KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 - 18:42
KAP ***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
-146.626 512.264 2.922.121 728.959 29.016.718 29.016.718
Transferler
36.448 692.511 -728.959 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.071.337 1.071.337 1.071.337
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -146.626 548.712 3.614.632 1.071.337 30.088.055 30.088.055
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 25.000.000 -229.060 548.712 3.614.632 5.728.651 34.662.935 34.662.935
Transferler
286.432 5.442.219 -5.728.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80.614 4.912.235 4.992.849 4.992.849
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -148.446 835.144 9.056.851 4.912.235 39.655.784 39.655.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.888.744 -1.904.528
Dönem Karı (Zararı)
4.912.235 1.071.337
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.029.163 -2.597.106
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -91.015 38.521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
326.326 107.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 272.921 118.950
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
53.405 -11.696
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.665.758 -2.992.855
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -4.665.758 -2.992.855
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.401.284 249.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.241.798 -2.995.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.526.523 23.555.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.526.523 23.555.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.707.227 -288.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.707.227 -288.365
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.152.373 -26.229.970
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.152.373 -26.229.970
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.279 -33.008
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-91.279 -33.008
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.124.870 -4.521.569
Alınan Faiz
4.611.267 2.992.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -392.264 -356.536
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.455.129 -19.384
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -406.081
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -406.081
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -444
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -405.637
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.520.000 -24.279.304
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.520.000 -24.279.304
Kredilerden Nakit Girişleri
-2.520.000 -24.279.304
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.368.744 -26.589.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.368.744 -26.589.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.811.245 32.132.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.179.989 5.542.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.234.480 2.811.245
Finansal Yatırımlar
6 8 8
Ticari Alacaklar
10 90.965.981 85.439.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 90.965.981 85.439.458
Türev Araçlar
5 44.436 39.993
Peşin Ödenmiş Giderler
15 244.703 34.993
Diğer Dönen Varlıklar
15 904.154 4.487.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 904.154 4.487.086
ARA TOPLAM
107.393.762 92.812.783
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.393.762 92.812.783
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
7 27.612 42.342
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 499.223 575.508
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 191.254 213.630
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
877.800 991.191
TOPLAM VARLIKLAR
108.271.562 93.803.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 2.520.000
Ticari Borçlar
10 66.472.216 54.319.843
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 66.472.216 54.319.843
Diğer Borçlar
11 427.267 362.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 427.267 362.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 692.721 748.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
589.808 585.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 364.562 413.490
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 225.246 171.841
ARA TOPLAM
68.182.012 58.536.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.182.012 58.536.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
433.766 604.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 433.766 604.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
433.766 604.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.615.778 59.141.039
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.655.784 34.662.935
Ödenmiş Sermaye
25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-148.446 -229.060
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.446 -229.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.446 -229.060
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
835.144 548.712
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.056.851 3.614.632
Net Dönem Karı veya Zararı
4.912.235 5.728.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.655.784 34.662.935
TOPLAM KAYNAKLAR
108.271.562 93.803.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 7.892.744 4.314.429 4.028.584 2.660.540
Satışların Maliyeti
17 -400.888 -290.993 -255.200 -206.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.491.856 4.023.436 3.773.384 2.454.198
BRÜT KAR (ZARAR)
7.491.856 4.023.436 3.773.384 2.454.198
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.416.683 -5.271.572 -2.463.112 -2.877.782
Pazarlama Giderleri
18 -961.465 -816.574 -464.800 -430.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.039.742 2.900.330 563.019 1.784.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.468.005 -2.490.585 -441.693 -2.331.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.685.445 -1.654.965 966.798 -1.401.207
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.685.445 -1.654.965 966.798 -1.401.207
Finansman Gelirleri
21 4.665.758 2.992.961 2.234.622 1.366.865
Finansman Giderleri
21 -37.684 -16.685 -15.491 -4.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.313.519 1.321.311 3.185.929 -39.272
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.401.284 -249.974 -642.722 -3.162
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.399.062 -189.298 -681.602 -4.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.222 -60.676 38.880 1.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.912.235 1.071.337 2.543.207 -42.434
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.912.235 1.071.337 2.543.207 -42.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.912.235 1.071.337 2.543.207 -42.434
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
80.614 0 106.281 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
100.768 0 132.851 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.154 0 -26.570 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.614 0 106.281 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.992.849 1.071.337 2.649.488 -42.434
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.992.849 1.071.337 2.649.488 -42.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702844


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.