KAP ***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 21:05
KAP ***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 11.583.735 11.026.562 7.070.215 7.113.283
Satışların Maliyeti
-7.513.315 -7.032.791 -4.348.066 -4.332.186
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.070.420 3.993.771 2.722.149 2.781.097
BRÜT KAR (ZARAR)
4.070.420 3.993.771 2.722.149 2.781.097
Genel Yönetim Giderleri
-931.238 -804.668 -478.205 -432.707
Pazarlama Giderleri
-2.309.647 -2.252.996 -1.210.717 -1.328.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 542.959 233.319 344.855 93.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -638.613 -335.115 -349.742 -231.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
733.881 834.311 1.028.340 882.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 387.215 293.434 88.474 269.639
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -28.604 -85.141 -15.316 -49.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -70.161 -39.075 -14.809 -20.543
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.022.331 1.003.529 1.086.689 1.081.365
Finansman Gelirleri
21 959.606 521.295 491.830 296.225
Finansman Giderleri
21 -1.347.675 -960.380 -715.234 -529.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
634.262 564.444 863.285 848.214
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -247.372 -285.489 -214.966 -232.142
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-298.391 -230.846 -163.940 -149.525
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
51.019 -54.643 -51.026 -82.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4 386.890 278.955 648.319 616.072
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25 -4.623 1.683 -2.182 953
DÖNEM KARI (ZARARI)
382.267 280.638 646.137 617.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
113.883 27.728 294.252 187.364
Ana Ortaklık Payları
268.384 252.910 351.885 429.661
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Tam TL) 23 0,46110000 0,42430000 0,59800000 0,72400000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç (Tam TL) 23 -0,00780000 0,00280000 -0,00370000 0,00160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.046.233 1.733.809
Dönem Karı (Zararı)
382.267 280.638
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
386.890 278.955
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.623 1.683
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.573.361 1.451.956
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 938.061 872.396
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 59.562 94.425
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 47.282 52.652
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29 233.511 180.769
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
225.540 198.983
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29 51.027 -16.300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 70.161 39.075
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
247.372 285.947
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -905
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -18.219 -12.816
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-280.936 -242.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
173.894 124.597
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.265.927 -2.006.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.883 -95.050
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-470.404 -764.342
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
895.408 2.336.116
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
965.934 654.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.129.522 1.857.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.682 -22.637
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-54.607 -100.745
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-880.967 -887.908
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -126.392 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.059 51.593
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.059 51.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -803.634 -939.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-558.900 -991.679
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7a 3.793.787 783.279
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7a -4.018.342 -1.009.755
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7b -85.598 -58.761
Ödenen Temettüler
-118.944 -450.144
Ödenen Faiz
7a -324.391 -278.643
Alınan Faiz
109.661 126.203
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 84.927 -103.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
606.366 -145.778
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
230.588 94.789
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
836.954 -50.989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.796.125 4.756.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.633.079 4.705.370


