KAP ***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2020 - 18:56
KAP ***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 20.323.648 18.064.482 8.739.913 7.037.920
Satışların Maliyeti
-12.706.131 -11.297.423 -5.192.816 -4.264.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.617.517 6.767.059 3.547.097 2.773.288
BRÜT KAR (ZARAR)
7.617.517 6.767.059 3.547.097 2.773.288
Genel Yönetim Giderleri
-1.440.804 -1.286.779 -509.566 -482.111
Pazarlama Giderleri
-3.756.343 -3.564.650 -1.446.696 -1.311.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 843.038 385.791 300.079 152.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.053.126 -479.683 -414.513 -144.568
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.210.282 1.821.738 1.476.401 987.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 407.708 577.005 20.493 283.571
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -51.744 -97.664 -23.140 -12.523
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -223.967 -62.044 -153.806 -22.969
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.342.279 2.239.035 1.319.948 1.235.506
Finansman Gelirleri
21 1.573.842 931.462 614.532 410.167
Finansman Giderleri
21 -2.035.062 -1.526.418 -687.683 -566.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.881.059 1.644.079 1.246.797 1.079.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -526.746 -477.844 -279.374 -192.355
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-626.163 -381.369 -327.772 -150.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
99.417 -96.475 48.398 -41.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4 1.354.313 1.166.235 967.423 887.280
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25 -4.422 3.647 201 1.960
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.349.891 1.169.882 967.624 889.240
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
621.477 331.622 507.594 303.894
Ana Ortaklık Payları
728.414 838.260 460.030 585.346
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Tam TL) 23 1,23770000 1,40960000 0,77660000 0,98530000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç (Tam TL) 23 -0,00750000 0,00620000 0,00030000 0,00330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.402.418 3.048.060
Dönem Karı (Zararı)
1.349.891 1.169.882
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.354.313 1.166.235
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.422 3.647
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.750.017 2.000.423
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.426.768 1.289.554
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 83.700 115.440
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 59.905 72.794
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29 331.948 254.006
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
406.698 127.699
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29 4.270 119.305
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 223.967 62.044
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
526.746 478.850
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 105
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -27.594 -5.613
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-286.391 -513.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
544.841 218.754
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-889.798 -1.352.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.403 -239.189
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-559.450 -445.740
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.656.801 2.023.892
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
471.691 232.092
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.644.749 3.389.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-38.140 -35.770
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-204.191 -305.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.189.482 -1.277.405
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -126.392 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.237 83.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -1.139.327 -1.361.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.209.717 -1.271.035
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7a 4.361.796 1.754.440
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7a -4.790.359 -2.022.207
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7b -136.746 -99.917
Ödenen Temettüler
-571.321 -450.144
Ödenen Faiz
7a -486.562 -420.700
Alınan Faiz
179.557 185.193
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 233.918 -217.700
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.003.219 499.620
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
584.271 104.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.587.490 604.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.796.125 4.756.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.383.615 5.360.861


