KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.05.2021 - 20:20
KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -439 0 -1.898 -80.886 132 0 0 0 128.850 45.759 402 46.161
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.218 0 3.649 -19.716 1.393 0 628.271 21.127 128.850 2.012.444 2.622 2.015.066
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -36 3.629 0 3.465 -131.833 37 0 0 0 150.669 25.931 328 26.259
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 33.237 -483.881 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.881 -483.881 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.746 4.501 0 12.282 -114.825 1.494 0 1.078.915 54.364 150.669 2.432.141 4.117 2.436.258


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
18.198.255 12.564.354 30.762.609 18.996.393 10.102.237 29.098.630
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 819.247 1.844.494 2.663.741 712.948 1.404.440 2.117.388
Teminat Mektupları
808.583 1.169.885 1.978.468 702.284 964.347 1.666.631
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 270 0 270
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.798 345.513 351.311 11.298 325.207 336.505
Diğer Teminat Mektupları
802.785 824.372 1.627.157 690.716 639.140 1.329.856
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 323.198 323.198 0 133.618 133.618
Belgeli Akreditifler
0 323.198 323.198 0 133.618 133.618
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.664 351.411 362.075 10.664 306.475 317.139
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 14.948.229 921.208 15.869.437 14.403.635 465.432 14.869.067
Cayılamaz Taahhütler
750.810 921.208 1.672.018 861.548 465.432 1.326.980
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
206.051 919.132 1.125.183 324.648 464.024 788.672
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.633 0 3.633 3.293 0 3.293
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
356.047 0 356.047 358.021 0 358.021
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
185.079 2.076 187.155 175.586 1.408 176.994
Cayılabilir Taahhütler
14.197.419 0 14.197.419 13.542.087 0 13.542.087
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
14.197.419 0 14.197.419 13.542.087 0 13.542.087
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.430.779 9.798.652 12.229.431 3.879.810 8.232.365 12.112.175
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.430.779 9.798.652 12.229.431 3.879.810 8.232.365 12.112.175
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
173.820 996.704 1.170.524 314.420 1.319.559 1.633.979
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
89.659 496.042 585.701 158.442 660.338 818.780
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
84.161 500.662 584.823 155.978 659.221 815.199
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.126.742 6.860.768 8.987.510 3.259.181 5.645.350 8.904.531
Swap Para Alım İşlemleri
335.350 3.974.693 4.310.043 337.850 3.522.056 3.859.906
Swap Para Satım İşlemleri
1.339.392 2.886.075 4.225.467 1.819.331 2.123.294 3.942.625
Swap Faiz Alım İşlemleri
226.000 0 226.000 551.000 0 551.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
226.000 0 226.000 551.000 0 551.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
130.217 1.941.180 2.071.397 306.209 1.267.456 1.573.665
Para Alım Opsiyonları
83.145 951.549 1.034.694 151.634 636.321 787.955
Para Satım Opsiyonları
47.072 989.631 1.036.703 154.575 631.135 785.710
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
43.058.479 38.496.098 81.554.577 41.552.560 36.341.723 77.894.283
EMANET KIYMETLER
12.959.464 4.115.498 17.074.962 10.969.614 4.020.802 14.990.416
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.965.377 0 1.965.377 1.314.024 0 1.314.024
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.920.244 3.830.493 14.750.737 9.635.857 3.766.824 13.402.681
Tahsile Alınan Çekler
67.642 0 67.642 13.410 0 13.410
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.870 1.928 7.798 5.992 1.718 7.710
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
331 283.077 283.408 331 252.260 252.591
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
29.861.470 34.380.600 64.242.070 30.345.321 32.320.921 62.666.242
Menkul Kıymetler
158.371 554.546 712.917 110.761 265.030 375.791
Teminat Senetleri
1.641.573 22.399.701 24.041.274 2.764.598 20.842.275 23.606.873
Emtia
443.486 199.819 643.305 243.641 0 243.641
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
13.686.723 1.508.414 15.195.137 14.339.073 1.347.518 15.686.591
Diğer Rehinli Kıymetler
13.931.317 9.718.120 23.649.437 12.887.248 9.866.098 22.753.346
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.545 0 237.545 237.625 0 237.625
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
61.256.734 51.060.452 112.317.186 60.548.953 46.443.960 106.992.913


