KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:43
KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.017 -774 84.330 68.886 18.857 195.491 195.491
Transferler
1.583 17.274 -18.857
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
146 25 34.115 34.286 34.286
Kar Payları
-17.010 -17.010 -17.010
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -871 -749 85.913 69.150 34.115 212.767 212.767
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399
Transferler
2.082 24.788 -26.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-290 18 28.681 28.409 28.409
Kar Payları
-22.000 -22.000 -22.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.366 -649 87.995 71.938 28.681 211.808 211.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-160.855 -108.890
Dönem Karı (Zararı)
28.681 34.115
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.681 34.115
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.650 36.677
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 6.410 5.951
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.375 1.216
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.956 16
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.419 1.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.325 2.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.283 2.675
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42 74
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.877 17.979
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -36 -66
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 14.690 9.068
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 14.442 9.414
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -219 -437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 425 280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 8.497 8.486
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -259 16
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-239.624 -179.405
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-205.520 -187.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-742 -337
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.528 -4.718
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-94 -862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.488 6.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-123 234
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-721 -1.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.384 8.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.050 -2.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.666 10.736
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-159.293 -108.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -502 -448
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.060 171
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.121 -2.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
259 59
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -6.416 -2.710
Alınan Faiz
36 66
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.865 104.640
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
678.856 740.985
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-493.284 -611.023
Ödenen Temettüler
-22.000 -17.010
Ödenen Faiz
-12.707 -8.312
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.111 -6.835
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.111 -6.835
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.327 11.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.216 4.211


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.216 20.327
Ticari Alacaklar
264.234 75.111
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 16.956 15.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 247.278 59.486
Diğer Alacaklar
2.058 1.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.058 1.316
Stoklar
10 145.222 113.113
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.087 958
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 10.891
Diğer Dönen Varlıklar
15 30.871 19.600
ARA TOPLAM
447.688 241.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
447.688 241.316
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 260 667
Maddi Duran Varlıklar
11 108.603 109.575
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.100 3.122
Peşin Ödenmiş Giderler
15 785 822
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 9.814 508
Diğer Duran Varlıklar
15 14 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.810 114.928
TOPLAM VARLIKLAR
571.498 356.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 270.022 77.939
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 9.471 8.978
Ticari Borçlar
30.479 26.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 3.869 977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 26.610 25.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.445 4.568
Diğer Borçlar
2.903 3.624
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.903 3.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.099
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.384 1.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.598 1.079
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 786 744
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 13.758 6.189
ARA TOPLAM
342.561 129.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
342.561 129.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 9.789 14.809
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.340 6.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 7.340 6.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.129 21.514
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
359.690 150.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
211.808 205.399
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.366 -1.076
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.366 -1.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-649 -667
Yabancı Para Çevrim Farkları
-649 -667
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 87.995 85.913
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 71.938 69.150
Net Dönem Karı veya Zararı
28.681 26.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
211.808 205.399
TOPLAM KAYNAKLAR
571.498 356.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 250.487 221.651 116.464 96.753
Satışların Maliyeti
17 -132.830 -119.556 -62.617 -53.223
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
117.657 102.095 53.847 43.530
BRÜT KAR (ZARAR)
117.657 102.095 53.847 43.530
Genel Yönetim Giderleri
18 -14.727 -10.751 -7.888 -4.903
Pazarlama Giderleri
18 -36.028 -29.309 -16.444 -14.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.412 2.558 651 517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -18.245 -12.480 -8.052 -3.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.069 52.113 22.114 21.555
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 259 2 259 2
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 -18 0 -1
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -425 -280 -129 -214
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.903 51.817 22.244 21.342
Finansman Gelirleri
20 2.691 3.211 2.084 709
Finansman Giderleri
20 -16.416 -12.427 -11.430 -6.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.178 42.601 12.898 15.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.497 -8.486 -3.705 -3.077
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -17.721 -14.481 -7.036 -5.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 9.224 5.995 3.331 2.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.681 34.115 9.193 12.216
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.681 34.115 9.193 12.216
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.681 34.115 9.193 12.216
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (tam TL) 22 1,21400000 1,44400000 0,38910000 0,51710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-290 146 -123 -147
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -372 182 -158 -184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
82 -36 35 37
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
82 -36 35 37
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
18 25 17 -96
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 18 25 17 -96
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-272 171 -106 -243
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.409 34.286 9.087 11.973
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.409 34.286 9.087 11.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702075


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,46% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.527
7,5325 Değişim: 1,17%
Düşük 7,4026 04.03.2021 Yüksek 7,5846
Açılış: 7,4455
9,0290 Değişim: 0,47%
Düşük 8,9263 04.03.2021 Yüksek 9,0891
Açılış: 8,9865
411,01 Değişim: 0,11%
Düşük 407,78 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.