KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 15:29
KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 52.422.658
Transferler
9.675.207 -9.675.207 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.723 3.614.236 3.660.959 3.660.959
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -118.941 1.236.200 26.352.122 3.614.236 56.083.617 56.083.617
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 71.751.661
Transferler
963.719 18.310.670 -19.274.389 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.749 8.295.238 8.266.489 8.266.489
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -139.799 2.683.680 44.179.031 10.484.715 80.018.150 80.018.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.382.089 10.680.195
Dönem Karı (Zararı)
8.295.238 3.614.236
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.616.852 -1.236.044
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -93.985 -25.458
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
449.903 78.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 307.373 76.671
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
142.530 1.884
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-928.543 -2.267.190
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-928.543 -2.267.190
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.189.477 978.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.676.908 6.817.289
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.031.475 -1.089.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.814.259 -366.014
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.029.954 8.225.016
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
570.262 47.691
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.764.818 9.195.481
Alınan Faiz
928.543 2.267.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -216.500 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.329.314 -782.476
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.586 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -6.586 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -6.586 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.524.901 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.524.901 0
Kredilerden Nakit Girişleri
8 45.850.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-325.099 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.136.226 10.680.195
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.136.226 10.680.195
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.461.252 24.207.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.597.478 34.887.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.597.478 30.928.384
Finansal Yatırımlar
5 8 8
Ticari Alacaklar
9 183.008.865 155.977.390
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 183.008.865 155.977.390
Peşin Ödenmiş Giderler
11 335.487 40.779
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 335.487 40.779
Diğer Dönen Varlıklar
14 5.520.494 5.149.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 5.520.494 5.149.413
ARA TOPLAM
217.462.332 192.095.974
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
217.462.332 192.095.974
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
6 112.472 110.302
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 895.496 924.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 214.564 220.605
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 202.931 263.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.585.174 1.678.176
TOPLAM VARLIKLAR
219.047.506 193.774.150
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8-15 50.906.353 5.053.233
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 56.353 53.233
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 56.353 53.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 50.850.000 5.000.000
Banka Kredileri
8 50.850.000 5.000.000
Ticari Borçlar
9 82.622.069 112.652.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 82.622.069 112.652.023
Diğer Borçlar
10 475.179 314.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 475.179 314.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.063.475 1.294.837
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.381.046 1.163.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 720.388 645.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 660.658 518.128
ARA TOPLAM
137.448.122 120.477.407
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.448.122 120.477.407
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.010.793 1.026.108
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.010.793 1.026.108
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.010.793 1.026.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 570.441 518.974
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.581.234 1.545.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
139.029.356 122.022.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.018.150 71.751.661
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-139.799 -111.050
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-139.799 -111.050
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-139.799 -111.050
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.683.680 1.719.961
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
44.179.031 25.868.361
Net Dönem Karı veya Zararı
8.295.238 19.274.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.018.150 71.751.661
TOPLAM KAYNAKLAR
219.047.506 193.774.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 19.408.263 5.641.529
Satışların Maliyeti
17 -8.742.179 -160.940
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.666.084 5.480.589
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)

BRÜT KAR (ZARAR)
10.666.084 5.480.589
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.742.192 -2.684.594
Pazarlama Giderleri
18 -1.077.241 -670.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 18.338.977 19.427.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -14.165.772 -17.737.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.019.856 3.814.927
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.019.856 3.814.927
Finansman Gelirleri
21 928.543 862.054
Finansman Giderleri
21 -1.463.684 -3.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.484.715 4.673.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.189.477 -1.059.075
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.097.952 -989.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -91.525 -69.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.295.238 3.614.236
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.295.238 3.614.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.295.238 3.614.236
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.749 46.723
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -35.936 58.404
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.187 -11.681
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.749 46.723
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.266.489 3.660.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.266.489 3.660.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931706


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.