KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:56
KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.584 2.167.521 46.631.083 9.602.315 174.839.697 174.839.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
692.859 8.909.456 -9.602.315 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
26.194.403 26.194.403 26.194.403
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.820 5.820 5.820
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.356.764 2.860.380 55.540.539 26.194.403 201.039.920 201.039.920
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.352.726 2.860.380 55.540.539 54.011.326 228.860.881 228.860.881
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.459.789 50.551.537 -54.011.326 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
10.948.757 10.948.757 10.948.757
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.597 -9.597 -9.597
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.323 6.320.169 106.092.076 10.948.757 239.800.041 239.800.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.075.545 -42.887.276
Dönem Karı (Zararı)
10.948.757 26.194.403
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.948.757 26.194.403
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.183.526 3.458.302
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.966.681 13.429.248
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -973
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
735.184 473.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a,11c 365.603 309.710
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 328.883 255.868
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11d 40.698 -91.692
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.107.586 28.590.947
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21a -991.020 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21b 44.283.235 28.233.859
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-58.995 -135.934
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-125.634 493.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -10.035.933 -3.481.356
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.589.992 -35.553.450
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -19.589.992 -35.553.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
670.996 -72.272.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.669.558 -46.989.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.669.558 -46.989.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.854.342 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.854.342 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.505.488 -12.755.221
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.517.631 -5.480.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.517.631 -5.480.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.829.785 -7.047.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.031.190 -6.317.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.860.975 -729.693
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.803.279 -42.620.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11a,11c -389.641 -267.043
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 133.612 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-471.705 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.198.050 -3.952.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.445.028 39.578.381
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.445.028 39.578.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.190.173 -43.373.960
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.190.173 -43.373.960
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-56.805 -156.672
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 -56.805 -156.672
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.340.467 47.446.655
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
161.500.000 178.137.104
Kredilerden Nakit Girişleri
161.500.000 178.137.104
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-224.681.818 -94.381.818
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-224.681.818 -94.381.818
Ödenen Faiz
-44.270.455 -36.377.885
Alınan Faiz
1.111.806 69.254
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.066.872 607.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.066.872 607.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.006.120 522.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.939.248 1.130.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.060.295 65.247.953
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
62.097.633 75.999.997
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 17.024.123 20.891.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 45.073.510 55.108.253
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 18.854.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 0 18.854.342
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 23.459.648 10.954.160
Peşin Ödenmiş Giderler
1.132.069 224.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.132.069 224.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16a 2.593.749 2.727.361
Diğer Dönen Varlıklar
12.172.905 14.026.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13a 12.172.905 14.026.528
ARA TOPLAM
123.516.299 188.035.221
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
123.516.299 188.035.221
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
155.589 155.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 155.589 155.589
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
549.694.649 567.355.002
Arazi ve Arsalar
9.759.801 9.784.692
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
25.761.559 27.194.694
Binalar
170.647.466 173.905.927
Tesis, Makine ve Cihazlar
337.846.597 353.876.657
Taşıtlar
404.968 459.615
Mobilya ve Demirbaşlar
1.557.384 1.763.921
Özel Maliyetler
0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.716.874 369.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.038.215 1.179.267
Bilgisayar Yazılımları
566.871 686.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
471.344 492.332
Peşin Ödenmiş Giderler
56.805 17.191
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 56.805 17.191
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16b 15.549.518 5.510.878
Diğer Duran Varlıklar
20.873.167 26.940.729
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13b 20.873.167 26.940.729
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
587.367.943 601.158.656
TOPLAM VARLIKLAR
710.884.242 789.193.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
171.120.478 117.545.370
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
137.135.781 97.427.005
Banka Kredileri
5 137.135.781 97.427.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.984.697 20.118.365
Banka Kredileri
5 33.984.697 20.118.365
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
68.712.657 158.903.730
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.480.484 87.042.966
Banka Kredileri
14.480.484 87.042.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
54.232.173 71.860.764
Banka Kredileri
5 54.232.173 71.860.764
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
29.174.511 46.751.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 4.066.406 15.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 25.108.105 46.736.043
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 931.391 782.639
Diğer Borçlar
93 946.844
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
93 946.844
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
2.425.844 10.323.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 2.425.844 10.323.369
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.239.204 1.080.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 0 500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11b 1.239.204 580.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
186.763 682.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13c 186.763 682.244
ARA TOPLAM
273.790.941 337.015.628
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
273.790.941 337.015.628
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
192.731.993 219.285.066
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.171.621 0
Banka Kredileri
87.171.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
105.560.372 219.285.066
Banka Kredileri
5 105.560.372 219.285.066
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.561.267 4.032.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11c 3.627.194 3.138.927
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11d 934.073 893.375
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
197.293.260 223.317.368
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
471.084.201 560.332.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
239.800.041 228.860.881
Ödenmiş Sermaye
17 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.362.323 -1.352.726
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.362.323 -1.352.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.362.323 -1.352.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 2.860.380
Yasal Yedekler
17 6.320.169 2.860.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
106.092.076 55.540.539
Net Dönem Karı veya Zararı
10.948.757 54.011.326
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
239.800.041 228.860.881
TOPLAM KAYNAKLAR
710.884.242 789.193.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 141.381.276 102.742.320 43.526.627 55.549.633
Satışların Maliyeti
18 -109.333.747 -82.701.500 -35.521.135 -42.858.120
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.047.529 20.040.820 8.005.492 12.691.513
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
32.047.529 20.040.820 8.005.492 12.691.513
Genel Yönetim Giderleri
-4.147.520 -3.564.573 -1.239.611 -834.244
Pazarlama Giderleri
-645.387 -529.348 -204.681 -159.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19a 2.055.903 1.386.528 626.178 436.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19b -4.564.560 -1.871.671 -2.662.480 -1.011.891
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.745.965 15.461.756 4.524.898 11.122.049
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 19.589.992 35.566.650 1.175.772 35.426.389
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.335.957 51.028.406 5.700.670 46.548.438
Finansman Gelirleri
21a 991.020 0 701.375
Finansman Giderleri
21b -44.414.153 -28.315.359 -15.782.148 -14.171.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
912.824 22.713.047 -9.380.103 32.377.283
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.035.933 3.481.356 6.631.073 -320.496
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16a 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16b 10.035.933 3.481.356 6.631.073 -320.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.948.757 26.194.403 -2.749.030 32.056.787
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.948.757 26.194.403 -2.749.030 32.056.787
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.364.891 12.835.257 -1.347.025 15.707.826
Ana Ortaklık Payları
5.583.866 13.359.146 -1.402.005 16.348.961
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,11000000 0,26000000 -0,03000000 0,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.597 5.820 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.304 7.275 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.707 -1.455 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16b 2.707 -1.455 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.597 5.820 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.939.160 26.200.223 -2.749.030 32.056.787
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.360.188 12.838.109 -1.347.025 15.707.826
Ana Ortaklık Payları
5.578.972 13.362.114 -1.402.005 16.348.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716502


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7678 Değişim: 0,20%
Düşük 7,7354 09.03.2021 Yüksek 7,7759
Açılış: 7,7524
9,2103 Değişim: 0,16%
Düşük 9,1598 09.03.2021 Yüksek 9,2206
Açılış: 9,196
420,56 Değişim: 0,54%
Düşük 418,13 09.03.2021 Yüksek 421,12
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.