KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.11.2020 - 18:14
KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.007 0 1.833 78.840 363 0 0 0 303.059 385.102 103 385.205
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 241.664 13.722 -278.715 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.993 -264.993 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 278.715 -278.715 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 971 2.157 0 4.123 34.479 1.088 0 286.588 16.687 303.059 1.896.639 1.848 1.898.487
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.195 0 2.786 -55.711 132 0 0 0 420.194 368.596 1.155 369.751
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 3.852 0 8.333 5.459 1.393 0 628.271 21.127 420.194 2.335.281 3.375 2.338.656


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
17.299.034 10.214.538 27.513.572 13.472.382 6.215.998 19.688.380
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 695.467 1.337.976 2.033.443 448.076 1.037.142 1.485.218
Teminat Mektupları
684.803 910.041 1.594.844 437.476 599.155 1.036.631
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
202 0 202 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
11.598 303.831 315.429 14.219 282.471 296.690
Diğer Teminat Mektupları
673.003 606.210 1.279.213 423.257 316.684 739.941
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 108.183 108.183 0 155.662 155.662
Belgeli Akreditifler
0 108.183 108.183 0 155.662 155.662
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.664 319.752 330.416 10.600 282.325 292.925
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 13.680.137 1.305.495 14.985.632 10.176.921 505.437 10.682.358
Cayılamaz Taahhütler
886.838 1.305.495 2.192.333 887.320 505.437 1.392.757
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
370.341 1.303.839 1.674.180 118.861 491.775 610.636
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.233 0 3.233 2.844 0 2.844
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
362.581 0 362.581 356.095 0 356.095
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
150.683 1.656 152.339 409.520 13.662 423.182
Cayılabilir Taahhütler
12.793.299 0 12.793.299 9.289.601 0 9.289.601
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
12.793.299 0 12.793.299 9.289.601 0 9.289.601
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.923.430 7.571.067 10.494.497 2.847.385 4.673.419 7.520.804
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.923.430 7.571.067 10.494.497 2.847.385 4.673.419 7.520.804
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
341.818 2.085.448 2.427.266 78.652 767.339 845.991
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
189.681 1.025.796 1.215.477 37.166 385.629 422.795
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
152.137 1.059.652 1.211.789 41.486 381.710 423.196
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.218.129 4.096.314 6.314.443 1.789.771 1.934.986 3.724.757
Swap Para Alım İşlemleri
341.850 2.341.942 2.683.792 793.360 1.060.531 1.853.891
Swap Para Satım İşlemleri
952.279 1.754.372 2.706.651 976.411 874.455 1.850.866
Swap Faiz Alım İşlemleri
462.000 0 462.000 10.000 0 10.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
462.000 0 462.000 10.000 0 10.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
363.483 1.389.305 1.752.788 978.962 1.971.094 2.950.056
Para Alım Opsiyonları
194.728 681.576 876.304 489.523 986.705 1.476.228
Para Satım Opsiyonları
168.755 707.729 876.484 489.439 984.389 1.473.828
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
44.584.209 44.332.899 88.917.108 39.597.369 29.357.514 68.954.883
EMANET KIYMETLER
11.785.761 4.063.400 15.849.161 9.068.459 2.415.223 11.483.682
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.144.022 0 2.144.022 1.590.897 0 1.590.897
Emanete Alınan Menkul Değerler
9.620.126 3.795.759 13.415.885 7.435.000 2.210.052 9.645.052
Tahsile Alınan Çekler
15.290 2.271 17.561 35.306 1.504 36.810
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.992 1.795 7.787 6.924 1.707 8.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
331 263.575 263.906 332 201.960 202.292
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
32.560.783 40.269.499 72.830.282 30.291.363 26.942.291 57.233.654
Menkul Kıymetler
236.377 305.829 542.206 568.764 535.155 1.103.919
Teminat Senetleri
2.822.648 21.870.978 24.693.626 2.876.864 16.480.976 19.357.840
Emtia
120.000 0 120.000 120.000 0 120.000
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
15.835.973 1.433.465 17.269.438 15.130.504 1.309.804 16.440.308
Diğer Rehinli Kıymetler
13.545.785 16.659.227 30.205.012 11.595.231 8.616.356 20.211.587
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.665 0 237.665 237.547 0 237.547
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
61.883.243 54.547.437 116.430.680 53.069.751 35.573.512 88.643.263


