" />

KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:46
KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 -61.002.977 61.002.977 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.720.827 1.720.827 1.720.827
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.190 20.190 20.190
Sermaye Arttırımı
300.000.000 300.000.000 300.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.133.487 2.133.487 2.133.487
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.418.890 6.320.169 49.012.063 1.720.827 475.569.018 475.569.018
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 17.064.066 -17.064.066 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
80.027.025 80.027.025 80.027.025
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-188.178 -188.178 -188.178
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.836.932 6.320.169 66.076.129 80.027.025 570.521.240 570.521.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.814.341 38.201.487
Dönem Karı (Zararı)
80.027.025 1.720.827
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
80.027.025 1.720.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.997.905 36.934.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.130.304 22.815.953
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-804 44.623
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6a 0 8.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -804 36.623
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.156.489 829.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 2.094.506 739.762
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 45.666 73.124
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16.317 16.322
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.716.444 32.839.280
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22a -1.054.212 -131.452
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22b 7.789.040 32.958.081
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-18.384 12.651
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
203.696 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
203.696 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.679.323 -8.968.256
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -17.797
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -17.797
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -39.883.357 -10.608.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.923.079 -57.178
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.495.261 -16.410.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.495.261 -16.410.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.963.998 -8.923.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.237.896 21.560.382
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.237.896 21.560.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.774.076 3.716.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29.713.766 1.255.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
60.310 2.461.096
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.106.041 38.598.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -360.541 -231.273
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
103.440 -19.999
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-34.599 -145.496
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.627.664 9.606.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.797
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.944.881 -1.083.188
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.944.881 -1.083.188
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.745.000 11.739.384
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-9.359.870 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
13b -9.359.870
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.812.585 -1.067.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.329.309 -38.661.398
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.133.487
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.133.487
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 300.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.900.000 46.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
30.900.000 46.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.981.818 -349.181.818
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.981.818 -349.181.818
Ödenen Faiz
-9.301.703 -38.244.519
Alınan Faiz
1.054.212 131.452
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.887.304 9.146.672
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.887.304 9.146.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.350.004 5.704.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 462.700 14.850.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 462.700 32.350.004
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
78.693.401 46.401.836
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 249 555.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 78.693.152 45.846.504
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 65.843.770 25.878.968
Peşin Ödenmiş Giderler
4.770.622 20.896.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13a 4.770.622 20.896.297
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
54.032 157.472
Diğer Dönen Varlıklar
4.391.375 10.729.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14a 4.391.375 10.729.702
ARA TOPLAM
154.215.900 136.414.279
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 7.083 56.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
154.222.983 136.470.420
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 94.581 94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 476.821.066 493.166.507
Arazi ve Arsalar
9.471.501 9.471.501
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20.382.827 21.582.689
Binalar
157.651.951 160.872.080
Tesis, Makine ve Cihazlar
281.668.284 292.232.059
Taşıtlar
186.379 241.026
Mobilya ve Demirbaşlar
1.778.032 2.020.354
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.682.092 6.746.798
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 4.839.235 5.649.384
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
55.196 85.029
Bilgisayar Yazılımları
43.060 72.893
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.136 12.136
Peşin Ödenmiş Giderler
9.359.870 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13b 9.359.870
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17b 49.771.665 52.403.943
Diğer Duran Varlıklar
10.475.009 17.724.773
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14b 10.475.009 17.724.773
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
551.416.622 569.124.217
TOPLAM VARLIKLAR
705.639.605 705.594.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.371.518 48.601.851
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.371.518 48.601.851
Banka Kredileri
5 21.371.518 48.601.851
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.773.117 45.384.082
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.773.117 45.384.082
Banka Kredileri
5 33.105.922 44.314.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.667.195 1.069.779
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
59.344.417 84.600.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 22.002.035 15.073.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 37.342.382 69.527.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.639.291 1.187.375
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
93.701 582.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 93.701 582.757
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.368.165 914.179
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12a 2.368.165 914.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
161.230 506.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14c 161.230 506.699
ARA TOPLAM
119.751.439 181.777.640
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.751.439 181.777.640
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.515.486 27.268.669
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.515.486 27.268.669
Banka Kredileri
5 0 18.833.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 8.515.486 8.435.170
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.851.440 5.865.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 5.786.258 4.817.070
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12c 1.065.182 1.048.865
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.366.926 33.134.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
135.118.365 214.912.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
570.521.240 490.682.393
Ödenmiş Sermaye
18 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.202.771 3.202.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.836.932 -1.648.754
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.836.932 -1.648.754
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.836.932 -1.648.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 6.320.169
Yasal Yedekler
18 6.320.169 6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
66.076.129 49.012.063
Net Dönem Karı veya Zararı
80.027.025 17.064.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
570.521.240 490.682.393
TOPLAM KAYNAKLAR
705.639.605 705.594.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 297.142.770 197.786.283 98.081.559 75.576.821
Satışların Maliyeti
19 -241.919.547 -179.601.980 -79.966.628 -65.330.618
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.223.223 18.184.303 18.114.931 10.246.203
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
55.223.223 18.184.303 18.114.931 10.246.203
Genel Yönetim Giderleri
-7.533.234 -4.693.730 -2.051.184 -1.168.552
Pazarlama Giderleri
-1.123.852 -1.092.269 -299.913 -354.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20a 7.920.708 5.091.817 416.042 3.307.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20b -4.564.087 -2.269.258 -1.029.180 -1.098.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.922.758 15.220.863 15.150.696 10.932.166
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 39.883.357 10.626.202 0 590.743
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.806.115 25.847.065 15.150.696 11.522.909
Finansman Gelirleri
22a 1.054.212 131.452 82.940 75.466
Finansman Giderleri
22b -8.153.979 -33.225.946 -1.922.634 -4.884.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.706.348 -7.247.429 13.311.002 6.713.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.679.323 8.968.256 799.795 3.083.965
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17b -2.679.323 8.968.256 799.795 3.083.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.027.025 1.720.827 14.110.797 9.797.601
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.027.025 1.720.827 14.110.797 9.797.601
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
80.027.025 1.720.827 14.110.797 9.797.601
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,20000000 0,01000000 0,04000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-188.178 20.190 -144.142 97.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12b -235.223 25.885 -180.178 125.344
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.045 -5.695 36.036 -27.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17b 47.045 -5.695 36.036 -27.576
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-188.178 20.190 -144.142 97.768
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.838.847 1.741.017 13.966.655 9.895.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
79.838.847 1.741.017 13.966.655 9.895.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973031


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.