KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.03.2020 - 20:14
KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 0 0 0 0 -258 558 0 -409 -18.937 618 0 42.077 -24.605 186.813 1.219.442 1.808 1.221.250
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 0 0 0 0 -258 558 0 -409 -18.937 618 0 42.077 -3.428 186.813 1.240.619 1.808 1.242.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.229 592 0 2.699 -25.424 107 0 0 0 278.715 257.918 -63 257.855
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 13.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
147.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -147.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 0 0 149.847 6.393 -186.813 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.420 -180.420 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.573 186.813 -186.813 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.806 1.507 0 3.257 105.531 536 0 0 0 346.123 455.148 176 455.324
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 299
Kar Dağıtımı
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 241.664 13.722 -278.715 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.993 -264.993 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 278.715 -278.715 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.472.382 6.215.998 19.688.380 11.894.789 3.575.610 15.470.399
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 448.076 1.037.142 1.485.218 495.065 734.915 1.229.980
Teminat Mektupları
437.476 599.155 1.036.631 366.995 638.123 1.005.118
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 35 0 35
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
14.219 282.471 296.690 2.679 315.395 318.074
Diğer Teminat Mektupları
423.257 316.684 739.941 364.281 322.728 687.009
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 155.662 155.662 0 58.122 58.122
Belgeli Akreditifler
0 155.662 155.662 0 58.122 58.122
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.600 282.325 292.925 128.070 38.670 166.740
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 10.176.921 505.437 10.682.358 9.747.815 156.866 9.904.681
Cayılamaz Taahhütler
887.320 505.437 1.392.757 598.736 156.866 755.602
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
118.861 491.775 610.636 102.433 144.720 247.153
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.844 0 2.844 2.037 0 2.037
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
356.095 0 356.095 303.057 0 303.057
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
409.520 13.662 423.182 191.209 12.146 203.355
Cayılabilir Taahhütler
9.289.601 0 9.289.601 9.149.079 0 9.149.079
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.289.601 0 9.289.601 9.149.079 0 9.149.079
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.847.385 4.673.419 7.520.804 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.847.385 4.673.419 7.520.804 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
78.652 767.339 845.991 282.230 609.355 891.585
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
37.166 385.629 422.795 149.284 293.526 442.810
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
41.486 381.710 423.196 132.946 315.829 448.775
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.789.771 1.934.986 3.724.757 1.139.647 1.584.966 2.724.613
Swap Para Alım İşlemleri
793.360 1.060.531 1.853.891 619.888 741.789 1.361.677
Swap Para Satım İşlemleri
976.411 874.455 1.850.866 519.759 843.177 1.362.936
Swap Faiz Alım İşlemleri
10.000 0 10.000 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
10.000 0 10.000 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
978.962 1.971.094 2.950.056 230.032 489.508 719.540
Para Alım Opsiyonları
489.523 986.705 1.476.228 117.164 242.065 359.229
Para Satım Opsiyonları
489.439 984.389 1.473.828 112.868 247.443 360.311
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
39.597.369 29.357.514 68.954.883 34.760.070 24.969.057 59.729.127
EMANET KIYMETLER
9.068.459 2.415.223 11.483.682 5.878.528 1.523.989 7.402.517
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.590.897 0 1.590.897 155.495 0 155.495
Emanete Alınan Menkul Değerler
7.435.000 2.210.052 9.645.052 5.717.861 1.343.272 7.061.133
Tahsile Alınan Çekler
35.306 1.504 36.810 3.269 0 3.269
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.924 1.707 8.631 1.576 1.163 2.739
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
332 201.960 202.292 327 179.554 179.881
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
30.291.363 26.942.291 57.233.654 28.643.863 23.445.068 52.088.931
Menkul Kıymetler
568.764 535.155 1.103.919 1.199.663 598.683 1.798.346
Teminat Senetleri
2.876.864 16.480.976 19.357.840 3.056.845 14.351.257 17.408.102
Emtia
120.000 0 120.000 120.000 0 120.000
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
15.130.504 1.309.804 16.440.308 14.112.264 1.318.602 15.430.866
Diğer Rehinli Kıymetler
11.595.231 8.616.356 20.211.587 10.155.091 7.176.526 17.331.617
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.547 0 237.547 237.679 0 237.679
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
53.069.751 35.573.512 88.643.263 46.654.859 28.544.667 75.199.526


