KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:33
KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.584 2.167.521 46.631.083 9.602.315 174.839.697 174.839.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
692.859 8.909.456 -9.602.315 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-5.862.384 -5.862.384 -5.862.384
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.820 5.820 5.820
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.356.764 2.860.380 55.540.539 -5.862.384 168.983.133 168.983.133
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.352.726 2.860.380 55.540.539 54.011.326 228.860.881 228.860.881
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.459.789 50.551.537 -54.011.326 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
13.697.787 13.697.787 13.697.787
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.597 -9.597 -9.597
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.323 6.320.169 106.092.076 13.697.787 242.549.071 242.549.071


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.952.347 -56.319.636
Dönem Karı (Zararı)
13.697.787 -5.862.384
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.697.787 -5.862.384
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.746.964 17.202.176
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.645.404 6.178.703
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -973
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
791.096 627.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a,11c 464.701 478.486
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 319.496 55.176
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11d 6.899 94.138
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.129.544 14.325.559
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21a -289.645 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21b 28.553.834 14.095.829
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-97.734 -65.554
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-36.911 295.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -3.404.860 -3.801.852
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.414.220 -127.061
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -18.414.220 -127.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.542.379 -67.228.225
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.707.721 -30.465.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.707.721 -30.465.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.854.342 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.854.342 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.305.863 -16.566.345
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.441.385 -10.236.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.441.385 -10.236.012
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.272.436 -9.960.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.644.626 -9.188.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.917.062 -772.306
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.987.130 -55.888.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11a,11c -449.096 -431.203
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -79.823 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-505.864 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15.458.113 -33.491.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.243.800 333.138
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.243.800 333.138
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.728.878 -33.365.071
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.728.878 -33.365.071
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-56.809 -459.554
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 -56.809 -459.554
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.378.922 90.124.481
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.000.011 182.056.764
Kredilerden Nakit Girişleri
90.000.011 182.056.764
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-175.590.909 -69.794.807
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-175.590.909 -69.794.807
Ödenen Faiz
-31.319.502 -22.206.730
Alınan Faiz
531.478 69.254
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.968.462 313.358
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.968.462 313.358
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.006.120 522.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.037.658 836.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.037.658 65.247.953
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
58.029.190 75.999.997
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 8.663.695 20.891.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 49.365.495 55.108.253
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 18.854.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 0 18.854.342
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 19.260.023 10.954.160
Peşin Ödenmiş Giderler
2.156.045 224.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.156.045 224.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16a 2.807.184 2.727.361
Diğer Dönen Varlıklar
12.403.849 14.026.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13a 12.403.849 14.026.528
ARA TOPLAM
98.693.949 188.035.221
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.693.949 188.035.221
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
155.589 155.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 155.589 155.589
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 556.504.469 567.355.002
Arazi ve Arsalar
9.760.975 9.784.692
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
26.240.517 27.194.694
Binalar
171.733.620 173.905.927
Tesis, Makine ve Cihazlar
344.656.019 353.876.657
Taşıtlar
423.183 459.615
Mobilya ve Demirbaşlar
1.630.503 1.763.921
Özel Maliyetler
0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.059.652 369.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.089.555 1.179.267
Bilgisayar Yazılımları
612.031 686.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
477.524 492.332
Peşin Ödenmiş Giderler
56.809 17.191
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 56.809 17.191
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16b 8.918.445 5.510.878
Diğer Duran Varlıklar
23.004.807 26.940.729
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13b 23.004.807 26.940.729
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
589.729.674 601.158.656
TOPLAM VARLIKLAR
688.423.623 789.193.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
137.407.966 117.545.370
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.737.430 97.427.005
Banka Kredileri
5 91.737.430 97.427.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.670.536 20.118.365
Banka Kredileri
5 45.670.536 20.118.365
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
69.494.795 158.903.730
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.586.951 87.042.966
Banka Kredileri
14.586.951 87.042.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
54.907.844 71.860.764
Banka Kredileri
5 54.907.844 71.860.764
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
29.212.018 46.751.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.790.721 15.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 27.421.297 46.736.043
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.034.068 782.639
Diğer Borçlar
3.161 946.844
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8b 3.161 946.844
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
2.659.793 10.323.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 2.659.793 10.323.369
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
823.543 1.080.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 0 500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 823.543 580.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
197.258 682.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13c 197.258 682.244
ARA TOPLAM
240.832.602 337.015.628
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
240.832.602 337.015.628
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.474.840 219.285.066
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.126.046 0
Banka Kredileri
5 87.126.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
113.348.794 219.285.066
Banka Kredileri
5 113.348.794 219.285.066
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.567.110 4.032.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11c 3.666.836 3.138.927
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11d 900.274 893.375
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
205.041.950 223.317.368
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
445.874.552 560.332.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
242.549.071 228.860.881
Ödenmiş Sermaye
17 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.362.323 -1.352.726
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.362.323 -1.352.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.362.323 -1.352.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 2.860.380
Yasal Yedekler
17 6.320.169 2.860.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
106.092.076 55.540.539
Net Dönem Karı veya Zararı
13.697.787 54.011.326
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
242.549.071 228.860.881
TOPLAM KAYNAKLAR
688.423.623 789.193.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 97.854.649 47.192.687 52.460.812 39.774.977
Satışların Maliyeti
18 -73.812.612 -39.843.380 -39.048.663 -30.928.246
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.042.037 7.349.307 13.412.149 8.846.731
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
24.042.037 7.349.307 13.412.149 8.846.731
Genel Yönetim Giderleri
-2.907.909 -2.730.329 -1.194.837 -1.412.467
Pazarlama Giderleri
-440.706 -369.586 -223.715 -190.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19a 1.429.725 950.095 701.264 773.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19b -1.902.080 -859.780 -1.864.620 -158.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.221.067 4.339.707 10.830.241 7.859.172
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 18.414.220 140.261 18.414.220 127.061
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.635.287 4.479.968 29.244.461 7.986.233
Finansman Gelirleri
21a 289.645 0 11.111
Finansman Giderleri
21b -28.632.005 -14.144.204 -14.487.383 -13.500.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.292.927 -9.664.236 14.768.189 -5.514.053
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.404.860 3.801.852 3.523.265 3.626.143
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16a 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16b 3.404.860 3.801.852 3.523.265 3.626.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.697.787 -5.862.384 18.291.454 -1.887.910
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.697.787 -5.862.384 18.291.454 -1.887.910
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.697.787 -5.862.384 18.291.454 -1.887.910
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,14000000 -0,06000000 0,18000000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.597 5.820 0 -58.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.304 7.275 0 -73.385
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.707 -1.455 0 14.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16b 2.707 -1.455 0 14.677
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.597 5.820 0 -58.708
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.688.190 -5.856.564 18.291.454 -1.946.618
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.688.190 -5.856.564 18.291.454 -1.946.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700445


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,00% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6806 Değişim: 0,39%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,6859
Açılış: 8,6468
10,1900 Değişim: 0,49%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,1917
Açılış: 10,1402
488,45 Değişim: 0,09%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 488,96
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.