KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.08.2020 - 18:57
KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.086 0 0 14.133 0 0 0 0 220.259 235.478 0 235.478
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 239.341 0 -262.670 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 262.670 -262.670 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 1.180 2.236 0 0 -30.228 725 0 280.484 21.521 220.259 1.743.664 0 1.743.664
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -510 0 0 -8.475 132 0 0 0 263.034 254.181 0 254.181
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 0 -341.683 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.147 0 0 52.695 1.393 0 622.167 21.521 263.034 2.210.652 0 2.210.652


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
14.555.539 9.005.782 23.561.321 13.536.859 6.231.575 19.768.434
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 640.576 1.180.251 1.820.827 448.076 1.037.142 1.485.218
Teminat Mektupları
629.912 763.461 1.393.373 437.476 599.155 1.036.631
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
11.348 239.067 250.415 14.219 282.471 296.690
Diğer Teminat Mektupları
618.564 524.394 1.142.958 423.257 316.684 739.941
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 129.836 129.836 0 155.662 155.662
Belgeli Akreditifler
0 129.836 129.836 0 155.662 155.662
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.664 286.954 297.618 10.600 282.325 292.925
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 11.861.016 345.219 12.206.235 10.225.505 505.437 10.730.942
Cayılamaz Taahhütler
613.835 345.219 959.054 912.320 505.437 1.417.757
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
57.904 338.376 396.280 118.861 491.775 610.636
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.340 0 3.340 2.844 0 2.844
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
370.283 0 370.283 356.095 0 356.095
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
182.308 6.843 189.151 434.520 13.662 448.182
Cayılabilir Taahhütler
11.247.181 0 11.247.181 9.313.185 0 9.313.185
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
11.247.181 0 11.247.181 9.313.185 0 9.313.185
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.053.947 7.480.312 9.534.259 2.863.278 4.688.996 7.552.274
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.053.947 7.480.312 9.534.259 2.863.278 4.688.996 7.552.274
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
157.026 3.040.026 3.197.052 78.652 767.339 845.991
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
86.905 1.513.053 1.599.958 37.166 385.629 422.795
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
70.121 1.526.973 1.597.094 41.486 381.710 423.196
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.726.284 3.500.723 5.227.007 1.805.664 1.950.563 3.756.227
Swap Para Alım İşlemleri
713.651 1.796.644 2.510.295 793.360 1.076.108 1.869.468
Swap Para Satım İşlemleri
792.633 1.704.079 2.496.712 992.304 874.455 1.866.759
Swap Faiz Alım İşlemleri
110.000 0 110.000 10.000 0 10.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
110.000 0 110.000 10.000 0 10.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
170.637 939.563 1.110.200 978.962 1.971.094 2.950.056
Para Alım Opsiyonları
120.014 435.078 555.092 489.523 986.705 1.476.228
Para Satım Opsiyonları
50.623 504.485 555.108 489.439 984.389 1.473.828
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
42.836.478 33.477.617 76.314.095 39.597.369 29.357.514 68.954.883
EMANET KIYMETLER
11.108.411 3.403.636 14.512.047 9.068.459 2.415.223 11.483.682
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.319.497 0 2.319.497 1.590.897 0 1.590.897
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.749.685 3.169.043 11.918.728 7.435.000 2.210.052 9.645.052
Tahsile Alınan Çekler
32.906 340 33.246 35.306 1.504 36.810
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.992 1.584 7.576 6.924 1.707 8.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
331 232.669 233.000 332 201.960 202.292
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
31.490.455 30.073.981 61.564.436 30.291.363 26.942.291 57.233.654
Menkul Kıymetler
197.557 204.773 402.330 568.764 535.155 1.103.919
Teminat Senetleri
2.796.274 19.230.746 22.027.020 2.876.864 16.480.976 19.357.840
Emtia
120.000 0 120.000 120.000 0 120.000
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
15.824.303 1.262.584 17.086.887 15.130.504 1.309.804 16.440.308
Diğer Rehinli Kıymetler
12.552.321 9.375.878 21.928.199 11.595.231 8.616.356 20.211.587
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.612 0 237.612 237.547 0 237.547
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
57.392.017 42.483.399 99.875.416 53.134.228 35.589.089 88.723.317