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.639.040 5.814.721
Finansal Yatırımlar
6 327.621 380.280
Ticari Alacaklar
3.947.156 2.727.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 348.152 290.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.599.004 2.436.417
Diğer Alacaklar
9 188.512 165.655
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 117.185 102.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
71.327 62.977
Türev Araçlar
8 42.144 3.492
Stoklar
2.705.890 2.257.493
Peşin Ödenmiş Giderler
17 538.575 639.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
196.797 229.259
Diğer Dönen Varlıklar
18 423.342 465.909
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
75.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
347.842 465.909
ARA TOPLAM
15.009.077 12.683.956
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 48 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.009.125 12.683.956
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
799 798
Ticari Alacaklar
1.740 1.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.740 1.619
Diğer Alacaklar
9 86.507 76.654
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 24.102 21.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
62.405 55.260
Türev Araçlar
8 2.920 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 121.193 62.013
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
145.728 145.224
Maddi Duran Varlıklar
12 12.553.851 12.006.521
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 354.547 396.115
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.131.685 19.524.195
Şerefiye
14 3.236.686 3.221.352
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 16.894.999 16.302.843
Peşin Ödenmiş Giderler
17 475.737 358.813
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 859.467 694.454
Diğer Duran Varlıklar
18 2.947 6.113
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.737.121 33.272.519
TOPLAM VARLIKLAR
49.746.246 45.956.475
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.829.790 757.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.829.790 757.458
Banka Kredileri
7a 1.829.602 757.458
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 188 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 589.634 1.539.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
589.634 1.539.089
Banka Kredileri
7a 424.519 882.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 117.562 130.523
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 47.553 525.641
Ticari Borçlar
6.371.131 5.293.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 795.463 486.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.575.668 4.807.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
93.799 81.955
Diğer Borçlar
9 2.310.622 1.423.121
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.310.622 1.423.121
Türev Araçlar
8 72.095 13.360
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 57.135 44.010
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
136.773 29.714
Kısa Vadeli Karşılıklar
218.076 174.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
156.153 115.224
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
61.923 58.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 195.479 213.122
ARA TOPLAM
11.874.534 9.569.615
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
25 491 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.875.025 9.569.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 9.058.240 8.253.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.058.240 8.253.494
Banka Kredileri
7a 2.156.621 1.622.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 281.653 315.528
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 6.619.966 6.315.468
Ticari Borçlar
63.366 71.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
63.366 71.923
Diğer Borçlar
9 421.611 412.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
421.611 412.438
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 4.269 2.128
Uzun Vadeli Karşılıklar
199.839 188.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
199.839 188.435
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 3.163.400 3.073.271
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 180.219 211.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.090.944 12.213.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.965.969 21.783.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.418.724 12.970.407
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.434.374 2.434.374
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
6.773 6.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.978 -27.978
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.978 -27.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.702.392 4.522.459
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.371.155 5.712.414
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.668.763 -1.189.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 372.939 372.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.006.152 3.984.648
Net Dönem Karı veya Zararı
268.384 1.021.504
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.361.553 11.203.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.780.277 24.173.412
TOPLAM KAYNAKLAR
49.746.246 45.956.475


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.213 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.137 9.952.952 21.128.089
Transferler
-30.008 30.008 -11.684 11.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.362.464 -333.002 252.910 1.282.372 743.368 2.025.740
Dönem Karı (Zararı)
252.910 252.910 27.728 280.638
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.362.464 -333.002 1.029.462 715.640 1.745.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
-300.832 -300.832 -149.312 -450.144
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-572 -572 454 -118
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.201 -23.464 5.480.677 -1.007.868 372.939 3.984.648 252.910 12.156.105 10.547.462 22.703.567
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 3.984.648 1.021.504 12.970.407 11.203.005 24.173.412
Transferler
1.021.504 -1.021.504
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
658.741 -478.808 268.384 448.317 277.492 725.809
Dönem Karı (Zararı)
268.384 268.384 113.883 382.267
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
658.741 -478.808 179.933 163.609 343.542
Kar Payları
-118.944 -118.944
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 6.371.155 -1.668.763 372.939 5.006.152 268.384 13.418.724 11.361.553 24.780.277


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
382.267 280.638 646.137 617.025
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
343.542 1.745.102 2.091.313 83.414
Yabancı Para Çevrim Farkları
931.846 2.157.763 2.497.843 257.619
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.493 -92.293 -244.368 -101.836
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -792.134 -438.378 -292.012 -122.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
168.337 118.010 129.850 49.809
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
168.337 118.010 129.850 49.809
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
343.542 1.745.102 2.091.313 83.414
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
725.809 2.025.740 2.737.450 700.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
277.492 743.368 999.171 264.097
Ana Ortaklık Payları
448.317 1.282.372 1.738.279 436.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868468


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 0,00% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4800 Değişim: 0,02%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,5346
Açılış: 13,477
15,2392 Değişim: -0,02%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
800,78 Değişim: -0,04%
Düşük 798,48 26.01.2022 Yüksek 804,59
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.