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
188.251 65.806
Alınan Faizler
782.520 468.200
Ödenen Faizler
-424.112 -213.396
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
79.742 59.439
Elde Edilen Diğer Kazançlar
36.151 43.851
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
27.471 18.473
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-48.811 -46.013
Ödenen Vergiler
-9.272 -29.927
Diğer
-255.438 -234.821
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-446.800 -1.194.718
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-156.363 16.155
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-230.210 306.242
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-34.789 -330.942
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
26.748 -10.010
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
662.772 -1.682.532
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-714.958 506.369
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-258.549 -1.128.912
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-107.888 -252.589
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.447 -3.496
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
79 475
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.422.661 -2.380.720
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.189.139 2.105.772
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
128.985 28.621
Diğer
-1.983 -3.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.000.534 -56.539
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
38.826.459 8.570.772
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-37.825.172 -8.626.616
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-753 -695
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
136.935 118.016
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
771.032 -1.320.024
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.497.617 3.822.975
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.268.649 2.502.951


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
150.997 129.252
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-124.738 -83.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.593 -439
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4.508 -563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-915 124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-128.331 -82.652
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.465 -1.898
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-165.333 -103.697
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.537 22.774
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.259 46.161


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.475.965 5.632.816 10.108.781 3.916.891 4.962.970 8.879.861
Nakit ve Nakit Benzerleri
812.145 3.047.545 3.859.690 510.820 2.344.342 2.855.162
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 513.962 2.436.721 2.950.683 321.521 1.986.475 2.307.996
Bankalar
(4) 88.390 610.824 699.214 89.622 357.867 447.489
Para Piyasalarından Alacaklar
210.319 0 210.319 100.051 0 100.051
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-526 0 -526 -374 0 -374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 604.046 164 604.210 434.913 0 434.913
Devlet Borçlanma Senetleri
923 0 923 985 0 985
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
603.123 164 603.287 433.928 0 433.928
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 2.868.659 2.545.551 5.414.210 2.894.022 2.597.902 5.491.924
Devlet Borçlanma Senetleri
1.691.403 960.141 2.651.544 1.817.123 868.399 2.685.522
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 9.264 10.782 1.518 4.474 5.992
Diğer Finansal Varlıklar
1.175.738 1.576.146 2.751.884 1.075.381 1.725.029 2.800.410
Türev Finansal Varlıklar
(3) 191.115 39.556 230.671 77.136 20.726 97.862
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
191.115 39.556 230.671 77.136 20.726 97.862
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.423.824 3.677.463 11.101.287 8.059.927 2.853.924 10.913.851
Krediler
(6) 7.685.417 3.367.178 11.052.595 8.193.813 2.582.134 10.775.947
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 82.472 310.285 392.757 199.716 271.790 471.506
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
82.472 310.285 392.757 199.716 271.790 471.506
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-344.065 0 -344.065 -333.602 0 -333.602
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 87.825 0 87.825 79.024 0 79.024
Satış Amaçlı
87.825 0 87.825 79.024 0 79.024
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
314.944 29.648 344.592 314.674 26.054 340.728
İştirakler (Net)
(8) 6.974 29.648 36.622 6.704 26.054 32.758
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
6.974 29.648 36.622 6.704 26.054 32.758
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 47.617 0 47.617 50.597 0 50.597
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 114.931 0 114.931 114.905 0 114.905
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
114.931 0 114.931 114.905 0 114.905
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 4.539 0 4.539 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 50.425 0 50.425 52.408 0 52.408
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 604.121 128.482 732.603 631.281 166.525 797.806
VARLIKLAR TOPLAMI
13.124.191 9.468.409 22.592.600 13.219.707 8.009.473 21.229.180
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 636.550 2.722.085 3.358.635 643.544 1.974.526 2.618.070
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
596.280 3.397.021 3.993.301 989.042 3.107.842 4.096.884
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 7.145.425 1.436.591 8.582.016 6.421.227 1.031.786 7.453.013
Bonolar
2.595.978 0 2.595.978 2.367.725 0 2.367.725
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.549.447 1.436.591 5.986.038 4.053.502 1.031.786 5.085.288
FONLAR
41.533 2.022.219 2.063.752 135.622 2.372.806 2.508.428
Müstakrizlerin Fonları
21.645 134.018 155.663 26.483 81.400 107.883
Diğer
19.888 1.888.201 1.908.089 109.139 2.291.406 2.400.545
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 83.598 36.818 120.416 122.674 20.885 143.559
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
83.598 36.818 120.416 122.674 20.885 143.559
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 7.943 0 7.943 8.194 0 8.194
KARŞILIKLAR
(7) 276.017 0 276.017 298.374 0 298.374
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
74.520 0 74.520 94.780 0 94.780
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
201.497 0 201.497 203.594 0 203.594
CARİ VERGİ BORCU
(8) 52.167 0 52.167 80.125 0 80.125
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 172 0 172
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
395.873 1.306.222 1.702.095 372.693 1.239.669 1.612.362
ÖZKAYNAKLAR
(11) 2.436.655 -397 2.436.258 2.369.946 40.053 2.409.999
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.746 4.501 1.755 -2.710 872 -1.838
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-88.738 -12.311 -101.049 -4.856 32.138 27.282
Kar Yedekleri
1.078.915 0 1.078.915 628.271 0 628.271
Yasal Yedekler
96.355 0 96.355 73.823 0 73.823
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
982.560 0 982.560 554.448 0 554.448
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
197.620 7.413 205.033 497.965 7.043 505.008
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.321 7.043 54.364 15.787 5.340 21.127
Dönem Net Kâr veya Zararı
150.299 370 150.669 482.178 1.703 483.881
Azınlık Payları
4.117 0 4.117 3.789 0 3.789
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.672.041 10.920.559 22.592.600 11.441.613 9.787.567 21.229.180


