KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

07.11.2019 - 18:30
KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
669.421 -1.470.740 970.836 -833.668
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
64.584 195.504 -17.839 -85.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.220 -6.516 254 -4.613
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2 -2.291 0 -2.291
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
86.105 260.267 -23.131 -102.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.299 -55.956 5.038 23.366
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.299 -55.956 5.038 23.366
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
884.898 5.063.522 -803.675 2.975.697
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.370.105 6.452.610 -765.657 4.026.173
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-265.045 602.400 -171.495 327.266
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -346.320 -2.418.077 146.653 -1.695.635
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
7.148 37.671 -13.786 23.634
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
119.010 388.918 610 294.259
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
119.010 388.918 610 294.259
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
949.482 5.259.026 -821.514 2.890.142
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.618.903 3.788.286 149.322 2.056.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.730.452 4.162.959 267.474 2.499.910
Ana Ortaklık Payları
-111.549 -374.673 -118.152 -443.436


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.150.908 5.282.990
Finansal Yatırımlar
8.842 40.361
Ticari Alacaklar
4.257.564 3.030.005
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21.1 26.087 273.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.231.477 2.756.076
Diğer Alacaklar
255.476 139.535
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21.1 3.049 20.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
252.427 118.940
Türev Araçlar
60.480 102.996
Stoklar
6 5.809.870 3.131.137
Peşin Ödenmiş Giderler
806.001 568.852
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 167.170 189.152
Diğer Dönen Varlıklar
12.1 818.928 938.886
ARA TOPLAM
20.335.239 13.423.914
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.335.239 13.423.914
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.531 367
Ticari Alacaklar
1.407 1.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.407 1.437
Diğer Alacaklar
64.639 56.768
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21.1 3.260 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.379 56.768
Türev Araçlar
4.512 83.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 35.126 1.974.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
330.117 296.443
Maddi Duran Varlıklar
9 15.725.736 11.738.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.718.992 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.711.500 17.111.143
Şerefiye
11 5.761.096 2.552.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 15.950.404 14.558.775
Peşin Ödenmiş Giderler
424.986 425.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 1.106.632 956.572
Diğer Duran Varlıklar
12.2 947.382 1.402.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.072.560 34.047.587
TOPLAM VARLIKLAR
64.407.799 47.471.501
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.383.392 3.184.503
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.223.501 3.756.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.223.501 3.756.799
Banka Kredileri
3.550.179 3.643.106
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
673.322 113.693
Ticari Borçlar
11.616.189 4.161.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21.2 29.492 7.347
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.586.697 4.153.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
221.799 114.858
Diğer Borçlar
1.627.667 1.515.495
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.627.667 1.515.495
Türev Araçlar
56.634 41.037
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
331.755 478.774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 102.989 18.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
596.588 242.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 429.887 130.899
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
166.701 112.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
68.693 36.532
ARA TOPLAM
22.229.207 13.550.173
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.229.207 13.550.173
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 16.211.262 8.712.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.211.262 8.712.404
Banka Kredileri
12.799.554 8.549.418
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.411.708 162.986
Ticari Borçlar
12.142 44.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.142 44.207
Diğer Borçlar
492.996 392.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
492.996 392.368
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
8 41.419 54.073
Türev Araçlar
109.367 3.356
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.659 30.227
Uzun Vadeli Karşılıklar
408.810 192.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 408.810 192.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 2.946.564 2.762.447
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
342.446 270.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.590.665 12.461.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.819.872 26.011.921
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.941.229 5.046.470
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.057.708 1.200.135
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
3.093 2.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
138.885 73.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
138.885 73.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.343 -20.538
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
161.228 94.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.309.506 1.258.524
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.061.148 1.789.301
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-751.642 -530.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 615.970 909.511
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 1.741.794 2.467.846
Net Dönem Karı veya Zararı
-227.888 -1.168.151
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.646.698 16.413.110
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.587.927 21.459.580
TOPLAM KAYNAKLAR
64.407.799 47.471.501