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
162.775 678.082
Alınan Faizler
1.271.494 1.353.325
Ödenen Faizler
-807.149 -843.568
Alınan Temettüler
89 61.069
Alınan Ücret ve Komisyonlar
214.937 195.942
Elde Edilen Diğer Kazançlar
89.835 127.673
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
48.487 42.446
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-141.142 -99.099
Ödenen Vergiler
-103.395 -70.652
Diğer
-410.381 -89.054
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.535.204 363.566
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
18.109 1.990
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-37.719 83.739
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.039.217 -851.857
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-589.401 228.365
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.303.243 245.845
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.416.267 655.484
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.372.429 1.041.648
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.243.260 -931.517
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -2.242
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-10.974 -11.971
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
111 275
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.047.055 -7.270.560
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.816.776 6.259.035
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-21.868 -11.256
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
aaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.570.128 1.398.100
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
36.098.506 22.176.597
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-34.526.576 -20.777.780
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.802 -717
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
220.183 39.344
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.825.378 1.547.575
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.822.975 1.378.412
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.997.597 2.925.987


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
421.349 303.162
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-51.598 82.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.195 1.007
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.532 1.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-337 -284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-52.793 81.036
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.786 1.833
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-71.425 101.077
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
169 466
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.677 -22.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
369.751 385.205


