KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

20.02.2020 - 22:04
KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 0 0 0 0 -258 558 0 0 -18.937 618 0 40.769 344 177.947 1.234.626 0 1.234.626
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 0 0 0 0 -258 558 0 0 -18.937 618 0 40.769 21.521 177.947 1.255.803 0 1.255.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.438 592 0 0 -25.424 107 0 0 0 262.670 239.383 0 239.383
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 13.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
147.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -147.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 0 0 147.374 0 -177.947 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.947 -177.947 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.573 177.947 -177.947 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -972 1.507 0 0 105.531 536 0 0 0 341.683 448.285 0 448.285
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 239.341 0 -262.670 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 262.670 -262.670 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.536.859 6.231.575 19.768.434 12.244.499 3.575.575 15.820.074
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 448.076 1.037.142 1.485.218 494.925 734.880 1.229.805
Teminat Mektupları
437.476 599.155 1.036.631 366.855 638.088 1.004.943
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
14.219 282.471 296.690 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
423.257 316.684 739.941 366.855 638.088 1.004.943
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 155.662 155.662 0 58.122 58.122
Belgeli Akreditifler
0 155.662 155.662 0 58.122 58.122
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.600 282.325 292.925 128.070 38.670 166.740
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 10.225.505 505.437 10.730.942 10.097.665 156.866 10.254.531
Cayılamaz Taahhütler
912.320 505.437 1.417.757 608.736 156.866 765.602
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
118.861 491.775 610.636 102.433 144.720 247.153
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.844 0 2.844 2.037 0 2.037
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
356.095 0 356.095 303.057 0 303.057
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
434.520 13.662 448.182 201.209 12.146 213.355
Cayılabilir Taahhütler
9.313.185 0 9.313.185 9.488.929 0 9.488.929
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.313.185 0 9.313.185 9.488.929 0 9.488.929
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.863.278 4.688.996 7.552.274 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.863.278 4.688.996 7.552.274 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
78.652 767.339 845.991 282.230 609.355 891.585
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
37.166 385.629 422.795 149.284 293.526 442.810
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
41.486 381.710 423.196 132.946 315.829 448.775
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.805.664 1.950.563 3.756.227 1.139.647 1.584.966 2.724.613
Swap Para Alım İşlemleri
793.360 1.076.108 1.869.468 619.888 741.789 1.361.677
Swap Para Satım İşlemleri
992.304 874.455 1.866.759 519.759 843.177 1.362.936
Swap Faiz Alım İşlemleri
10.000 0 10.000 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
10.000 0 10.000 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
978.962 1.971.094 2.950.056 230.032 489.508 719.540
Para Alım Opsiyonları
489.523 986.705 1.476.228 117.164 242.065 359.229
Para Satım Opsiyonları
489.439 984.389 1.473.828 112.868 247.443 360.311
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
39.597.369 29.357.514 68.954.883 34.760.070 24.969.057 59.729.127
EMANET KIYMETLER
9.068.459 2.415.223 11.483.682 5.878.528 1.523.989 7.402.517
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.590.897 0 1.590.897 155.495 0 155.495
Emanete Alınan Menkul Değerler
7.435.000 2.210.052 9.645.052 5.717.861 1.343.272 7.061.133
Tahsile Alınan Çekler
35.306 1.504 36.810 3.269 0 3.269
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.924 1.707 8.631 1.576 1.163 2.739
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
332 201.960 202.292 327 179.554 179.881
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
30.291.363 26.942.291 57.233.654 28.643.863 23.445.068 52.088.931
Menkul Kıymetler
568.764 535.155 1.103.919 1.199.663 598.683 1.798.346
Teminat Senetleri
2.876.864 16.480.976 19.357.840 3.056.845 14.351.257 17.408.102
Emtia
120.000 0 120.000 120.000 0 120.000
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
15.130.504 1.309.804 16.440.308 14.112.264 1.318.602 15.430.866
Diğer Rehinli Kıymetler
11.595.231 8.616.356 20.211.587 10.155.091 7.176.526 17.331.617
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.547 0 237.547 237.679 0 237.679
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
53.134.228 35.589.089 88.723.317 47.004.569 28.544.632 75.549.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1) 731.865 -696.428
Alınan Faizler
1.844.769 1.254.042
Ödenen Faizler
-1.153.918 -824.727
Alınan Temettüler
80.369 45.151
Alınan Ücret ve Komisyonlar
177.916 180.821
Elde Edilen Diğer Kazançlar
153.301 82.136
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
49.986 93.803
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-163.399 -147.108
Ödenen Vergiler
-109.120 -101.937
Diğer
(1) -148.039 -1.278.609
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.160.054 107.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.840 -235.482
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
39.438 -190.727
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.227.156 353.674
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
251.637 -298.471
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.168.051 -324.912
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 937.924 803.165
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(1) 1.891.919 -589.181
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
(1) -1.295.499 -582.204
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -29.650
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-19.481 -22.673
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
222 243.394
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.527.547 -7.194.675
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.163.609 6.519.266
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-16.828 -117.879
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
110.152 20.744
Diğer
(1) -5.626 -731
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 1.590.410 1.514.490
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
32.780.864 35.993.919
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-31.189.466 -34.475.727
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-988 -3.702
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
251.314 310.781
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.438.144 653.886
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 1.366.693 712.807
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 3.804.837 1.366.693