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 670.476 475.339
Kredilerden Alınan Faizler
491.826 334.401
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
8.811 0
Bankalardan Alınan Faizler
1.375 9.326
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.999 21.988
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
160.414 108.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.287 426
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
147.046 100.494
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
10.081 7.209
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
51 1.495
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -407.451 -245.053
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-38.266 -33.910
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-41.605 -14.161
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-321.743 -189.121
Kiralama Faiz Giderleri
-425 -425
Diğer Faiz Giderleri
-5.412 -7.436
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
263.025 230.286
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
48.749 25.878
Alınan Ücret ve Komisyonlar
77.947 58.128
Gayri Nakdi Kredilerden
12.173 6.061
Diğer
(12) 65.774 52.067
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-29.198 -32.250
Gayri Nakdi Kredilere
-736 -1.478
Diğer
(12) -28.462 -30.772
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 15.586 54.688
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
32.418 40.512
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
150.639 28.660
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-167.471 -14.484
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 20.071 9.603
FAALİYET BRÜT KÂRI
347.431 320.455
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -27.652 -43.625
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -16.166 -11.154
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-48.618 -39.673
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -66.581 -60.147
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
188.414 165.856
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
640 127
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 189.054 165.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -38.057 -36.731
Cari Vergi Karşılığı
-3.301 -2.718
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-53.996 -36.762
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
19.240 2.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 150.997 129.252
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 150.997 129.252
Grubun Karı (Zararı)
150.669 128.850
Azınlık Payları Karı (Zararı)
328 402
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938046


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: -0,20% Hacim : 11.212 Mio.TL Son veri saati : 16:41
Düşük 1.401 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6124 Değişim: -0,43%
Düşük 8,5973 23.06.2021 Yüksek 8,6768
Açılış: 8,6499
10,3116 Değişim: -0,22%
Düşük 10,2595 23.06.2021 Yüksek 10,3591
Açılış: 10,3341
497,07 Değişim: 0,47%
Düşük 492,68 23.06.2021 Yüksek 497,61
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.