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.910.922 5.266.687 8.177.609 4.245.006 4.573.654 8.818.660
Nakit ve Nakit Benzerleri
215.804 2.986.968 3.202.772 1.618.714 3.371.277 4.989.991
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 101.545 1.920.689 2.022.234 28.089 1.748.127 1.776.216
Bankalar
(4) 114.699 1.066.279 1.180.978 218.297 1.623.150 1.841.447
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 1.372.818 0 1.372.818
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-440 0 -440 -490 0 -490
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 296.340 0 296.340 304.761 0 304.761
Devlet Borçlanma Senetleri
976 0 976 3.216 0 3.216
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
295.364 0 295.364 301.545 0 301.545
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 2.298.648 2.260.319 4.558.967 2.296.185 1.198.359 3.494.544
Devlet Borçlanma Senetleri
1.605.558 740.812 2.346.370 2.043.890 210.398 2.254.288
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 8.432 9.950 1.518 6.075 7.593
Diğer Finansal Varlıklar
691.572 1.511.075 2.202.647 250.777 981.886 1.232.663
Türev Finansal Varlıklar
(3) 100.130 19.400 119.530 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
100.130 19.400 119.530 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.674.298 2.985.089 10.659.387 4.427.660 3.780.079 8.207.739
Krediler
(6) 7.913.340 2.696.181 10.609.521 4.605.241 3.547.451 8.152.692
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 70.589 288.908 359.497 60.730 232.630 293.360
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
70.589 288.908 359.497 60.730 232.630 293.360
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-309.631 0 -309.631 -238.311 -2 -238.313
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 72.066 0 72.066 71.999 0 71.999
Satış Amaçlı
72.066 0 72.066 71.999 0 71.999
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
314.674 26.359 341.033 314.507 22.375 336.882
İştirakler (Net)
(8) 6.704 26.359 33.063 6.537 22.375 28.912
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
6.704 26.359 33.063 6.537 22.375 28.912
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 47.709 0 47.709 47.190 0 47.190
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 101.935 0 101.935 93.034 0 93.034
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
101.935 0 101.935 93.034 0 93.034
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 44.341 0 44.341 40.795 0 40.795
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 657.640 145.853 803.493 222.747 25.558 248.305
VARLIKLAR TOPLAMI
11.823.585 8.423.988 20.247.573 9.462.938 8.401.666 17.864.604
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 686.212 1.906.961 2.593.173 675.174 4.031.558 4.706.732
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
296.197 3.064.896 3.361.093 159.960 2.128.309 2.288.269
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 6.624.509 1.124.798 7.749.307 5.144.869 1.002.180 6.147.049
Bonolar
2.225.387 0 2.225.387 1.605.554 0 1.605.554
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.399.122 1.124.798 5.523.920 3.539.315 1.002.180 4.541.495
FONLAR
98.104 2.029.255 2.127.359 38.077 1.500.222 1.538.299
Müstakrizlerin Fonları
22.939 58.972 81.911 16.932 9.262 26.194
Diğer
75.165 1.970.283 2.045.448 21.145 1.490.960 1.512.105
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 80.351 40.062 120.413 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
80.351 40.062 120.413 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 8.215 0 8.215 8.062 0 8.062
KARŞILIKLAR
(7) 219.445 0 219.445 225.705 0 225.705
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
73.394 0 73.394 79.018 0 79.018
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
146.051 0 146.051 146.687 0 146.687
CARİ VERGİ BORCU
(8) 70.454 0 70.454 43.658 0 43.658
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 119 0 119 295 0 295
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
503.758 1.155.581 1.659.339 564.754 355.847 920.601
ÖZKAYNAKLAR
(11) 2.340.299 -1.643 2.338.656 1.942.377 26.528 1.968.905
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-835 3.852 3.017 -835 2.657 1.822
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
27.218 -12.033 15.185 49.447 18.531 67.978
Kar Yedekleri
628.271 0 628.271 286.588 0 286.588
Yasal Yedekler
73.823 0 73.823 56.738 0 56.738
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
554.448 0 554.448 229.850 0 229.850
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
434.783 6.538 441.321 357.470 5.340 362.810
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.787 5.340 21.127 12.711 3.976 16.687
Dönem Net Kâr veya Zararı
418.996 1.198 420.194 344.759 1.364 346.123
Azınlık Payları
3.375 0 3.375 2.220 0 2.220
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.927.663 9.319.910 20.247.573 8.813.643 9.050.961 17.864.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.420.974 1.343.055 490.751 482.098
Kredilerden Alınan Faizler
1.024.418 978.781 355.123 336.548
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.491 5.251 2.261 1.477
Bankalardan Alınan Faizler
21.004 41.244 5.772 6.690
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
38.483 74.822 3.501 41.989
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
325.718 238.113 122.351 93.682
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
883 2.446 25 1.503
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
301.369 214.324 113.828 85.756
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
23.466 21.343 8.498 6.423
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.860 4.844 1.743 1.712
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -739.933 -985.524 -253.927 -340.825
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-90.689 -136.703 -29.381 -44.861
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-50.900 -59.046 -20.573 -19.938
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-573.701 -756.151 -196.425 -263.656
Kiralama Faiz Giderleri
-1.217 -1.119 -372 -409
Diğer Faiz Giderleri
-23.426 -32.505 -7.176 -11.961
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
681.041 357.531 236.824 141.273
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
126.890 123.240 36.642 43.958
Alınan Ücret ve Komisyonlar
213.543 196.283 61.767 70.567
Gayri Nakdi Kredilerden
21.605 14.145 6.429 4.647
Diğer
(12) 191.938 182.138 55.338 65.920
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-86.653 -73.043 -25.125 -26.609
Gayri Nakdi Kredilere
-2.751 -1.698 -632 -564
Diğer
(12) -83.902 -71.345 -24.493 -26.045
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 89 61.069 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 150.786 121.505 37.195 44.070
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
80.822 51.176 8.205 25.380
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
39.115 45.574 -2.959 -2.727
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
30.849 24.755 31.949 21.417
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 18.502 77.158 678 15.716
FAALİYET BRÜT KÂRI
977.308 740.503 311.339 245.017
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -83.287 -66.524 -4.261 -22.774
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -41.751 -28.944 -14.734 -9.420
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-134.802 -106.595 -49.951 -38.429
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -181.132 -175.399 -61.459 -63.543
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
536.336 363.041 180.934 110.851
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.365 409 624 45
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 537.701 363.450 181.558 110.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -116.352 -60.288 -39.577 -20.126
Cari Vergi Karşılığı
-104.734 -87.221 -41.003 -42.859
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-24.585 -7.835 -1.642 -3.849
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12.967 34.768 3.068 26.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 421.349 303.162 141.981 90.770
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 421.349 303.162 141.981 90.770
Grubun Karı (Zararı)
420.194 303.059 141.592 90.742
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.155 103 389 28
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889827


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4098 Değişim: -0,06%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9698 Değişim: -0,09%
Düşük 8,9499 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
437,94 Değişim: -0,23%
Düşük 436,89 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.