" />

KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:35
KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.330.898 573.453 1.247.013 996.286
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.086 -6.803 1.851 -17.147
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.453 -4.317 1.016 747
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-68.905 -4.294 1.298 -22.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.272 1.808 -463 4.855
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.272 1.808 -463 4.855
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.755.527 1.295.373 251.314 938.184
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.030.243 2.517.522 404.886 1.520.092
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-182.525 264.580 -12.752 181.746
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.321.853 -1.780.603 -176.366 -899.583
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -248 -3 -248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
229.662 294.122 35.549 136.177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
229.662 294.122 35.549 136.177
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.698.441 1.288.570 253.165 921.037
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.029.339 1.862.023 1.500.178 1.917.323
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.609.997 2.045.073 1.134.366 1.685.074
Ana Ortaklık Payları
1.419.342 -183.050 365.812 232.249


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.953.840 12.878.419
Finansal Yatırımlar
16.494 48.614
Ticari Alacaklar
5.653.544 3.429.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 16.903 13.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.636.641 3.415.765
Diğer Alacaklar
307.344 193.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
307.344 193.426
Türev Araçlar
24.2 199.090 445.282
Stoklar
6 8.852.344 7.168.883
Peşin Ödenmiş Giderler
1.112.624 862.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 311.149 309.252
Diğer Dönen Varlıklar
12.1 930.525 832.784
ARA TOPLAM
31.336.954 26.168.923
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 0 325.893
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.336.954 26.494.816
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
13.844 11.189
Ticari Alacaklar
2.142 1.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.142 1.792
Diğer Alacaklar
82.866 58.466
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 6.042 1.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
76.824 56.850
Türev Araçlar
24.2 131.829 113.757
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 465.138 140.891
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 173.414
Maddi Duran Varlıklar
9 18.763.826 16.370.382
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.450.928 3.390.015
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.918.390 24.707.984
Şerefiye
11.2 9.509.296 7.012.308
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.1 20.409.094 17.695.676
Peşin Ödenmiş Giderler
350.472 466.727
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 1.613.620 1.209.395
Diğer Duran Varlıklar
12.2 16.413 134.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.809.468 46.778.177
TOPLAM VARLIKLAR
86.146.422 73.272.993
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.043.246 5.529.317
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.797.807 3.576.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.797.807 3.576.550
Banka Kredileri
2.901.034 2.767.961
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
896.773 808.589
Ticari Borçlar
19.432.568 14.286.368
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.2 50.276 9.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.382.292 14.277.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
377.583 447.074
Diğer Borçlar
2.981.444 2.493.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.981.444 2.493.190
Türev Araçlar
24.2 248.093 109.899
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
403.422 389.704
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 313.940 139.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
947.075 515.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 669.000 330.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
278.075 184.592
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.3 494.081 426.656
ARA TOPLAM
33.039.259 27.913.212
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 70.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.039.259 27.983.618
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 18.752.675 16.691.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.752.675 16.691.024
Banka Kredileri
15.842.716 13.894.316
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.909.959 2.796.708
Ticari Borçlar
92.463 49.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
92.463 49.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.549 9.504
Diğer Borçlar
25.843 36.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.843 36.122
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
8 198.175 73.148
Türev Araçlar
24.2 264.646 213.420
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
53.721 61.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
660.475 558.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 660.475 558.357
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 3.656.948 3.398.358
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.4 3.643 3.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.718.138 21.094.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.757.397 49.078.305
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.108.999 5.759.657
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
97.540 597.228
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
2.916 2.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.681 82.879
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.681 82.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.396 -28.322
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
56.077 111.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.893.031 1.600.269
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.624.643 2.880.137
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.731.612 -1.279.868
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 637.105 638.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.966.787 2.885.997
Net Dönem Karı veya Zararı
1.183.778 -350.645
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.280.026 18.435.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.389.025 24.194.688
TOPLAM KAYNAKLAR
86.146.422 73.272.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
59.311.761 45.774.830 23.361.032 18.352.338
Satışların Maliyeti
-41.675.891 -32.398.103 -16.197.244 -12.601.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.635.870 13.376.727 7.163.788 5.750.719
BRÜT KAR (ZARAR)
17.635.870 13.376.727 7.163.788 5.750.719
Genel Yönetim Giderleri
-2.401.779 -1.909.280 -854.847 -665.791
Pazarlama Giderleri
-9.816.923 -7.670.607 -3.617.550 -2.817.525
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.780 -3.828 -2.983 -1.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 892.667 739.018 312.837 247.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -1.365.794 -1.198.378 -471.668 -468.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -190.127 -262.996 -24.273 -177.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.744.134 3.070.656 2.505.304 1.867.421
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 1.513.020 563.604 172.601 143.419
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -246.385 -104.203 -217.681 -23.074
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.010.769 3.530.057 2.460.224 1.987.766
Finansman Gelirleri
18 2.014.720 1.938.513 563.109 940.021
Finansman Giderleri
19 -3.809.282 -4.207.927 -1.433.526 -1.550.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.216.207 1.260.643 1.589.807 1.377.261
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-843.121 -571.957 -342.794 -327.716
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -972.772 -642.037 -358.688 -320.220
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 129.651 70.080 15.894 -7.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.373.086 688.686 1.247.013 1.049.545
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -42.188 -115.233 0 -53.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.330.898 573.453 1.247.013 996.286
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.147.120 807.822 945.705 747.735
Ana Ortaklık Payları
1.183.778 -234.369 301.308 248.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 5,03540000 -0,48920000 1,23720000 1,23930000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,17460000 -0,47320000 0,00000000 -0,21870000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.102.285 7.735.480
Dönem Karı (Zararı)
3.330.898 573.453
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.373.086 688.686
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-42.188 -115.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.513.434 5.846.781
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.487.401 2.308.589
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
276.394 125.629
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.609 44.359
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
51.386 57.881
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.1, 17.2 212.399 23.389
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
315.991 192.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
236.784 176.055
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.402 12.484
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
59.805 4.006
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.284.731 1.646.786
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
652.590 1.363.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-36.343 15.886
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-36.343 15.886
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 190.127 262.996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.3 843.121 571.957
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-284.005 -139.814
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -284.005 -139.814
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1 -715.233 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-501.340 -501.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.527.763 1.852.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.323.020 -1.100.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.226 -31.304
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.507.151 -836.589
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.973.071 2.597.839
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.310.302 955.244
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.497 116.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
165.290 151.453
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
221.392 284.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-56.102 -133.322
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.372.095 8.272.487
Ödenen Faiz
-782.114 -366.036
Alınan Faiz
300.518 131.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-92.380 -83.248
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-16.055 -11.502
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-679.779 -207.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.802.532 -481.230
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
436.030 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -2.054.434 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-387.618 -134.282
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
426.510 932.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.250.283 -1.492.926
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27.263 213.963
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.325.012 -4.226.593
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.311 13.007
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 12.334.393 10.663.478
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -13.651.872 -12.829.970
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-885.584 -919.087
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.864 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-66.986 0
Ödenen Temettüler
-1.788.014 -236.254
Ödenen Faiz
-1.643.699 -1.269.123
Alınan Faiz
322.745 277.867
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
49.830 73.489
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
974.741 3.027.657
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
108.692 689.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.083.433 3.717.167
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.857.629 8.908.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.941.062 12.626.007


