KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

02.03.2023 - 18:22
KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.068.143 3.541.929
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.080.256 -151.916
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.390.777 -66.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-361 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-11.685 -135.647
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
322.567 50.639
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
322.567 50.639
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.820.488 12.949.282
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
18.411.876 17.692.463
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
147.435 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
147.435 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
133.450 -30.814
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32 -7.465.241 -5.817.062
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.592.968 1.104.695
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.592.968 1.104.695
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.740.232 12.797.366
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.808.375 16.339.295
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.240.548 13.050.952
Ana Ortaklık Payları
5.567.827 3.288.343


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 35.542.343 16.162.782
Finansal Yatırımlar
6.1 1.740.002 131.552
Ticari Alacaklar
9.091.348 5.992.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31.1 43.324 27.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 9.048.024 5.965.232
Diğer Alacaklar
907.673 368.015
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31.1 494.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 413.673 368.015
Türev Araçlar
33.2 29.428 526.271
Stoklar
10 27.360.804 11.422.692
Peşin Ödenmiş Giderler
18.1 3.048.491 2.087.615
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29.1 700.262 392.550
Diğer Dönen Varlıklar
19.1 1.679.177 966.691
ARA TOPLAM
80.099.528 38.050.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.099.528 38.050.962
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.2 604.080 97.456
Ticari Alacaklar
1.914 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 1.914 0
Diğer Alacaklar
731.997 119.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31.1 38.634 12.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.2 693.363 107.218
Türev Araçlar
33.2 18.260 44.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.160.275 733.456
Maddi Duran Varlıklar
12 35.439.942 25.939.696
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 5.212.180 3.465.482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.451.468 41.000.915
Şerefiye
14.2 12.964.858 10.219.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.1 40.486.610 30.781.270
Peşin Ödenmiş Giderler
18.2 811.961 338.440
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.2 4.646.557 2.484.060
Diğer Duran Varlıklar
19.2 25.808 17.378
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.104.442 74.240.888
TOPLAM VARLIKLAR
182.203.970 112.291.850
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 11.094.131 5.086.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.094.131 5.086.719
Banka Kredileri
10.503.994 4.829.752
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
305 203
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
299.272 256.764
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
290.560 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 10.467.447 7.982.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.467.447 7.982.287
Banka Kredileri
3.833.416 4.294.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.527.517 964.545
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5.106.514 2.723.439
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 69.875 0
Ticari Borçlar
43.002.510 23.259.360
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31.2 111.076 33.160
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 42.891.434 23.226.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.1 1.412.472 601.964
Diğer Borçlar
7.530.678 3.874.865
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31.2 45.264 90.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.3 7.485.414 3.784.175
Türev Araçlar
33.2 350.825 446.805
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.1 988.015 442.300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.1 280.042 258.116
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.549.550 1.499.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.2 1.224.428 671.421
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.3 1.325.122 827.971
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.3 111.593 104.363
ARA TOPLAM
77.857.138 43.556.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.857.138 43.556.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 32.802.191 21.793.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.802.191 21.793.953
Banka Kredileri
4.470.720 4.680.360
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.313.244 2.951.582
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
24.018.227 14.162.011
Ticari Borçlar
120 2.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 120 2.091
Diğer Borçlar
40.453 34.008
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.3 40.453 34.008
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
11 833.745 619.888
Türev Araçlar
33.2 563.047 708.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.2 145.898 106.326
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.355.942 832.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.2 2.355.942 832.032
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.2 6.907.713 5.310.379
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19.4 5.576 5.444
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.654.685 29.412.777
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.511.823 72.968.948
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.514.372 8.988.269
Ödenmiş Sermaye
21 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.711 97.540
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-499.151 -10.357
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-499.151 -10.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-524.633 -44.603
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.482 34.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.971.268 3.715.845
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.539.924 6.591.208
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.765.236 -2.875.363
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
196.580 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
196.580 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 163.809 637.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 4.765.376 2.955.192
Net Dönem Karı veya Zararı
3.801.198 1.290.783
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.177.775 30.334.633
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.692.147 39.322.902
TOPLAM KAYNAKLAR
182.203.970 112.291.850


