KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:44
KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.086.167 -801.304
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.210 -13.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.078 -2.391
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-70.435 -15.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.303 3.833
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.303 3.833
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.421.764 -1.781.348
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.251.192 -1.522.513
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-145.378 260.725
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -846.396 -547.561
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-120 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
162.466 28.001
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
162.466 28.001
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.364.554 -1.795.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.450.721 -2.596.461
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.841.907 -1.481.363
Ana Ortaklık Payları
608.814 -1.115.098


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.155.545 12.878.419
Finansal Yatırımlar
20.787 48.614
Ticari Alacaklar
4.347.232 3.429.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 20.212 13.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.327.020 3.415.765
Diğer Alacaklar
240.505 193.426
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 93 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
240.412 193.426
Türev Araçlar
24.2 510.508 445.282
Stoklar
6 8.046.164 7.168.883
Peşin Ödenmiş Giderler
926.650 862.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 328.333 309.252
Diğer Dönen Varlıklar
12.1 763.269 832.784
ARA TOPLAM
26.338.993 26.168.923
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 2.304 325.893
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.341.297 26.494.816
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.193 11.189
Ticari Alacaklar
2.015 1.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.015 1.792
Diğer Alacaklar
68.284 58.466
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 8.380 1.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
59.904 56.850
Türev Araçlar
24.2 145.382 113.757
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 211.028 140.891
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 173.414
Maddi Duran Varlıklar
9 17.733.765 16.370.382
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.262.988 3.390.015
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.578.296 24.707.984
Şerefiye
11.2 7.391.176 7.012.308
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.1 19.187.120 17.695.676
Peşin Ödenmiş Giderler
499.380 466.727
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 1.414.887 1.209.395
Diğer Duran Varlıklar
12.2 57.455 134.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.984.673 46.778.177
TOPLAM VARLIKLAR
76.325.970 73.272.993
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.383.575 5.529.317
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.781.582 3.576.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.781.582 3.576.550
Banka Kredileri
2.862.627 2.767.961
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
918.955 808.589
Ticari Borçlar
15.062.413 14.286.368
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.2 82.365 9.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.980.048 14.277.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
327.963 447.074
Diğer Borçlar
2.162.881 2.493.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.162.881 2.493.190
Türev Araçlar
24.2 32.061 109.899
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
312.952 389.704
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 150.718 139.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
681.561 515.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 462.773 330.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
218.788 184.592
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.3 460.037 426.656
ARA TOPLAM
28.355.743 27.913.212
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 70.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.355.743 27.983.618
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 16.627.562 16.691.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.627.562 16.691.024
Banka Kredileri
14.018.392 13.894.316
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.609.170 2.796.708
Ticari Borçlar
58.643 49.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
58.643 49.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.934 9.504
Diğer Borçlar
32.555 36.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.555 36.122
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
8 175.083 73.148
Türev Araçlar
24.2 297.129 213.420
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
67.542 61.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
605.337 558.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 605.337 558.357
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 3.582.694 3.398.358
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.4 3.600 3.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.460.079 21.094.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.815.822 49.078.305
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.338.471 5.759.657
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
597.228 597.228
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
2.916 2.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.231 82.879
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.231 82.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.622 -28.322
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.853 111.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.582.394 1.600.269
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.234.817 2.880.137
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.652.423 -1.279.868
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 637.105 638.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.507.099 2.885.997
Net Dönem Karı veya Zararı
684.337 -350.645
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.171.677 18.435.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.510.148 24.194.688
TOPLAM KAYNAKLAR
76.325.970 73.272.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15.348.174 12.350.595
Satışların Maliyeti
-10.983.155 -9.089.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.365.019 3.260.938
BRÜT KAR (ZARAR)
4.365.019 3.260.938
Genel Yönetim Giderleri
-716.029 -612.086
Pazarlama Giderleri
-3.016.084 -2.498.911
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.470 -1.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 311.770 253.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -472.586 -479.293
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -86.224 -70.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
382.396 -147.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 1.263.553 299.601
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -12.401 -56.411
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.633.548 95.372
Finansman Gelirleri
18 888.674 502.629
Finansman Giderleri
19 -1.197.437 -1.354.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.324.785 -756.924
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-196.430 -8.201
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -252.901 -132.134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 56.471 123.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.128.355 -765.125
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -42.188 -36.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.086.167 -801.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
401.830 -428.728
Ana Ortaklık Payları
684.337 -372.576
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 2,98320000 -1,38130000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,17320000 -0,14860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
660.448 13.566
Dönem Karı (Zararı)
1.086.167 -801.304
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.128.355 -765.125
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-42.188 -36.179
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
640.095 1.880.057
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
805.921 759.993
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-18.382 29.047
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.208 -448
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-28.075 21.646
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.2 -2.515 7.849
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
161.293 111.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
126.135 95.718
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.594 6.079
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29.564 9.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
665.007 557.521
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
119.779 550.757
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-45.947 79.801
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-45.947 79.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 86.224 70.681
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
196.430 8.201
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.961 26.132
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -77.961 26.132
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1 -715.233 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-537.036 -313.393
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-758.049 -869.380
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.020.407 -200.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.797 16.704
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-857.914 -548.171
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
716.471 7.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
217.778 -33.889
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-71.152 -34.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
265.972 -76.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
329.187 7.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-63.215 -84.011
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
968.213 209.373
Ödenen Faiz
-199.553 -122.146
Alınan Faiz
84.410 34.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.947 -34.954
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-4.715 -5.571
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-153.960 -67.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.015 -524.841
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
381.804 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -127.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.581 308.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-658.022 -430.976
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25.622 -275.071
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.369.877 91.865
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 391
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.269.385 5.046.801
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.328.672 -4.362.472
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-273.599 -302.602
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
66.344 39.337
Ödenen Temettüler
-750.748 0
Ödenen Faiz
-473.607 -416.137
Alınan Faiz
121.020 86.547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.793.444 -419.410
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
84.307 230.256
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.709.137 -189.154
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.857.629 8.908.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.148.492 8.719.686


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.854.123 564.869 6.182.829 17.788.753 23.971.582
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
22.882 541.987 -564.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.828 -11.896 -565.473 -163.325 -372.576 -1.115.098 -1.481.363 -2.596.461
Dönem Karı (Zararı)
-372.576 -372.576 -428.728 -801.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.828 -11.896 -565.473 -163.325 -742.522 -1.052.635 -1.795.157
Sermaye Arttırımı
391 391
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
29.406 29.406 22 29.428
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -29.671 181.255 1.917.667 -1.026.691 638.852 2.425.516 -372.576 5.097.137 16.307.803 21.404.940
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -350.645 5.759.657 18.435.031 24.194.688
Transferler
-1.747 -348.898 350.645
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.300 -56.348 354.680 -372.555 684.337 608.814 1.841.907 2.450.721
Dönem Karı (Zararı)
684.337 684.337 401.830 1.086.167
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.300 -56.348 354.680 -372.555 -75.523 1.440.077 1.364.554
Sermaye Arttırımı
0 0
Kar Payları
0 -30.000 -30.000 -105.261 -135.261
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -29.622 54.853 3.234.817 -1.652.423 637.105 2.507.099 684.337 6.338.471 20.171.677 26.510.148



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935411


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,51% Hacim : 3.232 Mio.TL Son veri saati : 10:52
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.388
Açılış: 1.388
8,7578 Değişim: 0,23%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7814
Açılış: 8,7373
10,4155 Değişim: 0,46%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4270
Açılış: 10,3678
500,01 Değişim: 0,87%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 500,98
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.