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
341.683 262.670
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
106.602 -23.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
535 2.030
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.246 1.844
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.932 777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-151 -591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
106.067 -25.317
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
135.296 -32.595
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
688 137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.917 7.141
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
448.285 239.383


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.224.283 4.566.552 8.790.835 2.139.874 2.697.472 4.837.346
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.607.683 3.364.175 4.971.858 542.798 2.034.435 2.577.233
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 27.876 1.744.810 1.772.686 376.160 1.709.229 2.085.389
Bankalar
(4) 207.474 1.619.365 1.826.839 136.057 310.212 446.269
Para Piyasalarından Alacaklar
1.372.818 0 1.372.818 30.923 14.994 45.917
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-485 0 -485 -342 0 -342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 304.761 0 304.761 282.947 0 282.947
Devlet Borçlanma Senetleri
3.216 0 3.216 14.255 0 14.255
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
301.545 0 301.545 268.692 0 268.692
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 2.286.493 1.198.359 3.484.852 1.263.265 661.312 1.924.577
Devlet Borçlanma Senetleri
2.043.890 210.398 2.254.288 794.473 97.044 891.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 6.075 7.593 1.518 3.851 5.369
Diğer Finansal Varlıklar
241.085 981.886 1.222.971 467.274 560.417 1.027.691
Türev Finansal Varlıklar
(3) 25.346 4.018 29.364 50.864 1.725 52.589
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
25.346 4.018 29.364 50.864 1.725 52.589
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.427.660 3.765.047 8.192.707 4.197.649 3.377.548 7.575.197
Krediler
(6) 4.605.241 3.547.451 8.152.692 4.323.252 3.076.585 7.399.837
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 60.730 217.596 278.326 60.985 300.963 361.948
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
60.730 217.596 278.326 60.985 300.963 361.948
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-238.311 0 -238.311 -186.588 0 -186.588
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 71.999 0 71.999 71.999 0 71.999
Satış Amaçlı
71.999 0 71.999 71.999 0 71.999
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358
İştirakler (Net)
(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 0 61.600 61.600 0 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 43.784 0 43.784 32.985 0 32.985
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 91.428 0 91.428 64.506 0 64.506
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
91.428 0 91.428 64.506 0 64.506
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 39.344 0 39.344 27.212 0 27.212
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 214.087 24.536 238.623 471.980 48.159 520.139
VARLIKLAR TOPLAMI
9.488.455 8.367.623 17.856.078 7.382.075 6.134.667 13.516.742
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 675.174 4.031.558 4.706.732 334.289 3.187.263 3.521.552
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
159.960 2.128.309 2.288.269 78.221 1.217.870 1.296.091
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 5.156.492 1.002.180 6.158.672 3.921.883 462.404 4.384.287
Bonolar
1.605.554 0 1.605.554 695.336 0 695.336
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.550.938 1.002.180 4.553.118 3.226.547 462.404 3.688.951
FONLAR
52.907 1.516.543 1.569.450 171.820 1.592.093 1.763.913
Müstakrizlerin Fonları
16.932 9.262 26.194 5.162 12.518 17.680
Diğer
35.975 1.507.281 1.543.256 166.658 1.579.575 1.746.233
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 10.712 6.317 17.029 37.250 8.964 46.214
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.712 6.317 17.029 37.250 8.964 46.214
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 7.711 0 7.711 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 218.526 0 218.526 198.108 0 198.108
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
72.368 0 72.368 54.540 0 54.540
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
146.158 0 146.158 143.568 0 143.568
CARİ VERGİ BORCU
(8) 39.863 0 39.863 48.634 0 48.634
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
549.124 344.231 893.355 443.738 306.019 749.757
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.940.830 15.641 1.956.471 1.504.740 3.446 1.508.186
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 30.573 0 30.573
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 30.573 0 30.573
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
208 2.657 2.865 1.180 1.150 2.330
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
49.447 12.984 62.431 -45.932 2.296 -43.636
Kar Yedekleri
280.484 0 280.484 41.143 0 41.143
Yasal Yedekler
51.400 0 51.400 38.267 0 38.267
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
229.084 0 229.084 2.876 0 2.876
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
363.204 0 363.204 284.191 0 284.191
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 0 21.521 21.521 0 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
341.683 0 341.683 262.670 0 262.670
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.811.299 9.044.779 17.856.078 6.738.683 6.778.059 13.516.742


