KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2021 - 08:25
KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 52.422.658
Transferler
483.761 9.191.446 -9.675.207 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.194 14.824.907 14.920.101 14.920.101
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -154.337 1.719.961 25.868.361 8.406.076 60.840.061 60.840.061
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 71.751.661
Transferler
963.719 18.310.670 -19.274.389 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.539 17.650.780 17.576.244 17.576.244
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -185.586 2.683.680 44.179.031 17.650.780 89.327.905 89.327.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.953.677 -8.055.648
Dönem Karı (Zararı)
17.650.780 14.824.908
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.441.452 3.004.163
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 125.589 -117.446
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
344.796 613.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 278.368 474.009
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
66.428 139.653
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.651.759 -1.791.022
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.651.759 -1.791.022
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.622.826 4.298.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.556.943 -24.956.683
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.358.715 -37.115.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.333.425 536.992
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.678.007 11.779.255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
428.924 -157.548
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.535.289 -7.127.612
Alınan Temettüler
2.651.759 1.791.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-265.466 -371.008
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -5.875.259 -2.348.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.287 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -108.287 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -108.287 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.325.099 7.049.638
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -5.000.000 7.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -5.000.000 7.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-325.099 49.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.387.063 -1.006.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.387.063 -1.006.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.461.252 24.186.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.074.189 23.180.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.784.189 30.928.384
Finansal Yatırımlar
5 8 8
Ticari Alacaklar
9 114.908.675 155.977.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 114.908.675 155.977.390
Peşin Ödenmiş Giderler
11 212.676 40.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 212.676 40.779
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.056.158 5.149.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 4.056.158 5.149.413
ARA TOPLAM
145.961.706 192.095.974
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.961.706 192.095.974
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
6 103.641 110.302
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 929.889 924.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 204.458 220.605
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 372.961 263.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.770.660 1.678.176
TOPLAM VARLIKLAR
147.732.366 193.774.150
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 69.102 5.053.233
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 69.102 53.233
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 69.102 53.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 5.000.000
Banka Kredileri
5.000.000
Ticari Borçlar
9 53.900.494 112.652.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 53.900.494 112.652.023
Diğer Borçlar
10 394.522 314.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 394.522 314.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.116.176 1.294.837
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.253.106 1.163.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 668.550 645.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 584.556 518.128
ARA TOPLAM
56.733.400 120.477.407
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.733.400 120.477.407
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.069.519 1.026.108
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.069.519 1.026.108
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.069.519 1.026.108
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 601.542 518.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 601.542 518.974
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.671.061 1.545.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.404.461 122.022.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
89.327.905 71.751.661
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-185.586 -111.050
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-185.586 -111.050
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-185.586 -111.050
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.683.680 1.719.961
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
44.179.031 25.868.361
Net Dönem Karı veya Zararı
17.650.780 19.274.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.327.905 71.751.661
TOPLAM KAYNAKLAR
147.732.366 193.774.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 36.253.019 29.528.618 7.257.373 8.903.780
Satışların Maliyeti
17 -9.759.265 -8.229.596 -96.026 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.493.754 21.299.022 7.161.347 8.903.780
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
26.493.754 21.299.022 7.161.347 8.903.780
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.423.804 -7.166.631 -2.558.117 -2.289.088
Pazarlama Giderleri
18 -2.466.956 -2.279.042 -667.598 -919.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 37.801.151 28.449.654 13.591.824 5.286.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -31.206.728 -21.611.011 -13.126.637 -2.076.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.197.417 18.691.992 4.400.819 8.905.486
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.197.417 18.691.992 4.400.819 8.905.486
Finansman Gelirleri
21 2.651.759 1.791.021 625.104 561.245
Finansman Giderleri
21 -2.575.570 -1.439.870 -199.385 -998.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.273.606 19.043.143 4.826.538 8.468.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.622.826 -4.218.235 -1.183.720 -1.960.292
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.696.598 -4.228.473 -1.136.460 -1.900.034
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 73.772 10.238 -47.260 -60.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.650.780 14.824.908 3.642.818 6.508.189
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.650.780 14.824.908 3.642.818 6.508.189
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.650.780 14.824.908 3.642.818 6.508.189
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-74.536 95.194 -28.497 83.867
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -93.170 118.993 -35.621 104.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.634 -23.799 7.124 -20.967
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.536 95.194 -28.497 83.867
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.576.244 14.920.102 3.614.321 6.592.056
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.576.244 14.920.102 3.614.321 6.592.056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973118


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.