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 177.978.005 81.368.494
Satışların Maliyeti
22 -124.347.029 -57.089.726
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.630.976 24.278.768
BRÜT KAR (ZARAR)
53.630.976 24.278.768
Genel Yönetim Giderleri
23 -7.616.560 -3.629.309
Pazarlama Giderleri
23 -26.987.277 -13.865.461
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-26.238 -13.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 5.521.195 1.935.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -7.455.712 -2.964.982
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -300.447 -551.820
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.765.937 5.189.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 1.272.074 1.747.597
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -676.720 -335.915
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.361.291 6.601.256
Finansman Gelirleri
27 7.007.768 5.153.859
Finansman Giderleri
28 -11.684.404 -6.830.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.684.655 4.924.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.669.133 -1.408.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29.3 -2.883.891 -1.235.549
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.3 214.758 -173.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.015.522 3.515.873
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35 52.621 26.056
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.068.143 3.541.929
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.266.945 2.251.146
Ana Ortaklık Payları
3.801.198 1.290.783
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 30 15,39240000 5,19460000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 30 0,21610000 0,10560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.872.223 13.406.157
Dönem Karı (Zararı)
10.068.143 3.541.929
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.015.522 3.515.873
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
52.621 26.056
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.313.015 9.179.405
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 14, 24 5.420.326 3.424.166
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
707.570 361.767
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 16.388 9.006
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 187.422 84.476
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12, 26.1, 26.2 37.847 268.285
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.2 465.913 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.563.838 848.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
862.857 372.967
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.3 60.194 29.986
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
640.787 445.967
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.896.900 3.113.003
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
210.162 1.011.596
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.344.906 118.163
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.344.906 118.163
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 300.447 551.820
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.3 2.669.133 1.408.811
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-173.578 -291.925
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26.1, 26.2 -173.578 -291.925
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26.1 -927.562 -905.769
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
300.873 -461.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.113.953 2.917.316
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.266.669 -2.762.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.076 -138.102
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.197.287 -4.203.043
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.361.519 8.500.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.227.383 2.030.314
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
585.287 80.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.479.204 -590.530
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.509.031 -544.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29.827 -45.717
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.495.111 15.638.650
Ödenen Faiz
25.2 -2.138.132 -1.116.476
Alınan Faiz
25.1 397.558 281.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-236.739 -131.603
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-449.603 -23.091
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.195.972 -1.242.960
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.850.606 -6.513.344
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
909.035 659.030
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-347.810 -2.977.958
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-516.775 -522.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
485.807 571.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.886.863 -4.301.666
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-494.000 57.830
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.309.689 -4.937.691
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -78.873 -393.687
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.081 1.079
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 30.767.717 16.011.856
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -23.910.708 -16.449.234
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.470.171 -1.225.868
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
181.836 67.150
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-128.596 -66.986
Ödenen Temettüler
-1.053.392 -1.790.673
Ödenen Faiz
-4.108.407 -2.496.681
Alınan Faiz
1.347.500 612.764
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-240.298 792.589
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.331.306 1.955.122
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.951.553 1.336.874
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.282.859 3.291.996
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.149.625 12.857.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 35.432.484 16.149.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -350.645 5.759.657 18.435.031 24.194.688
Transferler
-1.747 -348.898 350.645 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.281 -101.735 3.711.071 -1.595.495 1.290.783 3.288.343 13.050.952 16.339.295
Dönem Karı (Zararı)
1.290.783 1.290.783 2.251.146 3.541.929
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.281 -101.735 3.711.071 -1.595.495 1.997.560 10.799.806 12.797.366
Sermaye Arttırımı
0 1.079 1.079
Kar Payları
-499.688 429.688 -70.000 -1.107.059 -1.177.059
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
24.780 -11.595 13.185 -60.383 -47.198
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.916 -2.916 15.013 12.097
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 97.540 -7.145 0 -44.603 34.246 6.591.208 -2.875.363 637.105 2.955.192 1.290.783 8.988.269 30.334.633 39.322.902
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 97.540 -7.145 0 -44.603 34.246 6.591.208 -2.875.363 0 637.105 2.955.192 1.290.783 8.988.269 30.334.633 39.322.902
Transferler
-473.296 1.764.079 -1.290.783 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-480.030 -8.764 3.948.716 -1.889.873 196.580 3.801.198 5.567.827 16.240.548 21.808.375
Dönem Karı (Zararı)
3.801.198 3.801.198 6.266.945 10.068.143
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-480.030 -8.764 3.948.716 -1.889.873 196.580 1.766.629 9.973.603 11.740.232
Sermaye Arttırımı
3.081 3.081
Kar Payları
-87.829 27.829 -60.000 -993.392 -1.053.392
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
18.276 18.276 592.905 611.181
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 9.711 -7.145 0 -524.633 25.482 10.539.924 -4.765.236 196.580 163.809 4.765.376 3.801.198 14.514.372 46.177.775 60.692.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119336


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.087 Değişim: 0,76% Hacim : 88.100 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.108
Açılış: 8.051
28,9123 Değişim: 0,06%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,2997 Değişim: -0,51%
Düşük 31,2461 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.882,43 Değişim: -2,17%
Düşük 1.878,01 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.