KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

18.03.2019 - 18:04
KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -146.626 512.264 2.922.121 728.959 29.016.718 29.016.718
Transferler
36.448 692.511 -728.959 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.434 5.728.651 5.646.217 5.646.217
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -229.060 548.712 3.614.632 5.728.651 34.662.935 34.662.935
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -229.060 548.712 3.614.632 5.728.651 34.662.935 34.662.935
Transferler
286.432 5.442.219 -5.728.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.632 8.021.120 8.082.752 8.082.752
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 42.745.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.501.513 -7.046.106
Dönem Karı (Zararı)
8.021.120 5.728.651
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.960.692 -5.424.540
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -149.371 133.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
436.290 250.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 201.982 261.377
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 234.308 -10.708
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.908.661 -7.227.104
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.908.661 -7.227.104
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.661.050 1.418.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.108.994 -13.599.540
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.430.822 11.558.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.472.013 -3.555.583
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.462.586 -21.483.929
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-331.255 -118.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.169.422 -13.295.429
Alınan Faiz
10.908.661 7.227.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -365.587 -328.912
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -3.210.983 -648.975
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-133.136 -406.081
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.267 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.267 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-156.403 -406.081
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -156.403 -444
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -405.637
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.424.354 -21.868.616
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.424.354 -21.868.616
Kredilerden Nakit Girişleri
9 -2.424.354 -21.868.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.944.023 -29.320.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.944.023 -29.320.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.771.233 32.092.036
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.715.256 2.771.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.723.637 2.811.245
Finansal Yatırımlar
6 8 8
Ticari Alacaklar
10 69.008.636 85.439.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 69.008.636 85.439.458
Türev Araçlar
5 0 39.993
Peşin Ödenmiş Giderler
12 45.712 34.993
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 45.712 34.993
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.560.805 4.487.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.560.805 4.487.086
ARA TOPLAM
82.338.798 92.812.783
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.338.798 92.812.783
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
7 170.268 42.342
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 454.614 575.508
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 222.799 213.630
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.007.392 991.191
TOPLAM VARLIKLAR
83.346.190 93.803.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 95.646 2.520.000
Ticari Borçlar
10 38.830.114 54.319.843
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 38.830.114 54.319.843
Diğer Borçlar
11 267.368 362.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 267.368 362.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 223.432 748.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
744.696 585.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 338.547 413.490
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 406.149 171.841
ARA TOPLAM
40.161.256 58.536.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.161.256 58.536.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 439.247 604.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 439.247 604.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
439.247 604.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.600.503 59.141.039
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.745.687 34.662.935
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-167.428 -229.060
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-167.428 -229.060
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
835.144 548.712
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.056.851 3.614.632
Net Dönem Karı veya Zararı
8.021.120 5.728.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.745.687 34.662.935
TOPLAM KAYNAKLAR
83.346.190 93.803.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 16.186.910 15.795.341
Satışların Maliyeti
17 -1.264.957 -5.446.300
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.921.953 10.349.041
BRÜT KAR (ZARAR)
14.921.953 10.349.041
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.299.313 -9.254.559
Pazarlama Giderleri
18 -1.844.472 -1.729.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 10.244.175 3.796.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -14.138.581 -3.118.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-116.238 42.224
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-116.238 42.224
Finansman Gelirleri
21 10.917.042 7.227.210
Finansman Giderleri
21 -118.634 -121.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.682.170 7.147.523
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.661.050 -1.418.872
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.685.627 -1.397.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 24.577 -21.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.021.120 5.728.651
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.021.120 5.728.651
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.021.120 5.728.651
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
61.632 -82.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 77.040 -103.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.408 20.609
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.632 -82.434
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.082.752 5.646.217
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.082.752 5.646.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748381


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.