KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 20:23
KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -554 -1.455 9.772 32.555 78.436 -12.698 131.265 0 131.265
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
-4.840 -7.858 12.698 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
318 -7.942 45.244 37.620 0 37.620
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-15.002 -15.002 0 -15.002
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -236 -1.455 1.830 27.715 55.576 45.244 153.883 0 153.883
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -6.355 -1.455 -3.881 27.715 55.576 37.492 134.301 134.301
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.506 35.986 -37.492 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.651 5.587 409.879 412.815 412.815
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-18.002 -18.002 -18.002
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.006 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.455 0 0 0 1.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.221 0 0 0 73.560 409.879 0 529.114 529.114


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-149.884 -379.310
Dönem Karı (Zararı)
409.879 45.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
324.402 113.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 25.174 18.396
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.069 -364
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -14 257
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.083 -621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.281 13.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 38.281 14.601
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -738
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
117.640 85.394
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -88.762 -28.100
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 184.870 109.788
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 26.352 4.852
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -4.820 -1.146
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.093 759
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 125.273 -4.031
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-128 -177
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-812.362 -530.605
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-802.758 -505.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.456 -775
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-147.571 -123.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.654 -782
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.825 86.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.476 5.592
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
829 1.824
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.931 20.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.796 -14.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-106.499 -29.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
118.295 15.658
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-78.081 -371.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -26.037 -986
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-45.766 -6.803
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.555 -16.948
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
19 -892 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
402 307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -21.065 -17.255
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
166.341 103.563
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.061.274 471.396
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -646.072 -256.595
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.039 -10.303
Ödenen Temettüler
16 -18.002 -15.002
Ödenen Faiz
7 -159.711 -83.719
Alınan Faiz
53.641 28.018
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-102.750 -30.232
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.098 -292.695
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.098 -292.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 290.857 340.547
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 285.759 47.852


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 288.568 292.369
Finansal Yatırımlar
5 135.581 0
Ticari Alacaklar
832.848 56.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 73.856 10.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 758.992 45.959
Diğer Alacaklar
8.421 1.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 0 134
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.421 1.712
Türev Araçlar
25,1 1.074 0
Stoklar
10 373.262 240.774
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.644 11.551
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 24.499
Diğer Dönen Varlıklar
15 264 15.017
ARA TOPLAM
1.646.662 642.484
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.646.662 642.484
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 4 4
Diğer Alacaklar
1.498 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.498 0
Maddi Duran Varlıklar
11 120.631 108.365
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 52.724 29.994
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 11.815 15.484
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.091 2.838
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 73.730 9.370
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
263.493 166.055
TOPLAM VARLIKLAR
1.910.155 808.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 721.489 486.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
721.489 486.890
Banka Kredileri
293.322 486.890
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
428.167 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
234.709 17.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 234.709 17.199
Banka Kredileri
16.421 7.317
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
35.298 9.882
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
182.990 0
Ticari Borçlar
144.820 57.815
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 5.761 695
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 139.059 57.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 33.906 27.636
Diğer Borçlar
2.411 1.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.411 1.582
Türev Araçlar
25,1 0 5.082
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 18.291 6.360
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 118.792 497
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.447 4.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 32.655 4.187
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 792 792
ARA TOPLAM
1.307.865 608.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.307.865 608.040
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.722 28.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 38.722 28.260
Banka Kredileri
14.690 7.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.032 21.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 9.206 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.248 37.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 25.248 37.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.176 66.198
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.381.041 674.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
529.114 134.301
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.006 -6.355
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.006 -6.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
251 -5.336
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.455 -1.455
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.706 -3.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 29.221 27.715
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 73.560 55.576
Net Dönem Karı veya Zararı
409.879 37.492
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
529.114 134.301
TOPLAM KAYNAKLAR
1.910.155 808.539


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.657.536 708.413 889.352 415.697
Satışların Maliyeti
17 -700.033 -446.765 -347.398 -279.685
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
957.503 261.648 541.954 136.012
BRÜT KAR (ZARAR)
957.503 261.648 541.954 136.012
Genel Yönetim Giderleri
-141.371 -47.214 -66.009 -18.364
Pazarlama Giderleri
-212.132 -96.766 -100.768 -41.912
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.053 -2.025 -2.080 -849
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 51.629 14.002 11.315 4.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -39.250 -10.162 -14.617 3.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
610.326 119.483 369.795 82.683
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 326 245 165 193
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -198 -68 -29 -14
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -892 0 -892 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
609.562 119.660 369.039 82.862
Finansman Gelirleri
20 111.204 41.196 28.915 8.850
Finansman Giderleri
20 -185.614 -119.643 -62.226 -48.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
535.152 41.213 335.728 42.824
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-125.273 4.031 -80.214 -3.738
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -190.289 -27.640 -119.113 -16.222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 65.016 31.671 38.899 12.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
409.879 45.244 255.514 39.086
DÖNEM KARI (ZARARI)
409.879 45.244 255.514 39.086
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
409.879 45.244 255.514 39.086
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç (tam TL) 22 17,34940000 1,91510000 10,81540000 1,65440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.651 318 -181 148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -3.534 397 -447 185
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
883 -79 266 -37
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
883 -79 266 -37
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.587 -7.942 -17.591 -4.758
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.1 7.126 -10.314 -21.847 -6.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.539 2.372 4.256 1.421
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.539 2.372 4.256 1.421
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.936 -7.624 -17.772 -4.610
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
412.815 37.620 237.742 34.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
412.815 37.620 237.742 34.476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212046


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.