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.854.123 564.869 6.182.829 17.788.753 23.971.582
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
22.882 541.987 -564.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.901 -3.349 619.281 -561.712 -234.369 -183.050 2.045.073 1.862.023
Dönem Karı (Zararı)
-234.369 -234.369 807.822 573.453
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.901 -3.349 619.281 -561.712 51.319 1.237.251 1.288.570
Sermaye Arttırımı
13.007 13.007
Kar Payları
-460.480 460.480 -734.574 -734.574
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
29.407 29.407 22 29.429
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -30.744 189.802 3.102.421 -1.425.078 638.852 2.885.997 -234.369 6.029.186 19.112.281 25.141.467
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -350.645 5.759.657 18.435.031 24.194.688
Transferler
-1.747 -348.898 350.645
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.074 -55.124 744.506 -451.744 1.183.778 1.419.342 4.609.997 6.029.339
Dönem Karı (Zararı)
1.183.778 1.183.778 2.147.120 3.330.898
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.074 -55.124 744.506 -451.744 235.564 2.462.877 2.698.441
Sermaye Arttırımı
2.311 2.311
Kar Payları
-499.688 429.688 -70.000 -1.104.400 -1.174.400
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
318.217 318.217
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18.870 18.870
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 97.540 -7.145 2.916 -30.396 56.077 3.624.643 -1.731.612 637.105 2.966.787 1.183.778 7.108.999 22.280.026 29.389.025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975962


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.