KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:39
KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.830 -13.830 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-346 -802 8.505 36 7.393 7.393
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-20.011 -20.011 -20.011
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.216 -1.383 -235 66.410 87.342 36 176.163 176.163
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.009 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
458 -15.131 14.673 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56 716 9.025 9.685 9.685
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-15.002 -15.002 -15.002
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.065 -1.129 1.784 68.751 55.327 9.025 157.902 157.902


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.270 -72.935
Dönem Karı (Zararı)
9.025 36
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.025 36
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.654 60.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.126 8.379
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.297 1.249
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 326
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.297 923
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.959 3.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.275 3.534
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
684 -308
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.043 44.750
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.785 -1.568
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 19.305 35.583
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 5.050 10.747
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -2.527 -12
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -44
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 0 4.307
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 231 1.760
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -2 -3.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-172.131 -144.981
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.583 -115.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-182 382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.368 -23.854
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.131 -1.991
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.169 -2.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-875 -1.879
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.922 -1.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.083 2.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.201 1.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.882 1.111
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-124.452 -84.471
Alınan Temettüler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -648 -755
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.830 12.291
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.246 -7.903
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 0 -6.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 3.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -3.249 -4.479
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.463 40.292
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
330.067 149.534
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-194.199 -89.157
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.935 -1.349
Ödenen Temettüler
16 0 0
Ödenen Faiz
-19.255 -20.304
Alınan Faiz
20 2.785 1.568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.053 -40.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.053 -40.546
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.421 59.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.368 18.609


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.368 13.421
Ticari Alacaklar
224.551 82.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 12.675 13.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 211.876 68.968
Diğer Alacaklar
635 453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 635 453
Türev Araçlar
25.1 2.288 1.369
Stoklar
10 161.458 137.387
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.651 1.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 9.957
Diğer Dönen Varlıklar
15 22.460 15.725
ARA TOPLAM
420.411 261.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
420.411 261.640
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 102.032 105.340
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.955 6.904
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.288 8.273
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.199 2.408
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 12.898 4.651
Diğer Duran Varlıklar
15 0 71
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.606 127.881
TOPLAM VARLIKLAR
551.017 389.521
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 261.404 118.687
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.486 7.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 13.486 7.241
Banka Kredileri
7 10.039 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 3.447 7.241
Ticari Borçlar
39.973 22.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 579 1.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 39.394 21.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.627 4.502
Diğer Borçlar
17.839 915
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 15.002 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.837 915
Türev Araçlar
25.1 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.538 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.618 2.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.781 825
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.837 2.153
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.630 10.048
ARA TOPLAM
346.115 166.702
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
346.115 166.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.699 51.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 37.699 51.042
Banka Kredileri
7 33.448 46.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 4.251 4.757
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.301 8.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 9.301 8.558
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.000 59.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
393.115 226.302
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
157.902 163.219
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.065 -1.009
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.065 -1.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
655 -61
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.129 -1.129
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.784 1.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 68.751 68.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 55.327 85.460
Net Dönem Karı veya Zararı
9.025 -14.673
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
157.902 163.219
TOPLAM KAYNAKLAR
551.017 389.521


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 204.691 194.814 110.567 86.183
Satışların Maliyeti
17 -119.794 -99.995 -64.785 -44.109
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.897 94.819 45.782 42.074
BRÜT KAR (ZARAR)
84.897 94.819 45.782 42.074
Genel Yönetim Giderleri
18 -17.108 -17.743 -8.363 -9.759
Pazarlama Giderleri
18 -36.778 -31.557 -17.854 -14.625
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -699 0 -70 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.654 3.368 2.240 1.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -8.126 -12.310 -2.608 -2.338
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.840 36.577 19.127 16.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3 3.156 0 3.151
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1 -3 0 -2
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 0 -4.307 0 -4.307
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.842 35.423 19.127 15.715
Finansman Gelirleri
20 3.129 2.924 1.513 33
Finansman Giderleri
20 -19.715 -36.551 -11.516 -18.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.256 1.796 9.124 -2.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-231 -1.760 -16 -693
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.664 -6.234 -6.340 -2.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 8.433 4.474 6.324 1.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.025 36 9.108 -3.263
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.025 36 9.108 -3.263
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.025 36 9.108 -3.263
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp)( Tam TL) 22 0,38200000 0,00150000 0,38550000 -0,13810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-56 -346 35 -139
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -72 -444 44 -179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 98 -9 40
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 98 -9 40
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
716 7.703 -2.277 286
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 0 -802 0 -802
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
918 10.904 -2.919 1.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-202 -2.399 642 -307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-202 -2.399 642 -307
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
660 7.357 -2.242 147
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.685 7.393 6.866 -3.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.685 7.393 6.866 -3.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867606


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4474 Değişim: 0,53%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4700
Açılış: 13,3767
15,2654 Değişim: 0,80%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,76 Değişim: 0,35%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.