" />

KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:42
KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -510 0 1.315 -8.406 132 0 0 0 278.602 271.133 766 271.899
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.147 0 6.862 52.764 1.393 0 628.271 21.127 278.602 2.237.818 2.986 2.240.804
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 56 4.250 0 4.853 -44.881 -56 0 0 0 287.124 251.346 908 252.254
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 33.237 -483.881 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.881 -483.881 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.654 5.122 0 13.670 -27.873 1.401 0 1.078.915 54.364 287.124 2.657.556 4.697 2.662.253


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
19.778.239 14.316.830 34.095.069 18.996.393 10.102.237 29.098.630
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 798.546 2.113.292 2.911.838 712.948 1.404.440 2.117.388
Teminat Mektupları
787.946 1.221.010 2.008.956 702.284 964.347 1.666.631
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 270 0 270
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.857 371.320 377.177 11.298 325.207 336.505
Diğer Teminat Mektupları
782.089 849.690 1.631.779 690.716 639.140 1.329.856
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 319.842 319.842 0 133.618 133.618
Belgeli Akreditifler
0 319.842 319.842 0 133.618 133.618
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.600 572.440 583.040 10.664 306.475 317.139
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 16.487.778 2.337.939 18.825.717 14.403.635 465.432 14.869.067
Cayılamaz Taahhütler
723.455 2.337.939 3.061.394 861.548 465.432 1.326.980
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
146.271 2.335.863 2.482.134 324.648 464.024 788.672
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.727 0 3.727 3.293 0 3.293
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
353.131 0 353.131 358.021 0 358.021
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
220.326 2.076 222.402 175.586 1.408 176.994
Cayılabilir Taahhütler
15.764.323 0 15.764.323 13.542.087 0 13.542.087
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
15.764.323 0 15.764.323 13.542.087 0 13.542.087
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.491.915 9.865.599 12.357.514 3.879.810 8.232.365 12.112.175
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.491.915 9.865.599 12.357.514 3.879.810 8.232.365 12.112.175
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
107.162 540.808 647.970 314.420 1.319.559 1.633.979
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
51.552 273.029 324.581 158.442 660.338 818.780
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
55.610 267.779 323.389 155.978 659.221 815.199
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.100.946 6.600.982 8.701.928 3.259.181 5.645.350 8.904.531
Swap Para Alım İşlemleri
216.150 3.701.129 3.917.279 337.850 3.522.056 3.859.906
Swap Para Satım İşlemleri
1.016.796 2.899.853 3.916.649 1.819.331 2.123.294 3.942.625
Swap Faiz Alım İşlemleri
434.000 0 434.000 551.000 0 551.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
434.000 0 434.000 551.000 0 551.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
283.807 2.723.809 3.007.616 306.209 1.267.456 1.573.665
Para Alım Opsiyonları
157.301 1.350.835 1.508.136 151.634 636.321 787.955
Para Satım Opsiyonları
126.506 1.372.974 1.499.480 154.575 631.135 785.710
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
43.857.502 37.980.233 81.837.735 41.552.560 36.341.723 77.894.283
EMANET KIYMETLER
14.205.202 4.197.690 18.402.892 10.969.614 4.020.802 14.990.416
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.692.449 0 2.692.449 1.314.024 0 1.314.024
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.444.695 3.900.550 15.345.245 9.635.857 3.766.824 13.402.681
Tahsile Alınan Çekler
61.857 0 61.857 13.410 0 13.410
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.870 2.010 7.880 5.992 1.718 7.710
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
331 295.130 295.461 331 252.260 252.591
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
29.414.595 33.782.543 63.197.138 30.345.321 32.320.921 62.666.242
Menkul Kıymetler
244.699 639.683 884.382 110.761 265.030 375.791
Teminat Senetleri
1.654.349 21.938.390 23.592.739 2.764.598 20.842.275 23.606.873
Emtia
1.099.795 351.552 1.451.347 243.641 0 243.641
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
13.406.173 1.625.854 15.032.027 14.339.073 1.347.518 15.686.591
Diğer Rehinli Kıymetler
13.009.579 9.227.064 22.236.643 12.887.248 9.866.098 22.753.346
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.705 0 237.705 237.625 0 237.625
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
63.635.741 52.297.063 115.932.804 60.548.953 46.443.960 106.992.913


