KAP ***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:16
KAP ***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 337.597.307 214.545.309 186.365.959 114.216.113
Satışların Maliyeti
19 -237.221.460 -166.568.269 -129.430.847 -90.645.313
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.375.847 47.977.040 56.935.112 23.570.800
BRÜT KAR (ZARAR)
100.375.847 47.977.040 56.935.112 23.570.800
Genel Yönetim Giderleri
-18.560.917 -14.191.129 -10.729.692 -6.435.780
Pazarlama Giderleri
-19.876.364 -13.156.611 -11.660.807 -6.948.405
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-173.157 -118.254 -86.578 -55.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.225.150 7.827.931 10.050.933 4.701.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.195.366 -3.986.806 -4.983.664 -3.276.307
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.795.193 24.352.171 39.525.304 11.556.475
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 8.044.881 17.498.521 -352.134 3.809.461
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -688.048 -236.171 -344.388 -115.144
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 46.461.315 23.074.379 25.746.097 7.327.412
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
122.613.341 64.688.900 64.574.879 22.578.204
Finansman Gelirleri
9.169.071 2.791.133 5.371.032 1.326.151
Finansman Giderleri
-16.611.545 -3.505.669 -7.702.105 -1.435.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.170.867 63.974.364 62.243.806 22.468.958
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.292.909 -6.324.816 -9.711.961 -3.003.240
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -21.257.852 -5.349.288 -14.806.889 -2.878.170
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 4.964.943 -975.528 5.094.928 -125.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
98.877.958 57.649.548 52.531.845 19.465.718
DÖNEM KARI (ZARARI)
98.877.958 57.649.548 52.531.845 19.465.718
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
98.877.958 57.649.548 52.531.845 19.465.718
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- A Grubu Hissedarlar 0,61000000 0,35000000 0,79000000 0,12000000
- B Grubu Hissedarlar 0,43000000 0,25000000 0,56000000 0,13000000
- C Grubu Hissedarlar 0,06000000 0,03000000 0,08000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 336.182.000 -3.282.957 -3.340.781 -6.623.738 1.313.781 96.063.468 97.377.249 131.843.258 90.027.969 130.943.887 779.750.625 779.750.625
Transferler
10.376.338 120.567.549 -130.943.887
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-313.457 -6.615 -320.072 357.063 -4.266.303 -3.909.240 57.649.548 53.420.236 53.420.236
Dönem Karı (Zararı)
57.649.548 57.649.548 57.649.548
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-313.457 -6.615 -302.072 357.063 -4.266.303 -3.909.240 -4.229.312 -4.229.312
Kar Payları
-26.531.267 -118.468.733 -145.000.000 -145.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 336.182.000 -3.596.414 -3.347.396 -6.943.810 1.670.844 91.797.165 93.468.009 115.688.329 92.126.785 57.649.548 688.170.861 688.170.861
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 -7.113.110 3.141.945 82.148.757 85.290.702 144.661.900 76.864.194 125.972.459 761.858.145 761.858.145
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,4 -750.538 -750.538 -750.538
Transferler
9.923.942 116.048.517 -125.972.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
137.772 219.611 357.383 1.206.454 -6.108.279 -4.901.825 98.877.958 94.333.516 94.333.516
Dönem Karı (Zararı)
98.877.958 98.877.958 98.877.958
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
137.772 219.611 357.383 1.206.454 -6.108.279 -4.901.825 -4.544.442 -4.544.442
Kar Payları
6 -116.048.517 -116.048.517 -116.048.517
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
12 azançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11,20 -4.691 -3.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.417.327 1.845.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.094.142 10.399.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.150.911 -16.463.388
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.027.502 -8.294.200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.520.858 -9.824.400
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.575.016 27.338.719
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.048.898 -1.311.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.803.244 37.744.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.849.798 -1.243.971
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -1.200.000 -1.050.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -12.063.260 -7.351.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
97.509.255 -63.658.334
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12 88.016.162
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.996 171.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -30.584.580 -73.249.057
Alınan Temettüler
4,20 40.451.561 10.994.468
Ödenen Faiz
-1.508.523 -2.169.308
Alınan Faiz
1.126.639 594.395
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.806.481 27.194.451
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.000.000 30.322.301
Kredilerden Nakit Girişleri
140.000.000 30.322.301
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.526.389 -9.010.123
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.526.389 -9.010.123
Ödenen Faiz
-4.449.163 -3.505.669
Alınan Faiz
9.169.071 9.387.942
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.392.960 -8.365.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.392.960 -8.365.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
266.217 107.089
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.544.442 -4.229.312 -4.017.868 -2.352.469
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.333.516 53.420.236 48.513.977 17.113.249
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
94.333.516 53.420.236 48.513.977 17.113.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 172.866.604 69.473.644
Finansal Yatırımlar
12 32.556.345 31.470.200
Ticari Alacaklar
7 183.324.414 165.185.736
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 33.047.867 26.871.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 150.276.547 138.313.821
Diğer Alacaklar
15.266.212 12.525.651
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.030.111 269.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.236.101 12.256.516
Stoklar
8 109.126.687 91.099.185
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.182.827 5.437.993
Diğer Dönen Varlıklar
8.726.084 10.316.925
ARA TOPLAM
531.049.173 385.509.334
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
531.049.173 385.509.334
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12 94.445.929
Diğer Alacaklar
247.381 246.193
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
247.381 237.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 250.249.792 236.934.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 14.578.298 14.578.298
Maddi Duran Varlıklar
11 441.180.332 422.548.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.776.659 10.863.672
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.713.718 3.800.731
Peşin Ödenmiş Giderler
1.634.249 1.858.225
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 455.215
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
719.121.926 781.475.385
TOPLAM VARLIKLAR
1.250.171.099 1.166.984.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
180.988.227 183.761.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 180.988.227 183.761.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 32.214.630 27.093.000
Ticari Borçlar
7 84.903.568 86.478.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 29.706.345 24.576.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 55.197.223 61.901.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.933.012 3.982.820
Diğer Borçlar
119.078.514 7.614.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 116.048.517 6.947
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.029.997 7.607.345
Ertelenmiş Gelirler
9 5.956.334 18.794.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 14.504.932 5.310.340
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.180.497 4.983.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.445.574 1.066.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.734.923 3.917.206
ARA TOPLAM
455.759.714 338.017.798
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
455.759.714 338.017.798
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 37.164.400 45.155.000
Ertelenmiş Gelirler
373.099
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.481.280 17.157.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.221.576 15.897.297
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.259.704 1.259.704
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 4.796.775
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.018.779 67.108.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
510.778.493 405.126.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
739.392.606 761.858.145
Ödenmiş Sermaye
16 336.182.000 336.182.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.755.727 -7.113.110
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.509.547 -3.647.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.509.547 -3.647.319
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -3.246.180 -3.465.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.348.399 85.290.702
Yabancı Para Çevrim Farkları
4 4.348.399 3.141.945
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
82.148.757
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
82.148.757
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 154.585.842 144.661.900
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
152.154.134 76.864.194
Net Dönem Karı veya Zararı
98.877.958 125.972.459
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
739.392.606 761.858.145
TOPLAM KAYNAKLAR
1.250.171.099 1.166.984.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704745


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.