" />

KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2022 - 22:44
KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 -61.002.977 61.002.977 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
17.064.066 17.064.066 17.064.066
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-209.674 -209.674 -209.674
Sermaye Arttırımı
300.000.000 300.000.000 300.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.133.487 2.133.487 2.133.487
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 17.064.066 -17.064.066 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
76.886.460 76.886.460 76.886.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-892.218 -892.218 -892.218
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -2.540.972 6.320.169 66.076.129 76.886.460 566.676.635 566.676.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.063.770 62.059.342
Dönem Karı (Zararı)
76.886.460 17.064.066
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
76.886.460 17.064.066
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.885.808 27.559.910
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 31.325.281 30.427.135
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.949 40.960
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6a 0 8.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 25.949 32.960
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.463.637 1.203.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 2.573.274 909.997
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 243.210 82.498
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
647.153 210.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.310.266 35.186.115
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24a -1.280.396 -815.975
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24b 21.660.811 36.396.693
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-70.149 -394.603
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
199.305 23.461
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
199.305 23.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -9.762.742 -14.667.942
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-678 -17.797
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-678 -17.797
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -40.675.210 -24.635.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.351.327 18.000.147
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.510.803 -13.247.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.510.803 -13.247.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.083.675 -14.791.693
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.016.760 57.397.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.016.760 57.397.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.226.391 -11.358.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22.343.313 -10.760.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.883.078 -597.237
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.420.941 62.624.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -415.249 -337.111
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
92.677 -54.232
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12a -34.599 -173.438
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.649.838 17.106.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.739 17.797
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.739 17.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.667.734 -7.622.429
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -53.667.734 -7.622.429
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.575.000 26.366.384
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-6.718.791 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
13b -6.718.791
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.850.052 -1.655.575
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.995.615 -52.519.526
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.133.487
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.133.487
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 300.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.015.024 46.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
109.015.024 46.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-123.481.818 -360.681.818
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-123.481.818 -360.681.818
Ödenen Faiz
-12.809.217 -41.287.170
Alınan Faiz
1.280.396 815.975
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.581.683 26.645.993
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.581.683 26.645.993
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.350.004 5.704.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.768.321 32.350.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.768.321 32.350.004
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
76.713.334 46.401.836
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 1.809.278 555.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 74.904.056 45.846.504
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 86.936.694 25.878.968
Peşin Ödenmiş Giderler
8.761.235 20.896.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13a 8.761.235 20.896.297
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
64.795 157.472
Diğer Dönen Varlıklar
5.222.077 10.729.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14a 5.222.077 10.729.702
ARA TOPLAM
196.466.456 136.414.279
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 6.403 56.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
196.472.859 136.470.420
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 94.581 94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 516.996.274 493.166.507
Arazi ve Arsalar
9.471.501 9.471.501
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
23.195.727 21.582.689
Binalar
156.564.797 160.872.080
Tesis, Makine ve Cihazlar
280.733.792 292.232.059
Taşıtlar
168.163 241.026
Mobilya ve Demirbaşlar
2.377.804 2.020.354
Yapılmakta Olan Yatırımlar
44.484.490 6.746.798
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 4.741.699 5.649.384
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.391 85.029
Bilgisayar Yazılımları
9 33.260 72.898
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 12.131 12.131
Peşin Ödenmiş Giderler
6.718.791 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13b 6.718.791
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17b 62.389.740 52.403.943
Diğer Duran Varlıklar
13.024.147 17.724.773
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14b 13.024.147 17.724.773
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
604.010.623 569.124.217
TOPLAM VARLIKLAR
800.483.482 705.594.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
74.303.809 48.601.851
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.578.697 0
Banka Kredileri
5 30.578.697 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.725.112 48.601.851
Banka Kredileri
5 43.725.112 48.601.851
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.239.893 45.384.082
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.239.893 45.384.082
Banka Kredileri
5 21.094.045 44.314.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.145.848 1.069.779
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
101.547.308 84.600.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 10.648.696 15.073.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 90.898.612 69.527.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.755.329 1.187.375
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.013.556 582.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 1.013.556 582.757
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.108.904 914.179
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12a 3.108.904 914.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.404.910 506.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14c 1.404.910 506.699
ARA TOPLAM
208.373.709 181.777.640
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.373.709 181.777.640
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.646.752 27.268.669
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.646.752 27.268.669
Banka Kredileri
5 0 18.833.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.646.752 8.435.170
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.786.386 5.865.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 7.090.368 4.817.070
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12c 1.696.018 1.048.865
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.433.138 33.134.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
233.806.847 214.912.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
566.676.635 490.682.393
Ödenmiş Sermaye
18 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.202.771 3.202.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.540.972 -1.648.754
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.540.972 -1.648.754
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.540.972 -1.648.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 6.320.169
Yasal Yedekler
18 6.320.169 6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
66.076.129 49.012.063
Net Dönem Karı veya Zararı
76.886.460 17.064.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
566.676.635 490.682.393
TOPLAM KAYNAKLAR
800.483.482 705.594.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 413.481.737 270.305.864
Satışların Maliyeti
19 -350.557.471 -250.379.036
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.924.266 19.926.828
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
62.924.266 19.926.828
Genel Yönetim Giderleri
20 -10.967.625 -6.612.348
Pazarlama Giderleri
20 -1.476.479 -1.506.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22a 10.078.282 5.754.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22b -12.879.555 -3.828.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.678.889 13.733.791
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 40.675.888 24.652.897
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
88.354.777 38.386.688
Finansman Gelirleri
24a 1.280.396 815.975
Finansman Giderleri
24b -22.511.455 -36.806.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.123.718 2.396.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.762.742 14.667.942
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17b 9.762.742 14.667.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
76.886.460 17.064.066
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.886.460 17.064.066
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
76.886.460 17.064.066
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,19000000 0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-892.218 -209.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12b -1.115.273 -262.093
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
223.055 52.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17b 223.055 52.419
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-892.218 -209.674
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.994.242 16.854.392
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
75.994.242 16.854.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003001


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.