KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2020 - 21:51
KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083
Transferler
3.922.964 -3.922.964
Dönem Karı (Zararı)
-14.461.419 -14.461.419 -14.461.419
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.896 -10.896 -10.896
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.433.384 6.320.169 110.015.040 -14.461.419 218.241.768 218.241.768
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514
Transferler
-61.002.977 61.002.977
Dönem Karı (Zararı)
-11.967.781 -11.967.781 -11.967.781
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.651 -45.651 -45.651
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.484.731 6.320.169 49.012.063 -11.967.781 159.681.082 159.681.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.336.118 10.772.874
Dönem Karı (Zararı)
-11.967.781 -14.461.419
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.967.781 -14.461.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.305.199 16.871.163
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.612.919 7.581.201
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
46.158 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6a 8.000 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 38.158 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
505.841 1.782.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 565.361 607.571
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a -63.986 -5.428
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.466 1.180.249
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.104.090 19.154.571
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22a -30.891 -284.670
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22b 16.251.247 19.134.012
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-116.266 374.839
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -69.610
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -4.104.162 -6.152.718
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.859.647 -5.494.283
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.859.647 -5.494.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.237.325 8.566.519
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.420.224 11.941.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.420.224 11.941.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.644.155 -18.619.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.252.949 18.704.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.252.949 18.704.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.791.693 -3.460.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.392.838 -5.479.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.601.145 2.019.906
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.574.743 10.976.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -195.341 -17.400
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.892 -43.710
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 -38.392 -142.279
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.402.299 5.655.119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.900.000 5.661.501
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 1.900.000 5.661.501
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-497.701 -6.382
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -497.701 -6.382
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.220.310 -24.497.043
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.900.000 71.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5.900.000 71.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.090.909 -80.590.909
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.090.909 -80.590.909
Ödenen Faiz
-16.060.292 -15.644.079
Alınan Faiz
30.891 237.945
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.481.893 -8.069.050
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.481.893 -8.069.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.704.011 18.748.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 222.118 10.679.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 222.118 5.704.011
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
28.757.892 33.186.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 3.488.115 7.579.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 25.269.777 25.606.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 22.726.232 11.120.235
Peşin Ödenmiş Giderler
3.965.306 336.496
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.965.306 336.496
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17a 108.132 103.240
Diğer Dönen Varlıklar
16.014.983 15.946.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14a 16.014.983 15.946.483
ARA TOPLAM
71.794.663 66.396.581
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 129.889 131.850
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.924.552 66.528.431
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 94.581 94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
508.005.253 514.812.202
Arazi ve Arsalar
9.471.501 9.471.501
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
23.026.853 23.507.986
Binalar
164.130.540 165.216.696
Tesis, Makine ve Cihazlar
308.971.948 314.482.385
Taşıtlar
295.678 313.889
Mobilya ve Demirbaşlar
1.179.839 1.241.521
Yapılmakta Olan Yatırımlar
928.894 578.224
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 6.453.228 6.716.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
131.927 177.090
Bilgisayar Yazılımları
119.791 164.959
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.136 12.131
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17b 41.800.620 37.683.582
Diğer Duran Varlıklar
28.002.450 22.306.922
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14b 28.002.450 22.306.922
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
584.488.059 581.790.711
TOPLAM VARLIKLAR
656.412.611 648.319.142
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
172.111.533 166.612.789
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
172.111.533 166.612.789
Banka Kredileri
5 172.111.533 166.612.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
5 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.452.690 99.222.095
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.633.529 50.642.812
Banka Kredileri
5 50.633.529 50.642.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.819.161 48.579.283
Banka Kredileri
5 47.819.161 48.579.283
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
46.734.854 27.598.171
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 13.056.998 8.860.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 33.677.856 18.737.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.273.210 789.856
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.025.567 1.613.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 3.025.567 1.613.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.143.507 1.002.625
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12a 2.143.507 1.002.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
974.062 472.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14c 974.062 472.968
ARA TOPLAM
324.715.423 297.312.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
324.715.423 297.312.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
166.762.720 174.492.013
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
111.272.023 111.322.189
Banka Kredileri
5 111.272.023 111.322.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.490.697 63.169.824
Banka Kredileri
5 48.642.827 56.624.592
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 6.847.870 6.545.232
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.253.386 4.820.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 4.410.638 3.982.091
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12c 842.748 838.282
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.016.106 179.312.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
496.731.529 476.624.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
159.681.082 171.694.514
Ödenmiş Sermaye
18 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.484.731 -1.439.080
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.484.731 -1.439.080
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.484.731 -1.439.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 6.320.169
Yasal Yedekler
18 6.320.169 6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.012.063 110.015.040
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.967.781 -61.002.977
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
159.681.082 171.694.514
TOPLAM KAYNAKLAR
656.412.611 648.319.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 43.598.273 26.718.177
Satışların Maliyeti
19 -43.667.863 -31.342.916
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-69.590 -4.624.739
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-69.590 -4.624.739
Genel Yönetim Giderleri
-1.853.621 -1.607.450
Pazarlama Giderleri
-360.410 -243.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20a 928.005 159.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20b -43.031 -579.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.398.647 -6.895.461
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.859.647 5.494.283
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
461.000 -1.401.178
Finansman Gelirleri
22a 30.891 284.670
Finansman Giderleri
22b -16.563.834 -19.497.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
eri) Geliri
17b 4.104.162 6.152.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.967.781 -14.461.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.967.781 -14.461.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.967.781 -14.461.419
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,12000000 -0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-45.651 -10.896
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12b -58.527 -13.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.876 3.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17b 12.876 3.073
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.651 -10.896
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.013.432 -14.472.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.013.432 -14.472.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842445


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4975 Değişim: 0,93%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2702 Değişim: 0,94%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2737
Açılış: 10,1746
496,79 Değişim: 1,07%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,48
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.