KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:16
KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.086 0 2.617 14.133 0 0 0 0 212.317 230.153 75 230.228
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 241.664 13.722 -278.715 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.993 -264.993 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 278.715 -278.715 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 971 2.236 0 4.907 -30.228 725 0 286.588 16.687 212.317 1.741.690 1.820 1.743.510
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -510 0 1.315 -8.406 132 0 0 0 278.602 271.133 766 271.899
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.147 0 6.862 52.764 1.393 0 628.271 21.127 278.602 2.237.818 2.986 2.240.804


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
14.501.955 9.005.782 23.507.737 13.472.382 6.215.998 19.688.380
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 640.576 1.180.251 1.820.827 448.076 1.037.142 1.485.218
Teminat Mektupları
629.912 763.461 1.393.373 437.476 599.155 1.036.631
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
11.348 239.067 250.415 14.219 282.471 296.690
Diğer Teminat Mektupları
618.564 524.394 1.142.958 423.257 316.684 739.941
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 129.836 129.836 0 155.662 155.662
Belgeli Akreditifler
0 129.836 129.836 0 155.662 155.662
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.664 286.954 297.618 10.600 282.325 292.925
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 11.807.432 345.219 12.152.651 10.176.921 505.437 10.682.358
Cayılamaz Taahhütler
588.835 345.219 934.054 887.320 505.437 1.392.757
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
57.904 338.376 396.280 118.861 491.775 610.636
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.340 0 3.340 2.844 0 2.844
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
370.283 0 370.283 356.095 0 356.095
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
157.308 6.843 164.151 409.520 13.662 423.182
Cayılabilir Taahhütler
11.218.597 0 11.218.597 9.289.601 0 9.289.601
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
11.218.597 0 11.218.597 9.289.601 0 9.289.601
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.053.947 7.480.312 9.534.259 2.847.385 4.673.419 7.520.804
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.053.947 7.480.312 9.534.259 2.847.385 4.673.419 7.520.804
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
157.026 3.040.026 3.197.052 78.652 767.339 845.991
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
86.905 1.513.053 1.599.958 37.166 385.629 422.795
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
70.121 1.526.973 1.597.094 41.486 381.710 423.196
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.726.284 3.500.723 5.227.007 1.789.771 1.934.986 3.724.757
Swap Para Alım İşlemleri
713.651 1.796.644 2.510.295 793.360 1.060.531 1.853.891
Swap Para Satım İşlemleri
792.633 1.704.079 2.496.712 976.411 874.455 1.850.866
Swap Faiz Alım İşlemleri
110.000 0 110.000 10.000 0 10.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
110.000 0 110.000 10.000 0 10.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
170.637 939.563 1.110.200 978.962 1.971.094 2.950.056
Para Alım Opsiyonları
120.014 435.078 555.092 489.523 986.705 1.476.228
Para Satım Opsiyonları
50.623 504.485 555.108 489.439 984.389 1.473.828
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
42.836.478 33.477.617 76.314.095 39.597.369 29.357.514 68.954.883
EMANET KIYMETLER
11.108.411 3.403.636 14.512.047 9.068.459 2.415.223 11.483.682
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.319.497 0 2.319.497 1.590.897 0 1.590.897
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.749.685 3.169.043 11.918.728 7.435.000 2.210.052 9.645.052
Tahsile Alınan Çekler
32.906 340 33.246 35.306 1.504 36.810
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.992 1.584 7.576 6.924 1.707 8.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
331 232.669 233.000 332 201.960 202.292
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
31.490.455 30.073.981 61.564.436 30.291.363 26.942.291 57.233.654
Menkul Kıymetler
197.557 204.773 402.330 568.764 535.155 1.103.919
Teminat Senetleri
2.796.274 19.230.746 22.027.020 2.876.864 16.480.976 19.357.840
Emtia
120.000 0 120.000 120.000 0 120.000
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
15.824.303 1.262.584 17.086.887 15.130.504 1.309.804 16.440.308
Diğer Rehinli Kıymetler
12.552.321 9.375.878 21.928.199 11.595.231 8.616.356 20.211.587
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.612 0 237.612 237.547 0 237.547
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
57.338.433 42.483.399 99.821.832 53.069.751 35.573.512 88.643.263