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.834.851 1.356.068
Kredilerden Alınan Faizler
1.298.035 1.057.835
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5.251 23.673
Bankalardan Alınan Faizler
44.793 21.345
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
134.254 3.662
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
346.310 244.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.816 3.846
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
315.699 206.836
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
27.795 33.709
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
6.208 5.162
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.296.462 -909.195
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-179.950 -169.289
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-77.321 -127.836
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-978.479 -598.130
Kiralama Faiz Giderleri
-1.492 -414
Diğer Faiz Giderleri
-59.220 -13.526
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
538.389 446.873
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
59.452 88.152
Alınan Ücret ve Komisyonlar
179.872 181.977
Gayri Nakdi Kredilerden
20.266 17.700
Diğer
(12) 159.606 164.277
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-120.420 -93.825
Gayri Nakdi Kredilere
-2.259 -1.876
Diğer
(12) -118.161 -91.949
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 80.369 45.151
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 138.759 26.811
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
57.571 -26.704
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
51.916 126.774
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
29.272 -73.259
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 184.080 193.924
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.001.049 800.911
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -179.055 -98.096
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -40.289 -31.127
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-129.710 -120.034
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -247.542 -230.958
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
404.453 320.696
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 404.453 320.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -62.770 -58.026
Cari Vergi Karşılığı
-104.970 -65.374
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.617 -20.166
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
50.817 27.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 341.683 262.670
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 341.683 262.670
Grubun Karı (Zararı)
341.683 262.670
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,28600000 0,22000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820645


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -0,42% Hacim : 3.551 Mio.TL Son veri saati : 11:02
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.388
Açılış: 1.388
8,7684 Değişim: 0,36%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7814
Açılış: 8,7373
10,4287 Değişim: 0,59%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4371
Açılış: 10,3678
501,07 Değişim: 1,09%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 501,25
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.