KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

23.11.2021 - 18:19
KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.195 0 2.786 -55.711 132 0 0 0 420.194 368.596 1.155 369.751
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 3.852 0 8.333 5.459 1.393 0 628.271 21.127 420.194 2.335.281 3.375 2.338.656
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 56 3.993 0 3.426 -56.935 851 0 0 0 462.702 414.093 1.316 415.409
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 33.237 -483.881 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.881 -483.881 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.654 4.865 0 12.243 -39.927 2.308 0 1.078.915 54.364 462.702 2.820.303 5.105 2.825.408


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
23.374.084 16.094.336 39.468.420 18.996.393 10.102.237 29.098.630
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 812.654 2.629.820 3.442.474 712.948 1.404.440 2.117.388
Teminat Mektupları
802.054 1.640.194 2.442.248 702.284 964.347 1.666.631
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 270 0 270
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.807 784.762 790.569 11.298 325.207 336.505
Diğer Teminat Mektupları
796.247 855.432 1.651.679 690.716 639.140 1.329.856
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 166.620 166.620 0 133.618 133.618
Belgeli Akreditifler
0 166.620 166.620 0 133.618 133.618
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.600 823.006 833.606 10.664 306.475 317.139
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 20.262.955 1.722.551 21.985.506 14.403.635 465.432 14.869.067
Cayılamaz Taahhütler
964.746 1.722.551 2.687.297 861.548 465.432 1.326.980
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
407.759 1.720.475 2.128.234 324.648 464.024 788.672
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.680 0 3.680 3.293 0 3.293
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
352.736 0 352.736 358.021 0 358.021
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
200.571 2.076 202.647 175.586 1.408 176.994
Cayılabilir Taahhütler
19.298.209 0 19.298.209 13.542.087 0 13.542.087
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
19.298.209 0 19.298.209 13.542.087 0 13.542.087
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.298.475 11.741.965 14.040.440 3.879.810 8.232.365 12.112.175
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.298.475 11.741.965 14.040.440 3.879.810 8.232.365 12.112.175
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
133.191 520.628 653.819 314.420 1.319.559 1.633.979
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
67.515 259.876 327.391 158.442 660.338 818.780
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
65.676 260.752 326.428 155.978 659.221 815.199
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.930.136 9.457.415 11.387.551 3.259.181 5.645.350 8.904.531
Swap Para Alım İşlemleri
154.018 4.318.398 4.472.416 337.850 3.522.056 3.859.906
Swap Para Satım İşlemleri
1.424.118 3.096.961 4.521.079 1.819.331 2.123.294 3.942.625
Swap Faiz Alım İşlemleri
176.000 1.021.028 1.197.028 551.000 0 551.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
176.000 1.021.028 1.197.028 551.000 0 551.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
235.148 1.763.922 1.999.070 306.209 1.267.456 1.573.665
Para Alım Opsiyonları
117.228 885.022 1.002.250 151.634 636.321 787.955
Para Satım Opsiyonları
117.920 878.900 996.820 154.575 631.135 785.710
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
42.553.372 40.292.589 82.845.961 41.552.560 36.341.723 77.894.283
EMANET KIYMETLER
14.287.894 4.250.132 18.538.026 10.969.614 4.020.802 14.990.416
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.764.881 0 2.764.881 1.314.024 0 1.314.024
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.493.939 3.944.663 15.438.602 9.635.857 3.766.824 13.402.681
Tahsile Alınan Çekler
22.873 1.544 24.417 13.410 0 13.410
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.870 2.056 7.926 5.992 1.718 7.710
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
331 301.869 302.200 331 252.260 252.591
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
28.027.458 36.042.457 64.069.915 30.345.321 32.320.921 62.666.242
Menkul Kıymetler
17.698 1.747.719 1.765.417 110.761 265.030 375.791
Teminat Senetleri
1.693.643 22.913.650 24.607.293 2.764.598 20.842.275 23.606.873
Emtia
1.118.655 569.378 1.688.033 243.641 0 243.641
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
12.309.493 1.660.819 13.970.312 14.339.073 1.347.518 15.686.591
Diğer Rehinli Kıymetler
12.887.969 9.150.891 22.038.860 12.887.248 9.866.098 22.753.346
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
238.020 0 238.020 237.625 0 237.625
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
65.927.456 56.386.925 122.314.381 60.548.953 46.443.960 106.992.913