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
109.482 275.181
Alınan Faizler
779.312 830.098
Ödenen Faizler
-490.631 -607.952
Alınan Temettüler
89 80.369
Alınan Ücret ve Komisyonlar
109.537 88.608
Elde Edilen Diğer Kazançlar
86.312 89.988
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
47.428 34.200
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-77.139 -78.400
Ödenen Vergiler
-2.695 -48.421
Diğer
-342.731 -113.309
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.305.052 -296.192
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
38.521 -17.791
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
463.821 -145.069
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.051.886 -753.070
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-554.239 -63.855
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.386.810 -58.119
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.185.541 741.712
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.195.570 -21.011
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-610.356 -415.666
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.324 -9.456
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
86 38
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.247.155 -5.463.704
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.657.020 4.957.318
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-23.676 -11.250
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
17.194 126.386
Diğer
-6.501 -14.998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.368.089 263.634
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24.145.645 13.929.523
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-22.776.997 -13.665.435
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-559 -454
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
215.413 30.050
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.222.424 -142.993
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.804.837 1.366.693
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.582.413 1.223.700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
263.034 220.259
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-8.853 15.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-510 1.086
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-654 1.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
144 -306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.343 14.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-10.865 18.111
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
169 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.353 -3.978
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
254.181 235.478


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.607.649 4.066.108 7.673.757 4.224.283 4.566.552 8.790.835
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.176.202 2.110.596 3.286.798 1.607.683 3.364.175 4.971.858
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 18.846 1.173.238 1.192.084 27.876 1.744.810 1.772.686
Bankalar
(4) 490.573 937.358 1.427.931 207.474 1.619.365 1.826.839
Para Piyasalarından Alacaklar
667.134 0 667.134 1.372.818 0 1.372.818
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-351 0 -351 -485 0 -485
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 272.900 7 272.907 304.761 0 304.761
Devlet Borçlanma Senetleri
1.063 0 1.063 3.216 0 3.216
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
271.837 7 271.844 301.545 0 301.545
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 2.098.854 1.930.619 4.029.473 2.286.493 1.198.359 3.484.852
Devlet Borçlanma Senetleri
1.765.942 552.539 2.318.481 2.043.890 210.398 2.254.288
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 7.188 8.706 1.518 6.075 7.593
Diğer Finansal Varlıklar
331.394 1.370.892 1.702.286 241.085 981.886 1.222.971
Türev Finansal Varlıklar
(3) 59.693 24.886 84.579 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
59.693 24.886 84.579 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.206.008 3.083.959 9.289.967 4.427.660 3.765.047 8.192.707
Krediler
(6) 6.434.253 2.833.277 9.267.530 4.605.241 3.547.451 8.152.692
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 79.057 250.682 329.739 60.730 217.596 278.326
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
79.057 250.682 329.739 60.730 217.596 278.326
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-307.302 0 -307.302 -238.311 0 -238.311
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 70.884 0 70.884 71.999 0 71.999
Satış Amaçlı
70.884 0 70.884 71.999 0 71.999
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358
İştirakler (Net)
(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 0 61.600 61.600 0 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 43.860 0 43.860 43.784 0 43.784
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 95.415 0 95.415 91.428 0 91.428
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
95.415 0 95.415 91.428 0 91.428
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 28.770 0 28.770 39.344 0 39.344
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 665.486 54.494 719.980 214.087 24.536 238.623
VARLIKLAR TOPLAMI
11.093.942 7.216.049 18.309.991 9.488.455 8.367.623 17.856.078
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 674.995 1.655.082 2.330.077 675.174 4.031.558 4.706.732
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
432.658 2.375.000 2.807.658 159.960 2.128.309 2.288.269
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 6.214.525 1.305.182 7.519.707 5.156.492 1.002.180 6.158.672
Bonolar
2.237.899 0 2.237.899 1.605.554 0 1.605.554
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.976.626 1.305.182 5.281.808 3.550.938 1.002.180 4.553.118
FONLAR
64.490 1.871.770 1.936.260 52.907 1.516.543 1.569.450
Müstakrizlerin Fonları
15.540 16.516 32.056 16.932 9.262 26.194
Diğer
48.950 1.855.254 1.904.204 35.975 1.507.281 1.543.256
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 25.239 21.548 46.787 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
25.239 21.548 46.787 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 7.583 0 7.583 7.711 0 7.711
KARŞILIKLAR
(7) 211.431 0 211.431 218.526 0 218.526
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
66.041 0 66.041 72.368 0 72.368
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
145.390 0 145.390 146.158 0 146.158
CARİ VERGİ BORCU
(8) 92.339 0 92.339 39.863 0 39.863
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
511.701 635.796 1.147.497 549.124 344.231 893.355
ÖZKAYNAKLAR
(11) 2.214.448 -3.796 2.210.652 1.940.830 15.641 1.956.471
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
208 2.147 2.355 208 2.657 2.865
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
60.031 -5.943 54.088 49.447 12.984 62.431
Kar Yedekleri
622.167 0 622.167 280.484 0 280.484
Yasal Yedekler
68.485 0 68.485 51.400 0 51.400
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
553.682 0 553.682 229.084 0 229.084
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
284.555 0 284.555 363.204 0 363.204
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 0 21.521 21.521 0 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
263.034 0 263.034 341.683 0 341.683
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.449.409 7.860.582 18.309.991 8.811.299 9.044.779 17.856.078


