KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 21:51
KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -674 -1.455 -3.684 68.746 55.332 1.915 145.389 145.389
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-37.691 39.606 -1.915 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93 -120 6.842 -13.722 -7.093 -7.093
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -767 -1.575 3.158 31.055 94.938 -13.722 138.296 138.296
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -554 -1.455 9.772 32.555 78.436 -12.698 131.265 131.265
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
232 -12.930 12.698 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-313 -740 -6.455 -7.508 -7.508
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
23 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -867 -1.455 9.032 32.787 65.506 -6.455 123.757 123.757


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.366 -122.351
Dönem Karı (Zararı)
-6.455 -13.722
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.198 10.988
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 5.889 4.093
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-334 -4.288
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -334 -4.288
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.445 1.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.496 1.606
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-51 -345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.225 10.499
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -12.558 -5.755
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 32.107 8.591
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 6.329 11.237
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -653 -3.574
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
949 2.589
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-120
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 4.024 -2.974
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -72
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.079 -119.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.462 -72.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.453 -1.817
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-62.468 -32.081
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-885 -1.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.083 -329
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.145 -25
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-183 -1.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-472 -9.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.439 -12.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.967 2.615
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.336 -121.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -399 -192
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-631 -295
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.662 -1.984
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 81
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -4.662 -2.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.609 -111.004
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 115.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -70.796 -91.498
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.354 -971
Ödenen Temettüler
16 0 -15.000
Ödenen Faiz
7 -29.563 -9.278
Alınan Faiz
10.322 5.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.419 -235.339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.419 -235.339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 340.547 279.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 336.128 44.008


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 338.364 342.560
Ticari Alacaklar
117.703 92.569
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 17.117 18.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 100.586 74.101
Diğer Alacaklar
655 2.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 655 2.108
Türev Araçlar
24,2 10.780 12.505
Stoklar
10 176.770 113.968
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.820 2.941
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 2.608 4.704
Diğer Dönen Varlıklar
15 32.507 21.056
ARA TOPLAM
682.207 592.411
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
682.207 592.411
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Maddi Duran Varlıklar
11 101.313 99.115
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 21.327 2.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.798 11.749
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.311 1.304
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 35 1.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
136.018 115.846
TOPLAM VARLIKLAR
818.225 708.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 464.217 303.390
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
84.965 195.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 84.965 195.192
Banka Kredileri
77.165 192.339
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.800 2.853
Ticari Borçlar
77.325 35.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 3.666 982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 73.659 34.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 5.569 6.714
Diğer Borçlar
1.147 1.331
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.147 1.331
Türev Araçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.385 3.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.990 1.870
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.395 1.446
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 11.442 2.474
ARA TOPLAM
651.050 548.312
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
651.050 548.312
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.477 14.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 28.477 14.107
Banka Kredileri
14.000 14.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.477 107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.941 14.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 14.941 14.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.418 28.680
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
694.468 576.992
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
123.757 131.265
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-867 -554
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-867 -554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.577 8.317
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.455 -1.455
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.032 9.772
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 32.787 32.555
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 65.506 78.436
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.455 -12.698
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
123.757 131.265
TOPLAM KAYNAKLAR
818.225 708.257


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 123.864 80.178
Satışların Maliyeti
17 -60.374 -58.849
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.490 21.329
BRÜT KAR (ZARAR)
63.490 21.329
Genel Yönetim Giderleri
-13.574 -10.595
Pazarlama Giderleri
-28.016 -18.132
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-658 -528
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.339 6.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -9.623 -12.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.958 -14.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 77
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 120
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.958 -13.867
Finansman Gelirleri
19 13.338 7.428
Finansman Giderleri
19 -33.727 -10.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.431 -16.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.024 2.974
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.728 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.296 2.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.455 -13.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.455 -13.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.455 -13.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç (tam TL) 21 -0,27320000 -0,58080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-313 -93
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -391 -116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78 23
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
78 23
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-740 6.722
Yabancı Para Çevrim Farkları
-120
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-772 8.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32 -1.710
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 -1.710
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.053 6.629
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.508 -7.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.508 -7.093http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026980


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,93% Hacim : 6.544 Mio.TL Son veri saati : 10:42
Düşük 2.385 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9108 Değişim: 0,24%
Düşük 15,8601 23.05.2022 Yüksek 15,9720
Açılış: 15,8728
16,8758 Değişim: 0,44%
Düşük 16,8034 23.05.2022 Yüksek 16,9443
Açılış: 16,8034
948,34 Değişim: 0,61%
Düşük 943,34 23.05.2022 Yüksek 953,51
Açılış: 943,34
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.