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1) 742.338 -682.969
Alınan Faizler
1.846.795 1.255.980
Ödenen Faizler
-1.151.333 -822.404
Alınan Temettüler
61.069 34.651
Alınan Ücret ve Komisyonlar
253.783 257.091
Elde Edilen Diğer Kazançlar
147.507 76.244
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
49.986 93.803
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-191.970 -170.942
Ödenen Vergiler
-113.514 -109.273
Diğer
(1) -159.985 -1.298.119
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.177.473 100.565
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11.365 -256.687
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
39.409 -190.692
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.227.156 353.674
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
244.170 -297.536
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.168.051 -324.912
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 941.634 816.718
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(1) 1.919.811 -582.404
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
(1) -1.311.942 -583.179
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -29.650
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-19.689 -24.565
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
345 243.466
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.528.820 -7.193.806
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.163.609 6.519.266
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-31.862 -117.879
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
110.152 20.744
Diğer
(1) -5.677 -755
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 1.585.228 1.508.029
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
32.775.702 35.987.458
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-31.189.466 -34.475.727
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.008 -3.702
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
251.466 311.025
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.444.563 653.471
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 1.378.412 724.941
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 3.822.975 1.378.412


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
346.299 278.652
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
109.025 -20.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-299 1.821
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.315 1.576
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.932 777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84 -532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
109.324 -22.618
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.257 2.699
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
135.296 -32.595
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
688 137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.917 7.141
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
455.324 257.855


