KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

10.05.2019 - 20:42
KAP ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-667.533 -456.906
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.968 -836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.081 -1.045
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
26.712 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.661 209
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.661 209
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.616.965 550.203
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.898.353 585.633
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.358 37.588
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -360.589 -88.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
10.053 3.665
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
79.506 11.817
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
79.506 11.817
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.636.933 549.367
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
969.400 92.461
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
956.629 286.116
Ana Ortaklık Payları
12.771 -193.655


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.669.890 5.282.990
Finansal Yatırımlar
79.300 40.361
Ticari Alacaklar
3.281.534 3.019.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21.1 294.155 273.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.987.379 2.745.144
Diğer Alacaklar
128.658 139.535
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21.1 2.298 20.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
126.360 118.940
Türev Araçlar
100.765 102.996
Stoklar
3.337.167 3.131.137
Peşin Ödenmiş Giderler
717.271 566.525
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 194.106 189.152
Diğer Dönen Varlıklar
11.1 969.304 952.145
ARA TOPLAM
14.477.995 13.423.914
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.477.995 13.423.914
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
367 367
Ticari Alacaklar
1.428 1.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.428 1.437
Diğer Alacaklar
64.709 56.768
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21.1 5.469 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
59.240 56.768
Türev Araçlar
49.668 83.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 1.799.829 1.920.877
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
311.000 296.443
Maddi Duran Varlıklar
8 12.446.692 11.738.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
651.262 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.467.209 17.111.143
Şerefiye
10 2.895.152 2.552.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 15.572.057 14.558.775
Peşin Ödenmiş Giderler
473.483 425.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 1.105.326 956.572
Diğer Duran Varlıklar
11.2 1.255.395 1.402.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.626.368 33.993.514
TOPLAM VARLIKLAR
51.104.363 47.417.428
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.504.126 3.184.503
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.385.843 3.756.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.385.843 3.756.799
Banka Kredileri
4.150.977 3.643.106
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
234.866 113.693
Ticari Borçlar
5.064.938 4.161.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21.2 74.998 7.347
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.989.940 4.153.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.1 123.820 114.858
Diğer Borçlar
1.341.343 1.515.495
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.341.343 1.515.495
Türev Araçlar
12.051 41.037
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.1 242.841 481.421
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 10.975 18.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
313.317 242.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.2 178.132 130.899
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
135.185 112.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.3 95.875 36.532
ARA TOPLAM
15.095.129 13.552.820
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.095.129 13.552.820
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 9.662.617 8.712.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.662.617 8.712.404
Banka Kredileri
8.994.826 8.549.418
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
667.791 162.986
Ticari Borçlar
68.660 44.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
68.660 44.207
Diğer Borçlar
389.374 392.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
389.374 392.368
Türev Araçlar
1.132 3.356
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.2 38.377 27.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
195.019 192.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.2 195.019 192.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 2.955.671 2.762.447
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11.4 269.742 270.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.580.592 12.405.028
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.675.721 25.957.848
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.058.567 5.046.470
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.200.135 1.200.135
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
2.242 2.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
93.665 73.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
93.665 73.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.236 -20.538
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
114.901 94.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.651.787 1.258.524
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.326.059 1.789.301
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-674.272 -530.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 615.970 909.511
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 1.593.236 2.467.846
Net Dönem Karı veya Zararı
-400.629 -1.168.151
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.370.075 16.413.110
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.428.642 21.459.580
TOPLAM KAYNAKLAR
51.104.363 47.417.428


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.347.123 3.868.865
Satışların Maliyeti
-3.906.925 -2.686.822
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.440.198 1.182.043
BRÜT KAR (ZARAR)
1.440.198 1.182.043
Genel Yönetim Giderleri
-437.798 -337.823
Pazarlama Giderleri
-987.686 -680.190
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.212 -1.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 168.478 76.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -139.005 -118.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -152.396 -142.810
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-109.421 -21.974
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 29.266 4.305
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -35.705 -8.904
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-115.860 -26.573
Finansman Gelirleri
18 311.691 411.530
Finansman Giderleri
19 -813.304 -872.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-617.473 -487.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.060 30.713
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -86.302 -71.530
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 36.242 102.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-667.533 -456.906
DÖNEM KARI (ZARARI)
-667.533 -456.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-266.904 -94.558
Ana Ortaklık Payları
-400.629 -362.348
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -1,65000000 -1,49000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
618.706 304.680
Dönem Karı (Zararı)
-667.533 -456.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.243.846 1.023.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
506.950 279.973
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35.476 10.453
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
822 1.796
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.027 1.831
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.2 1.570 6.826
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.2 16.057 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.191 28.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36.643 26.682
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
68 1.728
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.380 -206
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.100 655
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
319.147 148.203
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
155.941 486.734
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.300 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-16.300 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 152.396 142.810
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.3 50.060 -30.713
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.613 -1.076
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -11.613 -1.076
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-402 -41.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
116.734 -207.721
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.678 2.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.023 -242.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.703 30.159
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-219.019 -563.394
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
860.397 515.524
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.017 -19.555
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-227.783 72.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.798 -2.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
47.720 24.890
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
44.078 -27.644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
693.047 358.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.641 -12.472
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.749 -278
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-52.951 -41.381
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-376.287 -241.392
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-21.200 -21.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.783 6.973
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-355.253 -325.817
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-40.617 98.702
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.747 10.304
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 233
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.052.971 2.998.648
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.592.183 -2.880.915
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-90.186 -9.534
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
22.884 17.339
Ödenen Faiz
-358.917 -188.936
Alınan Faiz
75.178 73.469
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
352.166 73.592
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
37.668 41.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
389.834 115.395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.269.086 5.789.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.658.920 5.904.915


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.319.349 -7.145 8.728 -16.875 1.101.588 12.385 909.511 2.244.351 -130.050 5.751.148 11.675.914 17.427.062
Transferler
-130.050 130.050
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-519 191.517 -22.305 -362.348 -193.655 286.116 92.461
Dönem Karı (Zararı)
-362.348 -362.348 -94.558 -456.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-519 191.517 -22.305 168.693 380.674 549.367
Sermaye Arttırımı
233 233
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
4.144.054 4.144.054
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
355.061 355.061 -355.061 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
210 210 -210 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2 243.535 65.771 1.319.349 -7.145 8.938 -17.394 1.293.105 -9.920 909.511 2.469.362 -362.348 5.912.764 15.751.046 21.663.810
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.301 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.470 16.413.110 21.459.580
Transferler
-293.541 -874.610 1.168.151 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-698 20.835 536.758 -143.495 -400.629 12.771 956.629 969.400
Dönem Karı (Zararı)
-400.629 -400.629 -266.904 -667.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-698 20.835 536.758 -143.495 413.400 1.223.533 1.636.933
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-674 -674 336 -338
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.242 -21.236 114.901 2.326.059 -674.272 615.970 1.593.236 -400.629 5.058.567 17.370.075 22.428.642http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763380


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6547 Değişim: 0,48%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2309 Değişim: -0,37%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
786,86 Değişim: -0,98%
Düşük 784,41 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.