KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 19:19
KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 3.922.964 -3.922.964 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-46.263.498 -46.263.498 -46.263.498
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.261 -212.261 -212.261
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.634.749 6.320.169 110.015.040 -46.263.498 186.238.324 186.238.324
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 -61.002.977 61.002.977 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.720.827 1.720.827 1.720.827
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.190 20.190 20.190
Sermaye Arttırımı
300.000.000 300.000.000 300.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.133.487 2.133.487 2.133.487
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.418.890 6.320.169 49.012.063 1.720.827 475.569.018 475.569.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.974.705 21.710.116
Dönem Karı (Zararı)
1.720.827 -46.263.498
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.720.827 -46.263.498
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.707.824 56.579.532
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.815.953 24.891.845
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
44.623 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6a 8.000 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 36.623 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
829.208 573.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 739.762 387.105
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 73.124 201.923
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16.322 -15.774
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.612.498 57.376.788
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22a -131.452 -460.492
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22b 30.731.299 57.925.552
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
12.651 -25.884
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -62.388
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -8.968.256 -15.611.644
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.797 1.741
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -17.797 1.741
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -10.608.405 -10.652.452
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.178 12.439.607
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.410.916 -51.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.410.916 -51.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.923.483 -163.488
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.560.382 18.408.693
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.560.382 18.408.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.716.839 -5.753.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.255.743 -6.682.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.461.096 928.696
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.371.473 22.755.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -231.273 -930.873
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.999 -71.002
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12a -145.496 -43.650
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.606.583 10.955.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.797 1.088
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 17.797 1.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.083.188 -196.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.083.188 -196.391
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 11.739.384 11.429.001
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 -1.067.410 -278.395
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.434.616 -51.195.700
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.133.487 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.133.487
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
300.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.500.000 298.982.538
Kredilerden Nakit Girişleri
46.500.000 298.982.538
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-349.181.818 -292.681.817
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-349.181.818 -292.681.817
Ödenen Faiz
-36.017.737 -57.956.913
Alınan Faiz
131.452 460.492
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.146.672 -18.530.281
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.146.672 -18.530.281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.704.011 18.748.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.850.683 218.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.850.683 5.704.011
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
49.589.032 33.186.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 495 7.579.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 49.588.537 25.606.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 20.007.095 11.120.235
Peşin Ödenmiş Giderler
1.687.239 336.496
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.687.239 336.496
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17a 123.239 103.240
Diğer Dönen Varlıklar
20.685.188 15.946.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14a 20.685.188 15.946.483
ARA TOPLAM
106.942.476 66.396.581
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 68.282 131.850
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.010.758 66.528.431
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 94.581 94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
a Vadeli Borçlanmalar
47.723.445 165.251.773
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 165.251.773
Banka Kredileri
5 0 165.251.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.723.445 0
Banka Kredileri
5 47.723.445 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.434.838 100.583.111
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 50.642.812
Banka Kredileri
5 0 50.642.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.434.838 49.940.299
Banka Kredileri
5 45.676.412 48.579.283
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.758.426 1.361.016
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
49.171.204 27.598.171
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 10.218.757 8.860.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 38.952.447 18.737.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.040.547 789.856
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.153.526 1.613.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 2.153.526 1.613.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.017.930 1.002.625
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12a 3.017.930 1.002.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.908 472.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14c 55.908 472.968
ARA TOPLAM
150.597.398 297.312.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.597.398 297.312.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.200.359 174.492.013
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 111.322.189
Banka Kredileri
5 0 111.322.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.200.359 63.169.824
Banka Kredileri
5 29.682.822 56.624.592
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 7.517.537 6.545.232
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.319.299 4.820.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 4.464.695 3.982.091
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12c 854.604 838.282
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.519.658 179.312.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.117.056 476.624.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
475.569.018 171.694.514
Ödenmiş Sermaye
18 400.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 3.202.771 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.418.890 -1.439.080
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.418.890 -1.439.080
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.418.890 -1.439.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 6.320.169
Yasal Yedekler
18 6.320.169 6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.012.063 110.015.040
Net Dönem Karı veya Zararı
1.720.827 -61.002.977
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
475.569.018 171.694.514
TOPLAM KAYNAKLAR
668.686.074 648.319.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 197.786.283 122.333.856 75.576.821 55.221.163
Satışların Maliyeti
19 -179.601.980 -129.277.488 -65.330.618 -53.574.246
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.184.303 -6.943.632 10.246.203 1.646.917
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
18.184.303 -6.943.632 10.246.203 1.646.917
Genel Yönetim Giderleri
-4.693.730 -5.349.538 -1.168.552 -1.973.814
Pazarlama Giderleri
-1.092.269 -834.700 -354.354 -282.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20a 4.950.013 2.747.564 3.307.776 525.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20b -2.127.454 -3.987.178 -1.098.907 -382.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.220.863 -14.367.484 10.932.166 -466.232
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 10.626.202 10.650.711 590.743 1.810.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.847.065 -3.716.773 11.522.909 1.344.197
Finansman Gelirleri
22a 131.452 460.492 75.466 47.601
Finansman Giderleri
22b -33.225.946 -58.618.861 -4.884.739 -21.180.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.247.429 -61.875.142 6.713.636 -19.788.625
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.968.256 15.611.644 3.083.965 3.071.044
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17b 8.968.256 15.611.644 3.083.965 3.071.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.720.827 -46.263.498 9.797.601 -16.717.581
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.720.827 -46.263.498 9.797.601 -16.717.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.720.827 -46.263.498 9.797.601 -16.717.581
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,01000000 -0,46000000 0,02000000 -0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.190 -212.261 97.768 -364.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12b 25.885 -272.129 125.344 -467.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.695 59.868 -27.576 102.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17b -5.695 59.868 -27.576 102.877
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.190 -212.261 97.768 -364.746
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.741.017 -46.475.759 9.895.369 -17.082.327
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.741.017 -46.475.759 9.895.369 -17.082.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884534


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.