989 5.973.252
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.442.803 19.756.237 6.378.321 4.135.296
Ana Ortaklık Payları
10.203.834 6.336.652 3.710.668 1.837.956


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 62.654.086 35.542.343
Finansal Yatırımlar
1.055.210 1.740.002
Ticari Alacaklar
24.161.446 9.091.348
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 50.217 43.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.111.229 9.048.024
Diğer Alacaklar
418.205 907.673
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 0 494.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
418.205 413.673
Türev Araçlar
24.2 736.362 29.428
Stoklar
6 44.080.584 27.360.804
Peşin Ödenmiş Giderler
4.968.020 3.048.491
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 337.295 700.262
Diğer Dönen Varlıklar
12.1 1.771.858 1.679.177
ARA TOPLAM
140.183.066 80.099.528
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.183.066 80.099.528
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
991.067 604.080
Ticari Alacaklar
2.348 1.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.348 1.914
Diğer Alacaklar
1.748.723 731.997
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 238.537 38.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.510.186 693.363
Türev Araçlar
24.2 78.165 18.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 1.275.590 1.160.275
Maddi Duran Varlıklar
9 50.006.269 35.439.942
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 7.976.120 5.212.180
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
63.051.938 53.451.468
Şerefiye
11.2 13.487.406 12.964.858
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.1 49.564.532 40.486.610
Peşin Ödenmiş Giderler
2.158.046 811.961
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 6.713.238 4.646.557
Diğer Duran Varlıklar
12.2 29.197 25.808
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.030.701 102.104.442
TOPLAM VARLIKLAR
274.213.767 182.203.970
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 15.721.231 11.094.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.721.231 11.094.131
Banka Kredileri
11.813.605 10.503.994
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
80 305
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
2.139.754 299.272
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.767.792 290.560
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 18.589.861 10.467.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.589.861 10.467.447
Banka Kredileri
3.803.080 3.833.416
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.217.576 1.527.517
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12.569.205 5.106.514
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 2.158.688 69.875
Ticari Borçlar
68.886.350 43.002.510
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.2 86.190 111.076
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
68.800.160 42.891.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.596.428 1.412.472
Diğer Borçlar
13.255.358 7.530.678
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.2 0 45.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.255.358 7.485.414
Türev Araçlar
24.2 456.052 350.825
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.764.845 988.015
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 1.767.094 280.042
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.517.748 2.549.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.005.206 1.224.428
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.512.542 1.325.122
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.3 161.530 111.593
ARA TOPLAM
128.875.185 77.857.138
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.875.185 77.857.138
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 42.051.593 32.802.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.051.593 32.802.191
Banka Kredileri
4.700.597 4.470.720
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.022.791 4.313.244
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
30.328.205 24.018.227
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 140.480 0
Ticari Borçlar
2.045 120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.045 120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
157.071 0
Diğer Borçlar
52.228 40.453
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
52.228 40.453
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
8 208.583 833.745
Türev Araçlar
24.2 25.256 563.047
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
522.771 145.898
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.481.556 2.355.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.481.556 2.355.942
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 8.167.697 6.907.713
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.4 1.416 5.576
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.810.696 43.654.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
181.685.881 121.511.823
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.436.197 14.514.372
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.711 9.711
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-523.333 -499.151
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-523.333 -499.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-547.102 -524.633
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.769 25.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.668.120 5.971.268
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.217.192 10.539.924
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.843.106 -4.765.236
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
294.034 196.580
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 283.986 163.809
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 8.164.388 4.765.376
Net Dönem Karı veya Zararı
7.531.164 3.801.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
68.091.689 46.177.775
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.527.886 60.692.147
TOPLAM KAYNAKLAR
274.213.767 182.203.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
232.989.177 126.611.005 99.247.292 55.311.111
Satışların Maliyeti
-157.934.460 -86.937.464 -65.869.360 -37.685.295
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.054.717 39.673.541 33.377.932 17.625.816
BRÜT KAR (ZARAR)
75.054.717 39.673.541 33.377.932 17.625.816
Genel Yönetim Giderleri
-9.359.641 -5.001.397 -3.876.779 -1.960.165
Pazarlama Giderleri
-35.142.858 -19.134.092 -14.342.658 -7.633.992
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-62.692 -19.128 -23.276 -7.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 4.297.766 3.797.777 1.412.360 1.205.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -6.448.294 -4.937.766 -2.341.642 -1.964.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -265.234 -157.199 -80.881 55.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.073.764 14.221.736 14.125.056 7.319.804
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 1.806.971 1.260.317 45.454 63.918
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -66.581 -613.594 -30.654 -9.715
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.814.154 14.868.459 14.139.856 7.374.007
Finansman Gelirleri
18 11.918.615 5.797.609 4.305.792 1.938.724
Finansman Giderleri
19 -14.462.541 -9.082.853 -5.328.128 -3.119.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.270.228 11.583.215 13.117.520 6.193.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.591.252 -3.326.280 -2.296.039 -1.580.628
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -5.379.293 -2.878.282 -2.369.416 -1.171.538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -1.211.959 -447.998 73.377 -409.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.678.976 8.256.935 10.821.481 4.612.960
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 0 52.621 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.678.976 8.309.556 10.821.481 4.612.960
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.147.812 5.029.813 6.945.358 2.845.809
Ana Ortaklık Payları
7.531.164 3.279.743 3.876.123 1.767.151
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 30,92440000 13,25120000 15,91610000 7,25630000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 0,00000000 0,21610000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.647.317 17.775.655
Dönem Karı (Zararı)
20.678.976 8.309.556
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.678.976 8.256.935
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 52.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.650.691 13.135.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.559.037 3.883.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
279.589 833.694
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.835 57.212
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
265.599 247.765
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -5.845 62.803
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.2 0 465.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.139.707 381.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
602.561 583.049
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
107.114 34.859
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
430.032 -236.226
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.023.802 4.093.760
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
578.093 190.583
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-452.807 851.836
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-452.807 851.836
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 265.234 157.199
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.3 6.591.252 3.326.280
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-628.743 -197.316
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -628.743 -197.316
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1 0 -927.562
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17.1 -704.473 541.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.385 27.043
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-50.408 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.921.247 -7.956.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-621.452 479.186
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.726.111 -12.693.443
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.159.560 16.182.627
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.736.098 4.693.971
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.149.546 133.751
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.769.371 -812.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.614.246 -1.218.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-155.125 405.472
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.286.282 21.472.138
Ödenen Faiz
-2.738.383 -1.546.278
Alınan Faiz
460.629 580.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.523.511 -168.578
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-366.868 -428.343
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.470.832 -2.134.049
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.087.807 -4.577.340
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 909.035
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
97.196 -347.810
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-218.250 -390.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.262.509 405.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.659.652 -4.680.382
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-569.610 -473.000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-569.610 -473.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.769 3.676.823
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -78.873
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
115.153 2.311
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
115.153 2.311
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 28.906.425 23.593.581
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -28.750.413 -15.285.011
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.555.220 -1.078.305
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.326.401 43.040
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-29.610 -128.596
Ödenen Temettüler
-1.694.360 -1.016.474
Ödenen Faiz
-4.294.685 -2.900.375
Alınan Faiz
3.127.057 836.523
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.842.483 -310.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.552.741 16.875.138
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.411.063 2.056.658
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.963.804 18.931.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 35.432.484 16.149.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 62.396.288 35.081.421


