KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 20:23
KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399
Transferler
2.082 24.788 -26.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-767 -3 36.133 35.363 35.363
Kar Payları
-22.000 -22.000 -22.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.843 -670 87.995 71.938 36.133 218.762 218.762
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781
Transferler
1.883 11.947 -13.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-484 -579 8.548 4.658 12.143 12.143
Kar Payları
-20.010 -20.010 -20.010
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.354 -1.160 -192 68.293 85.460 4.658 180.914 180.914


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.638 -167.661
Dönem Karı (Zararı)
4.658 36.133
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.658 36.133
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.223 73.684
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,2.3a 10.927 9.673
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.807 4.375
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 326 1.956
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.481 2.419
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.446 4.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.453 4.539
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7 43
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-283 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
55.854 40.780
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.130 -57
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 55.278 32.679
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 2.706 8.520
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 0 -362
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 5.293 643
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.068 14.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.889 -369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-143.332 -266.231
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.163 -237.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.190 -579
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.798 -24.745
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-945 -553
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.888 3.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.922 350
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.425 -64
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.769 -6.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.342 -16.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.427 9.356
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-61.451 -156.414
Alınan Temettüler
283 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -684 -1.492
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10.214 -9.755
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.719 -8.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.943 598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -7.163 -9.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -6.629 0
Alınan Faiz
2.130 57
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.408 188.483
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
325.085 867.106
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-234.162 -636.792
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-345 0
Ödenen Temettüler
16 -14.002 -22.000
Ödenen Faiz
-37.168 -19.831
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.949 12.356
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.949 12.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.155 20.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.206 32.683


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.206 59.155
Ticari Alacaklar
217.924 77.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 14.704 17.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 203.220 60.254
Diğer Alacaklar
628 1.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 628 1.817
Stoklar
10 160.696 158.379
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.983 1.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgil1.287
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 757 0
Maddi Duran Varlıklar
11 107.753 111.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.110 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.662 6.860
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.517 2.427
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 8.561 4.135
Diğer Duran Varlıklar
15 70 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.664 124.745
TOPLAM VARLIKLAR
567.728 466.032
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 305.386 205.390
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.315 10.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 9.315 10.083
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 9.315 10.083
Ticari Borçlar
21.952 24.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 2.880 744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 19.072 23.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.292 6.215
Diğer Borçlar
9 7.127 3.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 4.726 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.401 3.419
Türev Araçlar
25,1 247 11.205
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.440 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.752 3.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.436 1.071
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.316 2.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.385 2.395
ARA TOPLAM
357.896 266.216
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
357.896 266.216
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.527 4.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 21.527 4.668
Banka Kredileri
7 16.387 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.140 4.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.391 6.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 7.391 6.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.918 11.035
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
386.814 277.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
180.914 188.781
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.354 -870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.354 -870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.352 -9.321
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.160 -581
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-192 -8.740
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 68.293 66.410
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 85.460 93.523
Net Dönem Karı veya Zararı
4.658 13.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
180.914 188.781
TOPLAM KAYNAKLAR
567.728 466.032


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Hasılat
17 296.311 353.904 101.497 103.417
Satışların Maliyeti
17 -155.641 -190.514 -55.646 -57.684
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.670 163.390 45.851 45.733
BRÜT KAR (ZARAR)
140.670 163.390 45.851 45.733
Genel Yönetim Giderleri
18 -25.439 -22.519 -7.696 -7.792
Pazarlama Giderleri
18 -49.715 -53.978 -18.158 -17.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.514 9.390 -854 6.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.932 -15.490 6.378 2.755
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.098 80.793 25.521 29.724
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.175 420 19 161
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -3 -51 0 -51
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -5.293 -643 -986 -218
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.977 80.519 24.554 29.616
Finansman Gelirleri
20 3.777 6.408 853 3.717
Finansman Giderleri
20 -56.028 -36.794 -19.477 -20.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.726 50.133 5.930 12.955
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.068 -14.000 -1.308 -5.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -9.769 -25.252 -3.535 -7.531
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 6.701 11.252 2.227 2.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.658 36.133 4.622 7.452
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.658 36.133 4.622 7.452
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.658 36.133 4.622 7.452
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (tam TL) 22 0,19720000 1,52940000 0,19560000 0,31540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-484 -767 -138 -477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -620 -983 -176 -611
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
136 216 38 134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
136 216 38 134
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.969 -3 266 -21
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 -579 -3 223 -21
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.959 0 55 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.411 0 -12 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.411 0 -12 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.485 -770 128 -498
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.143 35.363 4.750 6.954
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.143 35.363 4.750 6.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795692


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,6981 Değişim: 2,94%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,8304
Açılış: 13,3069
15,5213 Değişim: 3,04%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,6769
Açılış: 15,064
779,60 Değişim: 2,40%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 785,91
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.