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
120.392 267.365
Alınan Faizler
779.880 831.200
Ödenen Faizler
-489.812 -606.470
Alınan Temettüler
89 61.069
Alınan Ücret ve Komisyonlar
149.481 124.061
Elde Edilen Diğer Kazançlar
81.410 86.788
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
47.428 34.200
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-91.191 -92.570
Ödenen Vergiler
-6.875 -51.018
Diğer
-350.018 -119.895
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.332.552 -277.767
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
30.030 -13.764
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
442.398 -145.084
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.051.886 -752.903
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-561.011 -64.563
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.386.810 -58.119
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.194.727 756.666
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.212.160 -10.402
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-617.540 -415.905
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.797 -9.535
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
86 38
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.268.933 -5.464.266
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.657.020 4.957.318
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-23.676 -11.250
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
32.226 126.386
Diğer
-6.466 -14.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.379.696 263.288
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24.157.268 13.929.177
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-22.776.997 -13.665.435
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-575 -454
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
215.498 30.172
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.234.506 -132.847
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.822.975 1.378.412
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.588.469 1.245.565


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
279.368 212.392
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-7.469 17.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-510 1.086
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-654 1.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
144 -306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.959 16.750
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.315 2.617
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-10.777 18.111
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
169 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.334 -3.978
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
271.899 230.228