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32.446.726 18.138.295 14.740.389 7.701.553
Satışların Maliyeti
-22.104.468 -12.094.241 -9.935.273 -5.054.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.342.258 6.044.054 4.805.116 2.646.913
BRÜT KAR (ZARAR)
10.342.258 6.044.054 4.805.116 2.646.913
Genel Yönetim Giderleri
-1.591.844 -1.322.729 -617.216 -513.062
Pazarlama Giderleri
-5.792.852 -3.038.118 -2.610.025 -1.225.070
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.984 -3.485 -496 -968
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 593.422 419.336 250.285 208.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -905.387 -561.147 -363.811 -295.644
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -290.095 -771.691 -26.911 -442.322
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.353.518 766.220 1.436.942 378.277
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 665.007 32.160 316.060 13.254
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -101.679 -34.574 -12.221 -7.178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.916.846 763.806 1.740.781 384.353
Finansman Gelirleri
18 1.180.702 2.840.341 499.428 1.679.046
Finansman Giderleri
19 -2.975.341 -4.958.872 -1.028.994 -2.758.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.122.207 -1.354.725 1.211.215 -694.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-452.786 -116.015 -240.379 -138.828
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -401.742 -304.512 -161.950 -136.185
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -51.044 188.497 -78.429 -2.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
669.421 -1.470.740 970.836 -833.668
DÖNEM KARI (ZARARI)
669.421 -1.470.740 970.836 -833.668
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
897.309 -34.402 727.456 -55.153
Ana Ortaklık Payları
-227.888 -1.436.338 243.380 -778.515
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,94000000 -5,90000000 1,00000000 -3,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.408.454 3.083.788
Dönem Karı (Zararı)
669.421 -1.470.740
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.679.286 4.490.608
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.823.048 1.185.715
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
140.808 42.352
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.025 15.587
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.477 10.528
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.2 32.086 16.237
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.2 26.220 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
146.239 98.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
124.900 70.378
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
109 373
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.591 10.790
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.639 16.668
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.434.913 665.440
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-142.542 1.853.385
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
119.305 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
119.305 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 290.095 771.691
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.3 452.786 116.015
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -90.423 -10.592
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -90.423 -10.592
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-494.943 -231.607
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.646.632 182.826
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.987 8.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.102.175 -1.342.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.094 1.156
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-191.832 -962.161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.335.021 1.944.554
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
258.607 626.336
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-151.587 53.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
560.705 -146.636
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
640.793 -242.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-80.088 96.011
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.995.339 3.202.694
Ödenen Faiz
-328.104 0
Alınan Faiz
133.650 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-62.885 -31.026
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-11.634 -8.658
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-317.912 -79.222
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
470.607 -904.152
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-46.829 -58.656
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
31.161 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
283.543 58.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.587.685 -1.179.876
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.790.417 275.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.277.569 -949.107
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46.196
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.314.345 11.008.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.354.085 -11.040.852
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-607.055 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-238.398 -120.872
Ödenen Temettüler
-355.258 -304.697
Ödenen Faiz
-1.289.510 -777.524
Alınan Faiz
252.392 239.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.601.492 1.230.529
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
268.289 2.189.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.869.781 3.419.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.269.086 5.789.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.138.867 9.209.397


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.319.349 -7.145 8.728 -16.875 0 1.101.588 12.385 909.511 2.244.351 -130.050 5.751.148 11.675.914 17.427.062
Transferler
-10.767 -119.283 130.050
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.356 203.008 1.704.917 -840.904 -1.436.338 -374.673 4.162.959 3.788.286
Dönem Karı (Zararı)
-1.436.338 -1.436.338 -34.402 -1.470.740
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.356 203.008 1.704.917 -840.904 1.061.665 4.197.361 5.259.026
Sermaye Arttırımı
46.196 46.196
Kar Payları
-108.447 83.447 -25.000 -279.697 -304.697
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
4.143.067 4.143.067
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
252.590 252.590 -490.627 -238.037
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-40.556 -40.556 -40.556
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.875 1.875 -1.875 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2 243.535 65.771 1.200.135 -7.145 10.603 -22.231 203.008 2.806.505 -828.519 909.511 2.420.549 -1.436.338 5.565.384 19.255.937 24.821.321
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.301 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.470 16.413.110 21.459.580
Transferler
-12.919 -293.541 -861.691 1.168.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.805 67.162 271.847 -220.865 -227.888 -111.549 1.730.452 1.618.903
Dönem Karı (Zararı)
-227.888 -227.888 897.309 669.421
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.805 67.162 271.847 -220.865 116.339 833.143 949.482
Kar Payları
-129.508 104.508 -25.000 -330.258 -355.258
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
31.131 31.131 -4.090 27.041
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
177 177 -1.162.516 -1.162.339
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 3.093 -22.343 161.228 2.061.148 -751.642 615.970 1.741.794 -227.888 4.941.229 16.646.698 21.587.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797328


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1540 Değişim: 0,49%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,3208 Değişim: 0,14%
Düşük 17,2481 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
966,66 Değişim: 0,04%
Düşük 963,01 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.