" />

KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

18.03.2022 - 17:19
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
-16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.860 -2.211 3.297 0 237.857 -15.640 -196.941 0 0 0 415.313 0 0 446.535
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 0 0 0 -3
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.111 -298.111 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.416 88.416 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 65.531 415.313 0 0 3.223.122
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 63.143 -3.098 6.090 0 612.942 -55.906 -476.097 0 0 0 552.304 0 0 699.378
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
485.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
15.000 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 0 -14.940 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 65.531 552.304 0 0 4.407.500


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
20.231.182 21.992.561 42.223.743 10.403.370 9.623.213 20.026.583
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 3.520.589 4.154.833 7.675.422 3.083.439 3.203.455 6.286.894
Teminat Mektupları
3.484.452 1.617.769 5.102.221 3.018.639 966.883 3.985.522
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
75.826 0 75.826 56.531 2.735 59.266
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
44.005 3.307 47.312 35.587 1.595 37.182
Diğer Teminat Mektupları
3.364.621 1.614.462 4.979.083 2.926.521 962.553 3.889.074
Banka Kredileri
0 48.414 48.414 0 4.935 4.935
İthalat Kabul Kredileri
0 48.414 48.414 0 4.935 4.935
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.085.037 1.085.037 0 899.021 899.021
Belgeli Akreditifler
0 1.085.037 1.085.037 0 899.021 899.021
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
36.137 1.403.613 1.439.750 64.800 1.332.616 1.397.416
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 1.764.770 1.309.156 3.073.926 1.234.154 761.018 1.995.172
Cayılamaz Taahhütler
1.764.770 1.309.156 3.073.926 1.234.154 761.018 1.995.172
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
547.198 1.309.156 1.856.354 245.476 761.018 1.006.494
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
639.474 0 639.474 523.552 0 523.552
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
360.826 0 360.826 248.307 0 248.307
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
148.513 0 148.513 128.070 0 128.070
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
909 0 909 803 0 803
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
67.850 0 67.850 87.946 0 87.946
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
14.945.823 16.528.572 31.474.395 6.085.777 5.658.740 11.744.517
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 maçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
14.945.823 16.528.572 31.474.395 6.085.777 5.658.740 11.744.517
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.805.041 2.129.734 3.934.775 578.989 665.488 1.244.477
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.645.686 294.661 1.940.347 490.494 151.019 641.513
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
159.355 1.835.073 1.994.428 88.495 514.469 602.964
Para ve Faiz Swap İşlemleri
9.143.322 7.787.676 16.930.998 4.455.388 3.872.238 8.327.626
Swap Para Alım İşlemleri
102.997 4.890.365 4.993.362 5.072 2.396.391 2.401.463
Swap Para Satım İşlemleri
2.050.325 2.897.311 4.947.636 1.800.566 666.260 2.466.826
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.495.000 0 3.495.000 1.339.750 362.252 1.702.002
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.495.000 0 3.495.000 1.310.000 447.335 1.757.335
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.997.460 6.611.162 10.608.622 1.051.400 1.121.014 2.172.414
Para Alım Opsiyonları
794.281 4.455.526 5.249.807 278.548 766.568 1.045.116
Para Satım Opsiyonları
3.203.179 2.155.636 5.358.815 772.852 354.446 1.127.298
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
184.346.655 20.645.290 204.991.945 155.908.228 10.511.468 166.419.696
EMANET KIYMETLER
5.657.188 2.227.435 7.884.623 4.065.770 872.791 4.938.561
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
47.975 0 47.975 90.576 0 90.576
Emanete Alınan Menkul Değerler
407 1.651.860 1.652.267 1.262 536.069 537.331
Tahsile Alınan Çekler
5.525.993 550.085 6.076.078 3.892.598 324.468 4.217.066
Tahsile Alınan Ticari Senetler
82.813 25.490 108.303 81.334 12.254 93.588
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
178.689.467 18.417.855 197.107.322 151.842.458 9.638.677 161.481.135
Menkul Kıymetler
14.036 0 14.036 46.294 0 46.294
Teminat Senetleri
12.589 42.926 55.515 15.555 18.510 34.065
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
334 0 334 3.994 0 3.994
Diğer Rehinli Kıymetler
178.662.508 18.374.929 197.037.437 151.776.615 9.620.167 161.396.782
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
204.577.837 42.637.851 247.215.688 166.311.598 20.134.681 186.446.279


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.471.131 29.264
Alınan Faizler
2.982.088 1.978.058
Ödenen Faizler
-2.384.661 -1.447.255
Alınan Temettüler
39 43
Alınan Ücret ve Komisyonlar
185.446 151.383
Elde Edilen Diğer Kazançlar
694.359 549.304
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
284.366 306.847
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-322.738 -275.329
Ödenen Vergiler
-110.411 -64.678
Diğer
-2.799.619 -1.169.109
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.099.836 4.829.934
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
60.599 -64.824
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.776.722 -624.128
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.202.742 -1.764.393
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
869.826 -314.827
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-15.508 -99.664
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
10.551.740 3.037.235
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-233.441 292.052
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.153.916 4.368.483
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.628.705 4.859.198
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.016.845 -3.959.718
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-28.326 -26.311
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.866 21.926
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-387.976 -1.289.187
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
140.861 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -3.535.548
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.307.743 878.540
Diğer
-17.323 -9.138
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
431.005 -1.044.777
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 437.355
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.220 -1.446.228
İhraç Edilen Sermaye Araçları
485.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-40.775 -35.904
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
374.083 89.178
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.450.638 -56.119
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.336.146 2.392.265
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.786.784 2.336.146


