KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

17.05.2021 - 20:53
KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -439 0 0 -80.886 132 0 0 0 121.439 40.246 0 40.246
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 0 -341.683 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.218 0 0 -19.716 1.393 0 622.167 21.521 121.439 1.996.717 0 1.996.717
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -36 3.629 0 0 -131.833 37 0 0 0 139.505 11.302 0 11.302
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 0 -450.644 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -1.477 4.501 0 0 -114.825 1.494 0 1.072.811 21.521 139.505 2.371.017 0 2.371.017


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
18.238.400 12.562.278 30.800.678 19.036.058 10.100.829 29.136.887
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 819.147 1.844.494 2.663.641 712.848 1.404.440 2.117.288
Teminat Mektupları
808.483 1.169.885 1.978.368 702.184 964.347 1.666.531
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 270 0 270
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.798 345.513 351.311 11.298 325.207 336.505
Diğer Teminat Mektupları
802.685 824.372 1.627.057 690.616 639.140 1.329.756
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 323.198 323.198 0 133.618 133.618
Belgeli Akreditifler
0 323.198 323.198 0 133.618 133.618
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.664 351.411 362.075 10.664 306.475 317.139
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 14.988.474 919.132 15.907.606 14.443.400 464.024 14.907.424
Cayılamaz Taahhütler
775.810 919.132 1.694.942 886.548 464.024 1.350.572
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
206.051 919.132 1.125.183 324.648 464.024 788.672
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.633 0 3.633 3.293 0 3.293
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
356.047 0 356.047 358.021 0 358.021
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
210.079 0 210.079 200.586 0 200.586
Cayılabilir Taahhütler
14.212.664 0 14.212.664 13.556.852 0 13.556.852
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
14.212.664 0 14.212.664 13.556.852 0 13.556.852
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.430.779 9.798.652 12.229.431 3.879.810 8.232.365 12.112.175
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.430.779 9.798.652 12.229.431 3.879.810 8.232.365 12.112.175
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
173.820 996.704 1.170.524 314.420 1.319.559 1.633.979
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
89.659 496.042 585.701 158.442 660.338 818.780
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
84.161 500.662 584.823 155.978 659.221 815.199
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.126.742 6.860.768 8.987.510 3.259.181 5.645.350 8.904.531
Swap Para Alım İşlemleri
335.350 3.974.693 4.310.043 337.850 3.522.056 3.859.906
Swap Para Satım İşlemleri
1.339.392 2.886.075 4.225.467 1.819.331 2.123.294 0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
128.985 13.587
Diğer
-1.983 -3.225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.002.551 -59.561
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
38.828.476 8.567.720
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-37.825.172 -8.626.616
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-753 -665
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
136.051 117.828
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
771.097 -1.304.696
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.470.741 3.804.837
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.241.838 2.500.141


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
139.505 121.439
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-128.203 -81.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.593 -439
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4.508 -563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-915 124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-131.796 -80.754
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-165.333 -103.697
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.537 22.774
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.302 40.246