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
295.013 120.392
Alınan Faizler
1.260.857 779.880
Ödenen Faizler
-788.842 -489.812
Alınan Temettüler
336 89
Alınan Ücret ve Komisyonlar
154.634 149.481
Elde Edilen Diğer Kazançlar
63.318 81.410
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
39.650 47.428
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-106.946 -91.191
Ödenen Vergiler
-8.638 -6.875
Diğer
-319.356 -350.018
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-606.740 -2.332.552
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
43.831 30.030
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-248.693 442.398
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-943.248 -1.051.886
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
159.304 -561.011
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
849.016 -2.386.810
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-466.950 1.194.727
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-311.727 -2.212.160
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.191.324 -617.540
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.307 -7.797
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
80 86
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.215.476 -5.268.933
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.898.107 4.657.020
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -23.676
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
135.506 32.226
Diğer
-6.234 -6.466
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.492.676 1.379.696
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
61.476.121 24.157.268
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-59.982.005 -22.776.997
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.440 -575
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
202.771 215.498
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
192.396 -1.234.506
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.497.617 3.822.975
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.690.013 2.588.469


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
288.032 279.368
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-35.778 -7.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.306 -510
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.712 -654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.406 144
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-40.084 -6.959
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.853 1.315
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-58.967 -10.777
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.030 2.334
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
252.254 271.899


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.044.993 5.582.745 10.627.738 3.916.891 5.109.479 9.026.370
Nakit ve Nakit Benzerleri
392.472 2.911.802 3.304.274 510.820 2.490.851 3.001.671
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 363.687 2.431.841 2.795.528 321.521 1.986.475 2.307.996
Bankalar
(4) 29.233 479.961 509.194 89.622 504.376 593.998
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 100.051 0 100.051
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-448 0 -448 -374 0 -374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 409.666 173 409.839 434.913 0 434.913
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 985 0 985
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
409.666 173 409.839 433.928 0 433.928
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 4.133.695 2.647.162 6.780.857 2.894.022 2.597.902 5.491.924
Devlet Borçlanma Senetleri
1.948.205 816.104 2.764.309 1.817.123 868.399 2.685.522
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 10.622 12.140 1.518 4.474 5.992
Diğer Finansal Varlıklar
2.183.972 1.820.436 4.004.408 1.075.381 1.725.029 2.800.410
Türev Finansal Varlıklar
(3) 109.160 23.608 132.768 77.136 20.726 97.862
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
109.160 23.608 132.768 77.136 20.726 97.862
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.227.233 4.716.675 11.943.908 8.059.927 2.853.924 10.913.851
Krediler
(6) 7.550.993 4.398.696 11.949.689 8.193.813 2.582.134 10.775.947
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 77.293 317.979 395.272 199.716 271.790 471.506
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
77.293 317.979 395.272 199.716 271.790 471.506
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-401.053 0 -401.053 -333.602 0 -333.602
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 87.825 0 87.825 79.024 0 79.024
Satış Amaçlı
87.825 0 87.825 79.024 0 79.024
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
315.155 30.913 346.068 314.674 26.054 340.728
İştirakler (Net)
(8) 7.185 30.913 38.098 6.704 26.054 32.758
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
7.185 30.913 38.098 6.704 26.054 32.758
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 45.487 0 45.487 50.597 0 50.597
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 118.053 0 118.053 114.905 0 114.905
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
118.053 0 118.053 114.905 0 114.905
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 789 0 789 52.408 0 52.408
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 587.659 15.310 602.969 631.281 20.016 651.297
VARLIKLAR TOPLAMI
13.427.194 10.345.643 23.772.837 13.219.707 8.009.473 21.229.180
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 792.849 2.782.203 3.575.052 643.544 1.974.526 2.618.070
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
316.200 3.800.819 4.117.019 989.042 3.107.842 4.096.884
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 7.694.586 1.336.546 9.031.132 6.421.227 1.031.786 7.453.013
Bonolar
3.048.917 0 3.048.917 2.367.725 0 2.367.725
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.645.669 1.336.546 5.982.215 4.053.502 1.031.786 5.085.288
FONLAR
59.637 2.057.455 2.117.092 135.622 2.372.806 2.508.428
Müstakrizlerin Fonları
22.945 22.829 45.774 26.483 81.400 107.883
Diğer
36.692 2.034.626 2.071.318 109.139 2.291.406 2.400.545
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 86.350 41.399 127.749 122.674 20.885 143.559
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
86.350 41.399 127.749 122.674 20.885 143.559
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 8.028 0 8.028 8.194 0 8.194
KARŞILIKLAR
(7) 241.317 0 241.317 298.374 0 298.374
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
79.273 0 79.273 94.780 0 94.780
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
162.044 0 162.044 203.594 0 203.594
CARİ VERGİ BORCU
(8) 49.801 0 49.801 80.125 0 80.125
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 3.940 0 3.940 172 0 172
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
337.479 1.501.975 1.839.454 372.693 1.239.669 1.612.362
ÖZKAYNAKLAR
(11) 2.611.873 50.380 2.662.253 2.369.946 40.053 2.409.999
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.654 5.122 2.468 -2.710 872 -1.838
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-50.147 37.345 -12.802 -4.856 32.138 27.282
Kar Yedekleri
1.078.915 0 1.078.915 628.271 0 628.271
Yasal Yedekler
96.355 0 96.355 73.823 0 73.823
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
982.560 0 982.560 554.448 0 554.448
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
333.575 7.913 341.488 497.965 7.043 505.008
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.321 7.043 54.364 15.787 5.340 21.127
Dönem Net Kâr veya Zararı
286.254 870 287.124 482.178 1.703 483.881
Azınlık Payları
4.697 0 4.697 3.789 0 3.789
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.202.060 11.570.777 23.772.837 11.441.613 9.787.567 21.229.180