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 929.655 859.855 454.596 438.354
Kredilerden Alınan Faizler
669.295 642.233 334.894 322.187
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
4.230 3.774 1.885 2.131
Bankalardan Alınan Faizler
15.230 34.554 8.250 10.786
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
34.987 32.842 13.000 21.574
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
202.796 143.420 94.945 80.037
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
287 943 139 716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
187.541 127.557 87.047 72.280
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
14.968 14.920 7.759 7.041
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.117 3.032 1.622 1.639
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -486.825 -646.181 -241.297 -320.177
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-61.308 -91.842 -27.398 -46.950
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-30.507 -39.419 -16.223 -18.731
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-377.735 -493.207 -188.244 -243.304
Kiralama Faiz Giderleri
-809 -710 -402 -359
Diğer Faiz Giderleri
-16.466 -21.003 -9.030 -10.833
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
442.830 213.674 213.299 118.177
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
38.229 35.956 38.071 16.864
Alınan Ücret ve Komisyonlar
107.242 90.263 71.049 43.751
Gayri Nakdi Kredilerden
15.518 9.787 9.275 3.906
Diğer
(12) 91.724 80.476 61.774 39.845
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-69.013 -54.307 -32.978 -26.887
Gayri Nakdi Kredilere
-2.102 -1.119 -633 -560
Diğer
(12) -66.911 -53.188 -32.345 -26.327
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 89 80.369 89 80.369
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 110.627 76.381 57.850 39.241
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
71.800 25.733 31.773 15.272
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
42.074 48.301 13.414 18.552
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.247 2.347 12.663 5.417
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 23.543 64.705 11.054 22.528
FAALİYET BRÜT KÂRI
615.318 471.085 320.363 277.179
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -78.971 -43.740 -35.377 -30.692
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -25.092 -17.814 -14.794 -10.883
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-70.799 -53.996 -38.515 -28.940
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -104.819 -97.884 -52.027 -51.979
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
335.637 257.651 179.650 154.685
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 335.637 257.651 179.650 154.685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -72.603 -37.392 -38.055 -13.578
Cari Vergi Karşılığı
-59.532 -41.765 -58.982 -28.566
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-22.918 -3.758 13.602 8.689
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.847 8.131 7.325 6.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 263.034 220.259 141.595 141.107
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 263.034 220.259 141.595 141.107
Grubun Karı (Zararı)
263.034 220.259 141.595 141.107
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868171


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.