" />

KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

04.03.2020 - 22:50
KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.216.897 -1.103.479
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
81.070 90.093
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.538 -4.604
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
15 -290
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
127.032 120.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.439 -25.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-23.439 -25.610
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.107.777 1.825.286
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.861.335 2.854.274
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-272.967 202.260
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -632.700 -1.520.855
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
7.180 6.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
144.929 282.837
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
144.929 282.837
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.188.847 1.915.379
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.405.744 811.900
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.408.922 1.675.692
Ana Ortaklık Payları
996.822 -863.792


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.927.687 5.282.990
Finansal Yatırımlar
6 415.871 40.361
Ticari Alacaklar
3.316.004 3.030.005
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32.1 18.960 273.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 3.297.044 2.756.076
Diğer Alacaklar
201.541 139.535
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32.1 5.594 20.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 195.947 118.940
Türev Araçlar
34.2 42.109 102.996
Stoklar
10 5.698.025 3.131.137
Peşin Ödenmiş Giderler
19.1 761.533 568.852
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.1 254.546 189.152
Diğer Dönen Varlıklar
20 862.388 1.003.980
ARA TOPLAM
20.479.704 13.489.008
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.479.704 13.489.008
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 4.787 367
Ticari Alacaklar
1.619 1.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 1.619 1.437
Diğer Alacaklar
69.784 56.768
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32.1 5.766 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.2 64.018 56.768
Türev Araçlar
34.2 6.591 83.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 74.150 1.974.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 324.069 296.443
Maddi Duran Varlıklar
13 16.543.585 11.738.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.694.386 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.723.444 17.097.457
Şerefiye
15.2 6.934.409 2.607.085
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.1 16.789.035 14.490.372
Peşin Ödenmiş Giderler
19.2 417.132 425.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30.2 1.087.895 956.514
Diğer Duran Varlıklar
20 704.562 1.337.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.652.004 33.968.749
TOPLAM VARLIKLAR
67.131.708 47.457.757
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.335.175 3.184.503
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.801.957 3.756.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.801.957 3.756.799
Banka Kredileri
3.270.718 3.643.106
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
531.239 113.693
Ticari Borçlar
11.478.318 4.161.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32.2 2.258 7.347
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 11.476.060 4.153.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.1 258.990 114.858
Diğer Borçlar
1.579.969 1.515.495
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.3 1.579.969 1.515.495
Türev Araçlar
34.2 15.163 41.037
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.1 264.964 478.774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30.1 31.172 18.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
474.729 242.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.2 291.061 130.899
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.3 183.668 112.033
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.3 221.070 100.466
ARA TOPLAM
21.461.507 13.614.093
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.461.507 13.614.093
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 17.502.439 8.712.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.502.439 8.712.404
Banka Kredileri
13.982.755 8.549.418
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.519.684 162.986
Ticari Borçlar
10.864 44.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 10.864 44.207
Diğer Borçlar
487.737 392.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.3 487.737 392.368
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
11 4.750 54.073
Türev Araçlar
34.2 41.329 3.356
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.2 18.051 30.227
Uzun Vadeli Karşılıklar
454.726 192.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.2 454.726 192.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30.2 3.187.488 2.748.763
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.4 229.424 206.375
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.936.808 12.384.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.398.315 25.998.224
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.078.113 5.046.447
Ödenmiş Sermaye
22 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.057.708 1.200.135
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
2.916 2.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
165.308 73.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
165.308 73.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.843 -20.538
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
193.151 94.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.619.774 1.258.501
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.483.140 1.789.278
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-863.366 -530.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 615.970 909.511
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 1.770.507 2.467.846
Net Dönem Karı veya Zararı
543.769 -1.168.151
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.655.280 16.413.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.733.393 21.459.533
TOPLAM KAYNAKLAR
67.131.708 47.457.757