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.380.348 930.223 709.872 454.884
Kredilerden Alınan Faizler
1.015.667 669.295 523.841 334.894
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
22.473 4.230 13.662 4.230
Bankalardan Alınan Faizler
3.484 15.232 2.109 5.906
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.784 34.982 1.785 12.994
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
328.880 203.367 168.466 95.238
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.692 858 2.405 432
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
304.306 187.541 157.260 87.047
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
18.882 14.968 8.801 7.759
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
60 3.117 9 1.622
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -844.077 -486.006 -436.626 -240.953
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-84.115 -61.308 -45.849 -27.398
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-74.350 -30.327 -32.745 -16.166
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-675.210 -377.276 -353.467 -188.155
Kiralama Faiz Giderleri
-850 -845 -425 -420
Diğer Faiz Giderleri
-9.552 -16.250 -4.140 -8.814
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
536.271 444.217 273.246 213.931
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
89.782 90.248 41.033 64.370
Alınan Ücret ve Komisyonlar
151.387 151.776 73.440 93.648
Gayri Nakdi Kredilerden
22.088 15.176 9.915 9.115
Diğer
(12) 129.299 136.600 63.525 84.533
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-61.605 -61.528 -32.407 -29.278
Gayri Nakdi Kredilere
-1.269 -2.119 -533 -641
Diğer
(12) -60.336 -59.409 -31.874 -28.637
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 336 89 336 89
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 30.837 113.591 15.251 58.903
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
55.500 72.617 23.082 32.105
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
31.180 42.074 -119.459 13.414
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-55.843 -1.100 111.628 13.384
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 71.048 17.824 50.977 8.221
FAALİYET BRÜT KÂRI
728.274 665.969 380.843 345.514
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -78.340 -79.026 -50.688 -35.401
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -28.121 -27.017 -11.955 -15.863
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-107.453 -84.851 -58.835 -45.178
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -143.919 -119.673 -77.338 -59.526
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
370.441 355.402 182.027 189.546
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.351 741 711 614
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 371.792 356.143 182.738 190.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -83.760 -76.775 -45.703 -40.044
Cari Vergi Karşılığı
-15.426 -63.731 -12.125 -61.013
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-90.851 -22.943 -36.855 13.819
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22.517 9.899 3.277 7.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 288.032 279.368 137.035 150.116
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 288.032 279.368 137.035 150.116
Grubun Karı (Zararı)
287.124 278.602 136.455 149.752
Azınlık Payları Karı (Zararı)
908 766 580 364
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959425


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.