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.391.630 5.814.721
Finansal Yatırımlar
6 222.112 380.280
Ticari Alacaklar
3.561.098 2.727.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 409.724 290.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.151.374 2.436.417
Diğer Alacaklar
9 204.000 165.655
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 125.004 102.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.996 62.977
Türev Araçlar
8 227.295 3.492
Stoklar
2.793.642 2.257.493
Peşin Ödenmiş Giderler
17 610.076 639.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
244.080 229.259
Diğer Dönen Varlıklar
18 499.781 465.909
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
469.781 465.909
ARA TOPLAM
16.753.714 12.683.956
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 128.490 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.882.204 12.683.956
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
799 798
Ticari Alacaklar
1.867 1.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.867 1.619
Diğer Alacaklar
9 74.314 76.654
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 25.551 21.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.763 55.260
Türev Araçlar
8 4.091 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 0 62.013
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8.097 145.224
Maddi Duran Varlıklar
12 13.286.466 12.006.521
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 366.882 396.115
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.690.318 19.524.195
Şerefiye
14 3.255.019 3.221.352
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 17.435.299 16.302.843
Peşin Ödenmiş Giderler
17 480.713 358.813
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.026.504 694.454
Diğer Duran Varlıklar
18 4.846 6.113
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.944.897 33.272.519
TOPLAM VARLIKLAR
52.827.101 45.956.475
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.685.850 757.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.685.850 757.458
Banka Kredileri
7a 1.685.660 757.458
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 190 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 632.320 1.539.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
632.320 1.539.089
Banka Kredileri
7a 462.750 882.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 111.979 130.523
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 57.591 525.641
Ticari Borçlar
7.056.857 5.293.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 767.633 486.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.289.224 4.807.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
90.449 81.955
Diğer Borçlar
9 2.324.280 1.423.121
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.324.280 1.423.121
Türev Araçlar
8 66.568 13.360
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 184.550 44.010
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
271.659 29.714
Kısa Vadeli Karşılıklar
259.701 174.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
189.731 115.224
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
69.970 58.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 167.627 213.122
ARA TOPLAM
12.739.861 9.569.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.739.861 9.569.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 10.193.443 8.253.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.193.443 8.253.494
Banka Kredileri
7a 2.336.434 1.622.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 301.071 315.528
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 7.555.938 6.315.468
Ticari Borçlar
59.763 71.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
59.763 71.923
Diğer Borçlar
9 424.015 412.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
424.015 412.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
10 32.348 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.894 2.128
Uzun Vadeli Karşılıklar
213.124 188.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
213.124 188.435
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 3.263.496 3.073.271
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 206.260 211.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.394.343 12.213.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.134.204 21.783.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.045.677 12.970.407
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.364.733 2.434.374
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
6.773 6.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.978 -27.978
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.978 -27.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.938.956 4.522.459
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.012.554 5.712.414
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.073.598 -1.189.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 372.939 372.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.006.152 3.984.648
Net Dönem Karı veya Zararı
728.414 1.021.504
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.647.220 11.203.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.692.897 24.173.412
TOPLAM KAYNAKLAR
52.827.101 45.956.475


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.213 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.137 9.952.952 21.128.089
Transferler
-30.008 30.008 -11.684 11.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
630.664 -312.396 838.260 1.156.528 987.426 2.143.954
Dönem Karı (Zararı)
838.260 838.260 331.622 1.169.882
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
630.664 -312.396 318.268 655.804 974.072
Kar Payları
-300.832 -300.832 -149.312 -450.144
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
412 412 -412 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 7.185 -23.464 4.748.877 -987.262 372.939 3.984.648 838.260 12.031.245 10.790.654 22.821.899
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 3.984.648 1.021.504 12.970.407 11.203.005 24.173.412
Transferler
1.021.504 -1.021.504
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.300.140 -883.643 728.414 1.144.911 1.563.159 2.708.070
Dönem Karı (Zararı)
728.414 728.414 621.477 1.349.891
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.300.140 -883.643 416.497 941.682 1.358.179
Kar Payları
-1.069.641 -1.069.641 -118.944 -1.188.585
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 1.364.733 6.773 -27.978 7.012.554 -2.073.598 372.939 5.006.152 728.414 13.045.677 12.647.220 25.692.897


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.349.891 1.169.882 967.624 889.240
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.358.179 974.072 1.014.637 -771.026
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.398.605 1.383.733 1.466.759 -774.026
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
258.823 -199.806 223.330 -107.513
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.637.860 -326.665 -845.726 111.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
338.611 116.810 170.274 -1.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
338.611 116.810 170.274 -1.200
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.358.179 974.072 1.014.637 -771.026
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.708.070 2.143.954 1.982.261 118.214
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.563.159 987.426 1.285.667 244.058
Ana Ortaklık Payları
1.144.911 1.156.528 696.594 -125.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886436


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5292 Değişim: 0,00%
Düşük 13,4653 19.01.2022 Yüksek 13,5566
Açılış: 13,5294
15,3246 Değişim: 0,05%
Düşük 15,3043 19.01.2022 Yüksek 15,3696
Açılış: 15,3172
789,15 Değişim: -0,04%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 790,91
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.