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 45.240.423 23.981.255
Satışların Maliyeti
23 -31.480.012 -16.299.895
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.760.411 7.681.360
BRÜT KAR (ZARAR)
13.760.411 7.681.360
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.236.506 -1.803.351
Pazarlama Giderleri
24 -8.379.520 -4.213.934
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.789 -4.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.1 1.091.396 695.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.2 -1.306.890 -636.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -375.738 -515.224
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.548.364 1.203.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27.1 2.298.330 292.174
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27.2 -405.809 -184.101
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.440.885 1.311.546
Finansman Gelirleri
28 1.464.963 3.584.519
Finansman Giderleri
29 -4.180.189 -5.712.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.725.659 -816.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-508.762 -287.171
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30.3 -455.738 -272.509
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.3 -53.024 -14.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.216.897 -1.103.479
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.216.897 -1.103.479
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
673.128 64.672
Ana Ortaklık Payları
543.769 -1.168.151
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 31 2,23000000 -4,80000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.156.962 3.922.791
Dönem Karı (Zararı)
1.216.897 -1.103.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.059.163 4.683.441
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,15,20,25 2.489.832 1.663.225
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
197.243 173.520
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 34.851 32.584
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 55.100 9.445
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 27.2 36.147 27.597
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
15, 27.2 3.369 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15, 27.2 67.776 103.894
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
190.061 143.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
171.386 93.020
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.3 17.818 10.433
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
857 40.285
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.060.042 903.459
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
263.132 1.376.165
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
48.594 16.347
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
48.594 16.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 375.738 515.224
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.3 508.762 287.171
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-284.586 -82.281
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27.1, 27.2 -284.586 -82.281
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.789.655 -313.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.836.167 644.994
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.039 12.172
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.371 -498.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.108 -58.947
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-134.244 -677.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.325.611 996.209
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.864 538.307
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-225.986 4.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
967.146 328.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.004.835 328.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-37.689 127
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.112.227 4.224.956
Ödenen Faiz
26.2 -524.994 0
Alınan Faiz
26.1 175.851 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-93.657 -69.512
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-16.029 -28.593
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-496.436 -204.060
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
154.075 -1.439.026
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-211.268 -135.819
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
59.901 53.314
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
866.821 202.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.257.119 -1.765.134
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.695.740 206.138
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.753.504 -5.161.631
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.066 46.196
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 10.835.833 11.541.989
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -11.922.669 -15.338.351
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-851.205 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-37.463 -224.588
Ödenen Temettüler
-355.258 -308.602
Ödenen Faiz
-1.774.634 -1.215.269
Alınan Faiz
347.826 336.994
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.557.533 -2.677.866
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
82.221 2.157.432
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.639.754 -520.434
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.269.086 5.789.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.908.840 5.269.086


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.319.349 -7.145 8.728 -16.875 0 1.032.160 12.385 909.511 2.244.351 -130.050 5.681.720 11.584.070 17.265.790
Transferler
-10.767 -119.283 130.050
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.663 94.066 757.118 -543.162 -1.168.151 -863.792 1.675.692 811.900
Dönem Karı (Zararı)
-1.168.151 -1.168.151 64.672 -1.103.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.663 94.066 757.118 -543.162 304.359 1.611.020 1.915.379
Sermaye Arttırımı
46.196 46.196
Kar Payları
-108.447 83.447 -25.000 -283.602 -308.602
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3.903.478 3.903.478
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 252.590 252.590 -490.117 -237.527
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
6.741 6.741 5.421 12.162
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5.812 -5.812 -28.052 -33.864
Dönem Sonu Bakiyeler
2 243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.278 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.447 16.413.086 21.459.533
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.278 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.447 16.413.086 21.459.533
Transferler
-12.919 -293.541 -861.691 1.168.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.305 99.085 693.862 -332.589 543.769 996.822 2.408.922 3.405.744
Dönem Karı (Zararı)
543.769 543.769 673.128 1.216.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.305 99.085 693.862 -332.589 453.053 1.735.794 2.188.847
Sermaye Arttırımı
4.066 4.066
Kar Payları
-129.508 104.508 -25.000 -330.258 -355.258
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.887 -1.887
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
59.844 59.844 -4.208 55.636
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-834.441 -834.441
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.770.507 543.769 6.078.113 17.655.280 23.733.393http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824441


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.