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 97.540 -7.145 0 -44.603 34.246 6.591.208 -2.875.363 637.105 2.955.192 1.290.783 8.988.269 30.334.633 39.322.902
Transferler
-116.188 -473.296 1.880.267 -1.290.783 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.002 -13.904 4.917.555 -1.831.740 3.279.743 6.336.652 19.756.237 26.092.889
Dönem Karı (Zararı)
3.279.743 3.279.743 5.029.813 8.309.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.002 -13.904 4.917.555 -1.831.740 3.056.909 14.726.424 17.783.333
Sermaye Arttırımı
2.311 2.311
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-87.829 27.829 -60.000 -956.474 -1.016.474
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17.237 17.237 408.017 425.254
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 -106.477 -7.145 0 -59.605 20.342 11.508.763 -4.707.103 0 163.809 4.880.525 3.279.743 15.282.158 49.544.724 64.826.882
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 9.711 -7.145 0 -524.633 25.482 10.539.924 -4.765.236 196.580 163.809 4.765.376 3.801.198 14.514.372 46.177.775 60.692.147
Transferler
120.177 3.681.021 -3.801.198 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.469 -1.713 4.677.268 -2.077.870 97.454 7.531.164 10.203.834 22.442.803 32.646.637
Dönem Karı (Zararı)
7.531.164 7.531.164 13.147.812 20.678.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.469 -1.713 4.677.268 -2.077.870 97.454 0 2.672.670 9.294.991 11.967.661
Sermaye Arttırımı
115.153 115.153
Kar Payları
0 -200.000 -200.000 -1.494.360 -1.694.360
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3 -25.237 -25.237
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 -82.009 -82.009 82.009 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
793.546 793.546
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 9.711 -7.145 0 -547.102 23.769 15.217.192 -6.843.106 294.034 283.986 8.164.388 7.531.164 24.436.197 68.091.689 92.527.886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214052


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.994 Değişim: -0,78% Hacim : 49.653 Mio.TL Son veri saati : 13:26
Düşük 7.979 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9329 Değişim: 0,18%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9474
Açılış: 28,8819
31,2592 Değişim: 0,14%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2778
Açılış: 31,2145
1.882,28 Değişim: 0,40%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.