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.392.703 5.615.315 10.008.018 3.847.694 4.948.828 8.796.522
Nakit ve Nakit Benzerleri
802.863 3.030.044 3.832.907 498.102 2.330.200 2.828.302
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 513.641 2.428.575 2.942.216 321.352 1.979.585 2.300.937
Bankalar
(4) 79.401 601.469 680.870 77.057 350.615 427.672
Para Piyasalarından Alacaklar
210.319 0 210.319 100.051 0 100.051
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-498 0 -498 -358 0 -358
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 571.135 164 571.299 419.422 0 419.422
Devlet Borçlanma Senetleri
923 0 923 985 0 985
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
570.212 164 570.376 418.437 0 418.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 2.827.590 2.545.551 5.373.141 2.853.034 2.597.902 5.450.936
Devlet Borçlanma Senetleri
1.691.403 960.141 2.651.544 1.817.123 868.399 2.685.522
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 9.264 10.782 1.518 4.474 5.992
Diğer Finansal Varlıklar
1.134.669 1.576.146 2.710.815 1.034.393 1.725.029 2.759.422
Türev Finansal Varlıklar
(3) 191.115 39.556 230.671 77.136 20.726 97.862
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
191.115 39.556 230.671 77.136 20.726 97.862
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.423.824 3.677.463 11.101.287 8.059.927 2.853.924 10.913.851
Krediler
(6) 7.685.417 3.367.178 11.052.595 8.193.813 2.582.134 10.775.947
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 82.472 310.285 392.757 199.716 271.790 471.506
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
82.472 310.285 392.757 199.716 271.790 471.506
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-344.065 0 -344.065 -333.602 0 -333.602
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 87.825 0 87.825 79.024 0 79.024
Satış Amaçlı
87.825 0 87.825 79.024 0 79.024
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358
İştirakler (Net)
(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 0 61.600 61.600 0 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 44.858 0 44.858 47.888 0 47.888
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 113.579 0 113.579 113.501 0 113.501
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
113.579 0 113.579 113.501 0 113.501
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 4.539 0 4.539 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 49.504 0 49.504 51.239 0 51.239
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 595.695 123.078 718.773 627.328 166.070 793.398
VARLIKLAR TOPLAMI
13.088.397 9.427.344 22.515.741 13.202.471 7.980.310 21.182.781
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 636.550 2.722.085 3.358.635 643.544 1.974.526 2.618.070
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
602.764 3.397.021 3.999.785 1.006.546 3.107.842 4.114.388
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 7.147.442 1.436.591 8.584.033 6.421.227 1.031.786 7.453.013
Bonolar
2.595.978 0 2.595.978 2.367.725 0 2.367.725
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.551.464 1.436.591 5.988.055 4.053.502 1.031.786 5.085.288
FONLAR
50.019 2.073.188 2.123.207 145.888 2.412.318 2.558.206
Müstakrizlerin Fonları
21.645 134.018 155.663 26.483 81.400 107.883
Diğer
28.374 1.939.170 1.967.544 119.405 2.330.918 2.450.323
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 83.598 36.818 120.416 122.674 20.885 143.559
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
83.598 36.818 120.416 122.674 20.885 143.559
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 7.943 0 7.943 8.194 0 8.194
KARŞILIKLAR
(7) 267.608 0 267.608 289.443 0 289.443
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
66.897 0 66.897 87.217 0 87.217
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
200.711 0 200.711 202.226 0 202.226
CARİ VERGİ BORCU
(8) 45.939 0 45.939 77.266 0 77.266
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
377.684 1.259.474 1.637.158 354.819 1.206.108 1.560.927
ÖZKAYNAKLAR
(11) 2.389.574 -18.557 2.371.017 2.334.228 25.487 2.359.715
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.477 4.501 3.024 -1.441 872 -569
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-90.273 -23.058 -113.331 -6.150 24.615 18.465
Kar Yedekleri
1.072.811 0 1.072.811 622.167 0 622.167
Yasal Yedekler
91.017 0 91.017 68.485 0 68.485
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
981.794 0 981.794 553.682 0 553.682
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
161.026 0 161.026 472.165 0 472.165
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 0 21.521 21.521 0 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
139.505 0 139.505 450.644 0 450.644
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.609.121 10.906.620 22.515.741 11.403.829 9.778.952 21.182.781


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 667.389 475.059
Kredilerden Alınan Faizler
491.826 334.401
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
8.811 0
Bankalardan Alınan Faizler
1.375 9.325
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.999 21.987
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
157.327 107.851
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.582 148
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
144.664 100.494
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
10.081 7.209
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
51 1.495
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -407.780 -245.528
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-38.266 -33.910
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-41.789 -14.284
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-321.888 -189.491
Kiralama Faiz Giderleri
-425 -407
Diğer Faiz Giderleri
-5.412 -7.436
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
259.609 229.531
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
16.721 158
Alınan Ücret ve Komisyonlar
47.705 36.193
Gayri Nakdi Kredilerden
12.380 6.243
Diğer
(12) 35.325 29.950
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-30.984 -36.035
Gayri Nakdi Kredilere
-727 -1.469
Diğer
(12) -30.257 -34.566
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 13.604 52.777
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
32.418 40.027
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
150.639 28.660
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-169.453 -15.910
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 21.046 12.489
FAALİYET BRÜT KÂRI
310.980 294.955
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -27.610 -43.594
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -13.484 -10.298
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-41.312 -32.284
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -54.712 -52.792
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
173.862 155.987
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 173.862 155.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -34.357 -34.548
Cari Vergi Karşılığı
0 -550
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-53.312 -36.520
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
18.955 2.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 139.505 121.439
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 139.505 121.439
Grubun Karı (Zararı)
139.505 121.439
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936658


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.412 Değişim: 0,66% Hacim : 5.502 Mio.TL Son veri saati : 12:54
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.405
8,6666 Değişim: 0,31%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,6810
Açılış: 8,64
10,3641 Değişim: 0,52%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3754
Açılış: 10,3104
496,44 Değişim: 0,45%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 496,87
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.