KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:05
KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 25.000.000 -146.626 512.264 2.922.121 728.959 29.016.718 29.016.718
Transferler
36.448 692.511 -728.959 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.922.004 2.922.004 2.922.004
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -146.626 548.712 3.614.632 2.922.004 31.938.722 31.938.722
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 25.000.000 -229.060 548.712 3.614.632 5.728.651 34.662.935 34.662.935
Transferler
286.432 5.442.219 -5.728.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.801.571 6.909.679 6.909.679
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -120.952 835.144 9.056.851 6.801.571 41.572.614 41.572.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.164.232 -7.079.622
Dönem Karı (Zararı)
6.801.571 2.922.004
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.178.169 -4.227.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -135.827 86.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
421.224 82.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 136.895 90.789
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
284.329 -8.259
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.859.934 -5.108.840
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.859.934 -5.108.840
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.396.368 711.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.262.972 -10.316.447
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.695.103 15.044.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.695.103 15.044.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.542.897 -1.199.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.542.897 -1.199.310
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.192.579 -24.181.516
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.192.579 -24.181.516
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.303.345 20.233
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.303.345 20.233
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.886.374 -11.622.323
Alınan Faiz
7.809.327 5.108.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -344.588 -374.080
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.186.881 -192.165
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -406.081
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -406.081
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -444
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -405.637
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.520.000 -24.388.616
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.520.000 -24.388.616
Kredilerden Nakit Girişleri
-2.520.000 -24.388.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.644.232 -31.874.319
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.644.232 -31.874.319
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.811.245 32.132.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.455.477 257.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.506.084 2.811.245
Finansal Yatırımlar
6 8 8
Ticari Alacaklar
10 74.744.355 85.439.458
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 74.744.355 85.439.458
Türev Araçlar
5 40.012 39.993
Peşin Ödenmiş Giderler
12 164.011 34.993
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 164.011 34.993
Diğer Dönen Varlıklar
15 901.640 4.487.086
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 901.640 4.487.086
ARA TOPLAM
94.356.110 92.812.783
TOPLAM DÖNEN VARL 94.356.110 92.812.783
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
7 20.941 42.342
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 461.081 575.508
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 222.272 213.630
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
864.005 991.191
TOPLAM VARLIKLAR
95.220.115 93.803.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 2.520.000
Ticari Borçlar
10 51.127.264 54.319.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 51.127.264 54.319.843
Diğer Borçlar
11 403.154 362.128
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 403.154 362.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 985.302 748.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
639.035 585.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 182.865 413.490
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 456.170 171.841
ARA TOPLAM
53.154.755 58.536.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.154.755 58.536.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
492.746 604.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 492.746 604.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
492.746 604.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.647.501 59.141.039
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.572.614 34.662.935
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-120.952 -229.060
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.952 -229.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.952 -229.060
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
835.144 548.712
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.056.851 3.614.632
Net Dönem Karı veya Zararı
6.801.571 5.728.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.572.614 34.662.935
TOPLAM KAYNAKLAR
95.220.115 93.803.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 14.143.710 6.613.510 6.250.966 2.299.081
Satışların Maliyeti
17 -1.260.217 -414.389 -859.329 -123.396
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.883.493 6.199.121 5.391.637 2.175.685
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
12.883.493 6.199.121 5.391.637 2.175.685
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.310.764 -7.190.397 -3.894.081 -1.918.825
Pazarlama Giderleri
18 -1.462.686 -1.264.621 -501.221 -448.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.570.410 3.645.703 5.530.668 745.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -8.234.576 -2.804.416 -6.766.571 -313.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.445.877 -1.414.610 -239.568 240.355
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.445.877 -1.414.610 -239.568 240.355
Finansman Gelirleri
21 7.859.934 5.108.946 3.194.176 2.115.985
Finansman Giderleri
21 -58.979 -60.585 -21.295 -43.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.246.832 3.633.751 2.933.313 2.312.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.445.261 -711.747 -1.043.977 -461.773
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.423.395 -654.357 -1.024.333 -465.059
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -21.866 -57.390 -19.644 3.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.801.571 2.922.004 1.889.336 1.850.667
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.801.571 2.922.004 1.889.336 1.850.667
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.801.571 2.922.004 1.889.336 1.850.667
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
108.108 0 27.494 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 135.135 0 34.367 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.027 0 -6.873 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.108 0 27.494 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.909.679 2.922.004 1.916.830 1.850.667
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.909.679 2.922.004 1.916.830 1.850.667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716314


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.543 Değişim: 0,03% Hacim : 30.138 Mio.TL Son veri saati : 17:45
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,3894 Değişim: -0,28%
Düşük 7,3635 25.01.2021 Yüksek 7,4242
Açılış: 7,4103
8,9753 Değişim: -0,53%
Düşük 8,9676 25.01.2021 Yüksek 9,0459
Açılış: 9,0228
442,96 Değişim: 0,26%
Düşük 438,20 25.01.2021 Yüksek 444,18
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.