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.663.126 4.078.069 7.741.195 4.245.006 4.573.654 8.818.660
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.191.718 2.122.557 3.314.275 1.618.714 3.371.277 4.989.991
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 19.107 1.179.041 1.198.148 28.089 1.748.127 1.776.216
Bankalar
(4) 505.843 943.516 1.449.359 218.297 1.623.150 1.841.447
Para Piyasalarından Alacaklar
667.134 0 667.134 1.372.818 0 1.372.818
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-366 0 -366 -490 0 -490
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 281.391 7 281.398 304.761 0 304.761
Devlet Borçlanma Senetleri
1.063 0 1.063 3.216 0 3.216
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
280.328 7 280.335 301.545 0 301.545
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 2.130.324 1.930.619 4.060.943 2.296.185 1.198.359 3.494.544
Devlet Borçlanma Senetleri
1.765.942 552.539 2.318.481 2.043.890 210.398 2.254.288
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 7.188 8.706 1.518 6.075 7.593
Diğer Finansal Varlıklar
362.864 1.370.892 1.733.756 250.777 981.886 1.232.663
Türev Finansal Varlıklar
(3) 59.693 24.886 84.579 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
59.693 24.886 84.579 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.206.008 3.083.959 9.289.967 4.427.660 3.780.079 8.207.739
Krediler
(6) 6.434.253 2.833.277 9.267.530 4.605.241 3.547.451 8.152.692
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 79.057 250.682 329.739 60.730 232.630 293.360
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
79.057 250.682 329.739 60.730 232.630 293.360
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-307.302 0 -307.302 -238.311 -2 -238.313
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 70.884 0 70.884 71.999 0 71.999
Satış Amaçlı
70.884 0 70.884 71.999 0 71.999
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
314.425 24.513 338.938 314.507 22.375 336.882
İştirakler (Net)
(8) 6.455 24.513 30.968 6.537 22.375 28.912
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
6.455 24.513 30.968 6.537 22.375 28.912
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 47.739 0 47.739 47.190 0 47.190
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 96.986 0 96.986 93.034 0 93.034
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
96.986 0 96.986 93.034 0 93.034
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 30.177 0 30.177 40.795 0 40.795
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 680.510 60.514 741.024 222.747 25.558 248.305
VARLIKLAR TOPLAMI
11.109.855 7.247.055 18.356.910 9.462.938 8.401.666 17.864.604
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 674.998 1.655.082 2.330.080 675.174 4.031.558 4.706.732
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
432.512 2.375.000 2.807.512 159.960 2.128.309 2.288.269
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 6.214.525 1.305.182 7.519.707 5.144.869 1.002.180 6.147.049
Bonolar
2.237.899 0 2.237.899 1.605.554 0 1.605.554
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.976.626 1.305.182 5.281.808 3.539.315 1.002.180 4.541.495
FONLAR
48.285 1.852.813 1.901.098 38.077 1.500.222 1.538.299
Müstakrizlerin Fonları
15.540 16.516 32.056 16.932 9.262 26.194
Diğer
32.745 1.836.297 1.869.042 21.145 1.490.960 1.512.105
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 25.239 21.548 46.787 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
25.239 21.548 46.787 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 7.910 0 7.910 8.062 0 8.062
KARŞILIKLAR
(7) 220.027 0 220.027 225.705 0 225.705
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
73.965 0 73.965 79.018 0 79.018
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
146.062 0 146.062 146.687 0 146.687
CARİ VERGİ BORCU
(8) 96.308 0 96.308 43.658 0 43.658
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 243 0 243 295 0 295
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
533.916 652.518 1.186.434 564.754 355.847 920.601
ÖZKAYNAKLAR
(11) 2.231.575 9.229 2.240.804 1.942.377 26.528 1.968.905
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-835 2.147 1.312 -835 2.657 1.822
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
60.100 919 61.019 49.447 18.531 67.978
Kar Yedekleri
628.271 0 628.271 286.588 0 286.588
Yasal Yedekler
73.823 0 73.823 56.738 0 56.738
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
554.448 0 554.448 229.850 0 229.850
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
293.566 6.163 299.729 357.470 5.340 362.810
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.787 5.340 21.127 12.711 3.976 16.687
Dönem Net Kâr veya Zararı
277.779 823 278.602 344.759 1.364 346.123
Azınlık Payları
2.986 0 2.986 2.220 0 2.220
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.485.538 7.871.372 18.356.910 8.813.643 9.050.961 17.864.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 930.223 860.957 454.884 438.730
Kredilerden Alınan Faizler
669.295 642.233 334.894 322.187
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
4.230 3.774 4.230 2.131
Bankalardan Alınan Faizler
15.232 34.554 5.906 10.786
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
34.982 32.833 12.994 21.564
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
203.367 144.431 95.238 80.423
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
858 943 432 716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
187.541 128.568 87.047 72.666
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
14.968 14.920 7.759 7.041
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.117 3.132 1.622 1.639
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -486.006 -644.699 -240.953 -319.517
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-61.308 -91.842 -27.398 -46.950
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-30.327 -39.108 -16.166 -18.552
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-377.276 -492.495 -188.155 -242.955
Kiralama Faiz Giderleri
-845 -710 -420 -346
Diğer Faiz Giderleri
-16.250 -20.544 -8.814 -10.714
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
444.217 216.258 213.931 119.213
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
90.248 79.282 64.370 38.666
Alınan Ücret ve Komisyonlar
151.776 125.716 93.648 61.299
Gayri Nakdi Kredilerden
15.176 9.498 9.115 3.753
Diğer
(12) 136.600 116.218 84.533 57.546
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-61.528 -46.434 -29.278 -22.633
Gayri Nakdi Kredilere
-2.119 -1.134 -641 -568
Diğer
(12) -59.409 -45.300 -28.637 -22.065
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 89 61.069 89 61.069
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 113.591 77.435 58.903 39.535
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
72.617 25.796 32.105 15.335
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
42.074 48.301 13.414 18.552
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.100 3.338 13.384 5.648
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 17.824 61.442 8.221 21.177
FAALİYET BRÜT KÂRI
665.969 495.486 345.514 279.660
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -79.026 -43.750 -35.401 -30.693
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -27.017 -19.524 -15.863 -11.740
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-84.851 -68.166 -45.178 -36.281
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -119.673 -111.856 -59.526 -59.290
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
355.402 252.190 189.546 141.656
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
741 364 614 136
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 356.143 252.554 190.160 141.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -76.775 -40.162 -40.044 -14.811
Cari Vergi Karşılığı
-63.731 -44.362 -61.013 -29.926
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-22.943 -3.986 13.819 8.789
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.899 8.186 7.150 6.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 279.368 212.392 150.116 126.981
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 279.368 212.392 150.116 126.981
Grubun Karı (Zararı)
278.602 212.317 149.752 126.934
Azınlık Payları Karı (Zararı)
766 75 364 47
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870119


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.