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
599.946 162.775
Alınan Faizler
2.045.793 1.271.494
Ödenen Faizler
-1.236.280 -807.149
Alınan Temettüler
960 89
Alınan Ücret ve Komisyonlar
276.549 214.937
Elde Edilen Diğer Kazançlar
117.262 89.835
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
64.118 48.487
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-171.282 -141.142
Ödenen Vergiler
-50.599 -103.395
Diğer
-446.575 -410.381
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-157.140 -2.535.204
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
51.736 18.109
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-358.342 -37.719
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.718.196 -2.039.217
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
16.160 -589.401
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.013.251 -2.303.243
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
838.251 2.416.267
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
442.806 -2.372.429
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.002.612 -1.243.260
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.289 -10.974
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
295 111
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.580.512 -7.047.055
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.455.908 5.816.776
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -21.868
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
140.802 35.580
Diğer
-11.816 -15.830
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.027.348 1.570.128
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
90.778.678 36.098.506
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-88.749.239 -34.526.576
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.091 -1.802
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
232.516 220.183
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.700.058 -1.825.378
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.497.617 3.822.975
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.197.675 1.997.597


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
464.018 421.349
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-48.609 -51.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.049 1.195
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.369 1.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.320 -337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-52.658 -52.793
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.426 2.786
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-75.039 -71.425
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.210 169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.745 15.677
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
415.409 369.751


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.045.050 6.879.550 11.924.600 3.916.891 5.109.479 9.026.370
Nakit ve Nakit Benzerleri
683.118 4.241.854 4.924.972 510.820 2.490.851 3.001.671
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 643.864 3.417.439 4.061.303 321.521 1.986.475 2.307.996
Bankalar
(4) 39.895 824.415 864.310 89.622 504.376 593.998
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 100.051 0 100.051
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-641 0 -641 -374 0 -374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 398.014 10.444 408.458 434.913 0 434.913
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 985 0 985
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
398.014 10.444 408.458 433.928 0 433.928
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 3.909.703 2.598.203 6.507.906 2.894.022 2.597.902 5.491.924
Devlet Borçlanma Senetleri
1.840.999 995.375 2.836.374 1.817.123 868.399 2.685.522
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 10.357 11.875 1.518 4.474 5.992
Diğer Finansal Varlıklar
2.067.186 1.592.471 3.659.657 1.075.381 1.725.029 2.800.410
Türev Finansal Varlıklar
(3) 54.215 29.049 83.264 77.136 20.726 97.862
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
54.215 29.049 83.264 77.136 20.726 97.862
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.273.163 4.242.099 12.515.262 8.059.927 2.853.924 10.913.851
Krediler
(6) 8.618.217 3.911.217 12.529.434 8.193.813 2.582.134 10.775.947
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 68.968 330.882 399.850 199.716 271.790 471.506
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
68.968 330.882 399.850 199.716 271.790 471.506
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-414.022 0 -414.022 -333.602 0 -333.602
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 101.699 0 101.699 79.024 0 79.024
Satış Amaçlı
101.699 0 101.699 79.024 0 79.024
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
315.292 32.269 347.561 314.674 26.054 340.728
İştirakler (Net)
(8) 7.322 32.269 39.591 6.704 26.054 32.758
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
7.322 32.269 39.591 6.704 26.054 32.758
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 45.409 0 45.409 50.597 0 50.597
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 128.918 0 128.918 114.905 0 114.905
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
128.918 0 128.918 114.905 0 114.905
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 50.674 0 50.674 52.408 0 52.408
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 584.625 83.406 668.031 631.281 20.016 651.297
VARLIKLAR TOPLAMI
14.544.830 11.237.324 25.782.154 13.219.707 8.009.473 21.229.180
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 883.193 2.881.176 3.764.369 643.544 1.974.526 2.618.070
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
771.235 3.251.696 4.022.931 989.042 3.107.842 4.096.884
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 7.923.263 1.684.758 9.608.021 6.421.227 1.031.786 7.453.013
Bonolar
3.506.859 0 3.506.859 2.367.725 0 2.367.725
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.416.404 1.684.758 6.101.162 4.053.502 1.031.786 5.085.288
FONLAR
61.131 2.678.760 2.739.891 135.622 2.372.806 2.508.428
Müstakrizlerin Fonları
31.401 133.786 165.187 26.483 81.400 107.883
Diğer
29.730 2.544.974 2.574.704 109.139 2.291.406 2.400.545
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 42.582 79.668 122.250 122.674 20.885 143.559
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
42.582 79.668 122.250 122.674 20.885 143.559
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 8.092 0 8.092 8.194 0 8.194
KARŞILIKLAR
(7) 238.664 0 238.664 298.374 0 298.374
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
75.930 0 75.930 94.780 0 94.780
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
162.734 0 162.734 203.594 0 203.594
CARİ VERGİ BORCU
(8) 134.689 0 134.689 80.125 0 80.125
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 172 0 172
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
418.532 1.899.307 2.317.839 372.693 1.239.669 1.612.362
ÖZKAYNAKLAR
(11) 2.788.714 36.694 2.825.408 2.369.946 40.053 2.409.999
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.654 4.865 2.211 -2.710 872 -1.838
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-48.667 23.291 -25.376 -4.856 32.138 27.282
Kar Yedekleri
1.078.915 0 1.078.915 628.271 0 628.271
Yasal Yedekler
96.355 0 96.355 73.823 0 73.823
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
982.560 0 982.560 554.448 0 554.448
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
508.528 8.538 517.066 497.965 7.043 505.008
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.321 7.043 54.364 15.787 5.340 21.127
Dönem Net Kâr veya Zararı
461.207 1.495 462.702 482.178 1.703 483.881
Azınlık Payları
5.105 0 5.105 3.789 0 3.789
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.270.095 12.512.059 25.782.154 11.441.613 9.787.567 21.229.180


