KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

02.03.2022 - 20:32
KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.541.929 542.575
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-151.916 -84.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-66.908 -3.169
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-135.647 -105.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.639 23.748
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
50.639 23.748
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.949.282 490.156
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.692.463 1.646.891
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.814 24.295
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -5.817.062 -1.421.651
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -326
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.104.695 240.947
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.104.695 240.947
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.797.366 405.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.339.295 948.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.050.952 1.400.825
Ana Ortaklık Payları
3.288.343 -452.579


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.162.782 12.878.419
Finansal Yatırımlar
6 131.552 64.003
Ticari Alacaklar
5.992.794 3.429.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32.1 27.562 13.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 5.965.232 3.415.765
Diğer Alacaklar
368.015 193.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 368.015 193.426
Türev Araçlar
34.2 526.271 445.282
Stoklar
10 11.422.692 7.168.883
Peşin Ödenmiş Giderler
19.1 2.087.615 862.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.1 392.550 309.252
Diğer Dönen Varlıklar
20.1 966.691 817.395
ARA TOPLAM
38.050.962 26.168.923
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
36 0 325.893
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.050.962 26.494.816
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 97.456 11.189
Ticari Alacaklar
0 1.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 0 1.792
Diğer Alacaklar
119.353 58.466
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32.1 12.135 1.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.2 107.218 56.850
Türev Araçlar
34.2 44.652 113.757
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 733.456 140.891
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 0 173.414
Maddi Duran Varlıklar
13 25.939.696 16.370.382
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.465.482 3.390.015
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.525.256 24.707.984
Şerefiye
15.2 12.915.043 7.012.308
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.1 27.610.213 17.695.676
Peşin Ödenmiş Giderler
19.2 338.440 466.727
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30.2 2.484.060 1.209.395
Diğer Duran Varlıklar
20.2 17.378 134.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.765.229 46.778.177
TOPLAM VARLIKLAR
111.816.191 73.272.993
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.086.516 5.529.317
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 7.982.490 3.576.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.982.490 3.576.550
Banka Kredileri
7.017.742 2.767.961
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
964.748 808.589
Ticari Borçlar
23.327.124 14.286.368
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32.2 33.160 9.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 23.293.964 14.277.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.1 599.587 447.074
Diğer Borçlar
3.803.237 2.493.190
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32.2 18.377 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.3 3.784.860 2.493.190
Türev Araçlar
34.2 446.805 109.899
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.1 425.917 389.704
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30.1 258.116 139.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.496.179 515.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.2 671.421 330.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.3 824.758 184.592
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.3 130.200 426.656
ARA TOPLAM
43.556.171 27.913.212
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 70.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.556.171 27.983.618
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 21.793.953 16.691.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.793.953 16.691.024
Banka Kredileri
18.842.371 13.894.316
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.951.582 2.796.708
Ticari Borçlar
2.091 49.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 2.091 49.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 9.504
Diğer Borçlar
34.008 36.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.3 34.008 36.122
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
11 619.888 73.148
Türev Araçlar
34.2 708.656 213.420
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.2 106.326 61.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
832.032 558.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.2 832.032 558.357
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30.2 4.834.720 3.398.358
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.4 5.444 3.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.937.118 21.094.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.493.289 49.078.305
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.988.269 5.759.657
Ödenmiş Sermaye
22 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
97.540 597.228
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 2.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.357 82.879
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.357 82.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.603 -28.322
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.246 111.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.715.845 1.600.269
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.591.208 2.880.137
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.875.363 -1.279.868
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 637.105 638.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 2.955.192 2.885.997
Net Dönem Karı veya Zararı
1.290.783 -350.645
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.334.633 18.435.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.322.902 24.194.688
TOPLAM KAYNAKLAR
111.816.191 73.272.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 82.740.872 62.081.493
Satışların Maliyeti
23 -58.192.863 -43.977.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.548.009 18.104.065
BRÜT KAR (ZARAR)
24.548.009 18.104.065
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.657.526 -2.756.722
Pazarlama Giderleri
24 -13.958.170 -10.533.855
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-13.157 -6.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.1 2.091.454 1.243.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.2 -2.978.625 -1.601.654
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -551.820 -279.785
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.480.165 4.168.659
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27.1 1.748.068 715.847
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27.2 -336.228 -214.259
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.892.005 4.670.247
Finansman Gelirleri
28 5.005.048 2.923.865
Finansman Giderleri
29 -6.915.010 -5.992.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.982.043 1.601.452
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.397.926 -902.916
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30.3 -1.235.582 -807.771
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.3 -162.344 -95.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.584.117 698.536
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -42.188 -155.961
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.541.929 542.575
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.251.146 893.220
Ana Ortaklık Payları
1.290.783 -350.645
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 31 5,47480000 -0,80540000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 31 -0,17460000 -0,63440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.535.423 9.527.033
Dönem Karı (Zararı)
3.541.929 542.575
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.584.117 698.536
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-42.188 -155.961
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.245.312 7.459.512
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 14, 15, 20, 25 3.500.645 3.138.099
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
361.767 117.208
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 9.006 52.472
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 84.476 40.557
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 27.1, 27.2 268.285 13.705
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12, 27.2 0 10.474
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
848.920 264.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
372.967 232.975
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.3 29.986 16.897
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
445.967 14.405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.113.003 2.134.660
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.011.596 1.507.840
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
118.163 -41.109
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
118.163 -41.109
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 551.820 279.785
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.3 1.397.926 902.916
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-291.612 -309.457
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27.1, 27.2 -291.612 -309.457
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27.1 -905.769 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-461.147 -534.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.829.952 2.445.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.762.083 -115.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-214.581 11.133
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.203.043 -1.431.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.500.163 2.758.514
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.019.429 425.655
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
80.597 168.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-590.530 629.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-544.813 775.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-45.717 -146.260
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.617.193 10.447.103
Ödenen Faiz
26.2 -1.116.476 -551.788
Alınan Faiz
26.1 432.359 212.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-131.603 -114.325
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-23.090 -14.922
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.242.960 -451.798
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.513.657 -1.061.388
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-522.168 -278.682
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
659.030 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -2.977.958 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
571.588 1.501.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.166.067 -2.679.715
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-78.082 395.795
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.088.413 -4.868.762
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -393.687 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.079 13.007
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 16.011.856 12.878.459
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -16.449.234 -15.030.877
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.225.868 -1.330.491
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
67.150 12.540
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-66.986 0
Ödenen Temettüler
-1.790.673 -183.316
Ödenen Faiz
-2.496.681 -1.642.397
Alınan Faiz
462.042 414.313
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
792.589 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.933.353 3.596.883
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.358.643 351.906
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.291.996 3.948.789
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.857.629 8.908.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.149.625 12.857.629