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.245.006 4.573.654 8.818.660 2.178.161 2.700.495 4.878.656
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.618.714 3.371.277 4.989.991 551.489 2.037.458 2.588.947
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 28.089 1.748.127 1.776.216 376.388 1.712.300 2.088.688
Bankalar
(4) 218.297 1.623.150 1.841.447 144.525 310.164 454.689
Para Piyasalarından Alacaklar
1.372.818 0 1.372.818 30.923 14.994 45.917
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-490 0 -490 -347 0 -347
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 304.761 0 304.761 304.123 0 304.123
Devlet Borçlanma Senetleri
3.216 0 3.216 14.255 0 14.255
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
301.545 0 301.545 289.868 0 289.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 2.296.185 1.198.359 3.494.544 1.271.685 661.312 1.932.997
Devlet Borçlanma Senetleri
2.043.890 210.398 2.254.288 794.473 97.044 891.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 6.075 7.593 1.518 3.851 5.369
Diğer Finansal Varlıklar
250.777 981.886 1.232.663 475.694 560.417 1.036.111
Türev Finansal Varlıklar
(3) 25.346 4.018 29.364 50.864 1.725 52.589
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
25.346 4.018 29.364 50.864 1.725 52.589
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.427.660 3.780.079 8.207.739 4.197.648 3.377.548 7.575.196
Krediler
(6) 4.605.241 3.547.451 8.152.692 4.323.252 3.076.585 7.399.837
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 60.730 232.630 293.360 60.985 300.963 361.948
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
60.730 232.630 293.360 60.985 300.963 361.948
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-238.311 -2 -238.313 -186.589 0 -186.589
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 71.999 0 71.999 71.999 0 71.999
Satış Amaçlı
71.999 0 71.999 71.999 0 71.999
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
314.507 22.375 336.882 315.241 17.754 332.995
İştirakler (Net)
(8) 6.537 22.375 28.912 7.271 17.754 25.025
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
6.537 22.375 28.912 7.271 17.754 25.025
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 47.190 0 47.190 36.675 0 36.675
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 93.034 0 93.034 66.297 0 66.297
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
93.034 0 93.034 66.297 0 66.297
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 40.795 0 40.795 28.365 0 28.365
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 222.747 25.558 248.305 476.153 48.649 524.802
VARLIKLAR TOPLAMI
9.462.938 8.401.666 17.864.604 7.370.539 6.144.446 13.514.985
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 675.174 4.031.558 4.706.732 334.289 3.187.263 3.521.552
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
159.960 2.128.309 2.288.269 77.701 1.217.870 1.295.571
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 5.144.869 1.002.180 6.147.049 3.915.422 462.404 4.377.826
Bonolar
1.605.554 0 1.605.554 695.336 0 695.336
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.539.315 1.002.180 4.541.495 3.220.086 462.404 3.682.490
FONLAR
38.077 1.500.222 1.538.299 161.003 1.578.960 1.739.963
Müstakrizlerin Fonları
16.932 9.262 26.194 5.162 12.518 17.680
Diğer
21.145 1.490.960 1.512.105 155.841 1.566.442 1.722.283
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 10.712 6.317 17.029 37.250 8.964 46.214
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.712 6.317 17.029 37.250 8.964 46.214
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 8.062 0 8.062 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 225.705 0 225.705 204.651 0 204.651
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
79.018 0 79.018 59.672 0 59.672
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
146.687 0 146.687 144.979 0 144.979
CARİ VERGİ BORCU
(8) 43.658 0 43.658 50.977 0 50.977
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 295 0 295 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
564.754 355.847 920.601 452.775 312.174 764.949
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.942.377 26.528 1.968.905 1.503.570 9.712 1.513.282
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 30.573 0 30.573
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 30.573 0 30.573
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-835 2.657 1.822 971 1.150 2.121
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
49.447 18.531 67.978 -45.932 4.586 -41.346
Kar Yedekleri
286.588 0 286.588 44.924 0 44.924
Yasal Yedekler
56.738 0 56.738 41.048 0 41.048
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
229.850 0 229.850 3.876 0 3.876
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
357.470 5.340 362.810 277.704 3.976 281.680
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
12.711 3.976 16.687 373 2.592 2.965
Dönem Net Kâr veya Zararı
344.759 1.364 346.123 277.331 1.384 278.715
Azınlık Payları
2.220 0 2.220 1.745 0 1.745
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.813.643 9.050.961 17.864.604 6.737.638 6.777.347 13.514.985


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.836.877 1.358.464
Kredilerden Alınan Faizler
1.298.035 1.057.835
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5.251 23.673
Bankalardan Alınan Faizler
44.793 21.345
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
134.254 3.662
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
348.335 246.665
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.841 4.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
315.699 208.377
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
27.795 33.709
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
6.209 5.284
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.293.909 -906.872
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-179.950 -169.289
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-76.689 -127.589
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-976.992 -597.777
Kiralama Faiz Giderleri
-1.524 -414
Diğer Faiz Giderleri
-58.754 -11.803
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
542.968 451.592
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
149.693 180.951
Alınan Ücret ve Komisyonlar
255.739 258.247
Gayri Nakdi Kredilerden
19.636 17.308
Diğer
(12) 236.103 240.939
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-106.046 -77.296
Gayri Nakdi Kredilere
-2.291 -1.895
Diğer
(12) -103.755 -75.401
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 61.069 34.651
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 141.973 28.211
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
59.395 -26.704
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
51.916 126.774
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
30.662 -71.859
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 176.462 188.032
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.072.165 883.437
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -179.068 -98.108
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -43.592 -34.643
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-158.281 -143.868
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -275.959 -265.495
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
415.265 341.323
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
630 1.985
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 415.895 343.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -69.596 -64.656
Cari Vergi Karşılığı
-111.564 -72.650
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-9.240 -20.384
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
51.208 28.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 346.299 278.652
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 346.299 278.652
Grubun Karı (Zararı)
346.123 278.715
Azınlık Payları Karı (Zararı)
176 -63
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,29000000 0,23400000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826569


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.