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.141.077 1.420.974 760.729 490.751
Kredilerden Alınan Faizler
1.539.604 1.024.418 523.937 355.123
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
39.035 6.491 16.562 2.261
Bankalardan Alınan Faizler
5.368 21.004 1.884 5.772
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
10.278 38.483 494 3.501
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
546.668 325.718 217.788 122.351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.992 883 1.300 25
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
511.803 301.369 207.497 113.828
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
27.873 23.466 8.991 8.498
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
124 4.860 64 1.743
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.308.936 -739.933 -464.859 -253.927
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-132.198 -90.689 -48.083 -29.381
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-103.273 -50.900 -28.923 -20.573
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.060.540 -573.701 -385.330 -196.425
Kiralama Faiz Giderleri
-1.276 -1.217 -426 -372
Diğer Faiz Giderleri
-11.649 -23.426 -2.097 -7.176
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
832.141 681.041 295.870 236.824
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
150.868 126.890 61.086 36.642
Alınan Ücret ve Komisyonlar
274.246 213.543 122.859 61.767
Gayri Nakdi Kredilerden
31.978 21.605 9.890 6.429
Diğer
(12) 242.268 191.938 112.969 55.338
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-123.378 -86.653 -61.773 -25.125
Gayri Nakdi Kredilere
-1.902 -2.751 -633 -632
Diğer
(12) -121.476 -83.902 -61.140 -24.493
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 960 89 624 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 36.918 150.786 6. 80.822 18.631 8.205
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-36.770 39.115 -67.950 -2.959
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-443 30.849 55.400 31.949
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 117.678 18.502 46.630 678
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.138.565 977.308 410.291 311.339
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -104.103 -83.287 -25.763 -4.261
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -41.841 -41.751 -13.720 -14.734
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-164.131 -134.802 -56.678 -49.951
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -230.371 -181.132 -86.452 -61.459
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
598.119 536.336 227.678 180.934
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.113 1.365 762 624
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 600.232 537.701 228.440 181.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -136.214 -116.352 -52.454 -39.577
Cari Vergi Karşılığı
-117.904 -104.734 -102.478 -41.003
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-115.268 -24.585 -24.417 -1.642
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
96.958 12.967 74.441 3.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 464.018 421.349 175.986 141.981
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 464.018 421.349 175.986 141.981
Grubun Karı (Zararı)
462.702 420.194 175.578 141.592
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.316 1.155 408 389
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979320


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4008 Değişim: -0,95%
Düşük 13,3510 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,2147 Değişim: -0,67%
Düşük 15,1584 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
793,81 Değişim: 0,55%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.