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
552.304 415.313
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
147.074 31.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
66.135 5.946
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
70.217 5.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.801 -2.765
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
8.272 3.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.553 -639
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
80.939 25.276
Yabancı Para Çevrim Farkları
612.942 237.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-73.536 -18.724
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-2.239 -8.450
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-592.322 -235.613
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
136.094 50.206
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
699.378 446.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.251.765 8.856.838 11.108.603 2.218.061 3.585.041 5.803.102
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.174.054 7.578.115 8.752.169 765.911 2.749.175 3.515.086
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 1.173.957 4.912.320 6.086.277 395.819 2.134.344 2.530.163
Bankalar
V-I-2 246 2.668.804 2.669.050 100.348 615.744 716.092
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 270.133 0 270.133
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-149 -3.009 -3.158 -389 -913 -1.302
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 512 77.056 77.568 65.417 94.676 160.093
Devlet Borçlanma Senetleri
512 10.218 10.730 65.417 8.962 74.379
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 66.838 66.838 0 85.714 85.714
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.659 1.118.519 1.126.178 1.296.846 730.543 2.027.389
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.088.484 1.088.484 1.289.187 675.840 1.965.027
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 30.035 37.694 7.659 16.885 24.544
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 37.818 37.818
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 1.069.540 83.148 1.152.688 89.887 10.647 100.534
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.069.540 83.148 1.152.688 89.887 10.647 100.534
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.046.609 4.353.123 20.399.732 15.951.509 1.472.053 17.423.562
Krediler
V-I-6 14.573.138 4.364.006 18.937.144 13.227.115 1.476.442 14.703.557
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 2.318.250 0 2.318.250 3.612.467 0 3.612.467
Devlet Borçlanma Senetleri
2.318.250 0 2.318.250 3.612.467 0 3.612.467
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-844.779 -10.883 -855.662 -888.073 -4.389 -892.462
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 256.962 0 256.962 258.828 0 258.828
Satış Amaçlı
256.962 0 256.962 258.828 0 258.828
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
377.616 1.555.373 1.932.989 291.146 890.096 1.181.242
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 377.616 1.555.373 1.932.989 291.146 890.096 1.181.242
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
377.616 1.555.373 1.932.989 291.146 890.096 1.181.242
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 411.077 117 411.194 326.922 122 327.044
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 26.742 0 26.742 15.929 0 15.929
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
26.742 0 26.742 15.929 0 15.929
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
36.320 0 36.320 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 87.491 0 87.491 50.516 0 50.516
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 399.506 25.534 425.040 251.953 81.897 333.850
VARLIKLAR TOPLAMI
19.894.088 14.790.985 34.685.073 19.364.864 6.029.209 25.394.073
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 9.856.969 17.218.377 27.075.346 9.490.440 7.113.521 16.603.961
ALINAN KREDİLER
V-II-2 106.130 28.537 134.667 101.631 261.877 363.508
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.508.198 0 1.508.198 4.218.413 0 4.218.413
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 247.988 214.633 462.621 87.066 84.382 171.448
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
247.988 214.633 462.621 87.066 84.382 171.448
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 85.868 117 85.985 80.074 708 80.782
KARŞILIKLAR
V-II-5 94.853 1.330 96.183 81.295 1.123 82.418
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
77.827 0 77.827 64.245 0 64.245
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
17.026 1.330 18.356 17.050 1.123 18.173
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 49.011 0 49.011 67.350 0 67.350
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 789.238 76.324 865.562 559.757 23.314 583.071
ÖZKAYNAKLAR
4.365.183 42.317 4.407.500 3.173.863 49.259 3.223.122
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 1.100.000 0 1.100.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 125.956 14.759 140.715 65.970 8.670 74.640
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 440.479 -95.902 344.577 303.634 -39.996 263.638
Kar Yedekleri
2.204.373 0 2.204.373 1.804.000 0 1.804.000
Yasal Yedekler
136.838 0 136.838 116.072 0 116.072
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.067.535 0 2.067.535 1.687.928 0 1.687.928
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
494.375 123.460 617.835 400.259 80.585 480.844
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 65.531 65.531 0 65.531 65.531
Dönem Net Kâr veya Zararı
494.375 57.929 552.304 400.259 15.054 415.313
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.103.438 17.581.635 34.685.073 17.859.889 7.534.184 25.394.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
3.079.542 2.052.691
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 2.493.797 1.570.343
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
67.685 8.377
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 2.380 10.918
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.655 28.507
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 496.062 418.727
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.076 15.635
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
45.779 96.322
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
449.207 306.770
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
11.963 15.819
FAİZ GİDERLERİ (-)
-2.332.299 -1.474.036
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -1.797.762 -1.055.822
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -17.238 -11.724
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-493.076 -358.890
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -12.531
Kiralama Faiz Giderleri
-16.201 -16.424
Diğer Faiz Giderleri
-8.022 -18.645
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
747.243 578.655
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
149.216 126.668
Alınan Ücret ve Komisyonlar
185.446 151.383
Gayri Nakdi Kredilerden
51.660 45.043
Diğer
V-IV-11 133.786 106.340
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-36.230 -24.715
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-36.230 -24.715
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 39 43
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 179.235 76.383
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
24.881 10.237
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.003.021 -11.141
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-848.667 77.287
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 306.798 339.876
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.382.531 1.121.625
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -201.424 -230.195
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -87.886 -12.343
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-322.738 -275.329
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -275.282 -175.804
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
495.201 427.954
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
144.677 68.195
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 639.878 496.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -87.574 -80.836
Cari Vergi Karşılığı
0 -43.352
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-278.795 -50.536
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
191.221 13.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 552.304 415.313
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 552.304 415.313
Grubun Karı (Zararı)
552.304 415.313
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00050200 0,00069200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011401


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.