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.854.123 564.869 6.182.829 17.788.753 23.971.582
Transferler
22.882 541.987 -564.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-479 -81.950 396.997 -416.502 -350.645 -452.579 1.400.825 948.246
Dönem Karı (Zararı)
-350.645 -350.645 893.220 542.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-479 -81.950 396.997 -416.502 -101.934 507.605 405.671
Sermaye Arttırımı
13.007 13.007
Kar Payları
-460.480 460.480 -767.576 -767.576
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
29.407 29.407 22 29.429
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -350.645 5.759.657 18.435.031 24.194.688
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -350.645 5.759.657 18.435.031 24.194.688
Transferler
-1.747 -348.898 350.645
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.281 -101.735 3.711.071 -1.595.495 1.290.783 3.288.343 13.050.952 16.339.295
Dönem Karı (Zararı)
1.290.783 1.290.783 2.251.146 3.541.929
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.281 -101.735 3.711.071 -1.595.495 1.997.560 10.799.806 12.797.366
Sermaye Arttırımı
1.079 1.079
Kar Payları
-499.688 429.688 -70.000 -1.107.059 -1.177.059
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
24.780 -11.595 13.185 -60.383 -47.198
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.916 -2.916 15.013 12.097
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 97.540 -7.145 0 -44.603 34.246 6.591.208 -2.875.363 637.105 2.955.192 1.290.783 8.988.269 30.334.633 39.322.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006636


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.417 Değişim: 0,35% Hacim : 6.861 Mio.TL Son veri saati : 11:20
Düşük 2.408 07.07.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.412
17,3000 Değişim: 0,49%
Düşük 17,1857 07.07.2022 Yüksek 17,3033
Açılış: 17,2155
17,6843 Değişim: 0,78%
Düşük 17,5271 07.07.2022 Yüksek 17,7159
Açılış: 17,548
968,84 Değişim: 0,64%
Düşük 960,67 07.07.2022 Yüksek 970,80
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.