KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.11.2021 - 15:47
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 0 2.776.590
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 0 2.776.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.272 2.493 0 234.109 -63.260 -196.077 0 0 0 319.442 294.435 0 294.435
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -18.771 7.865 0 620.904 -87.616 -320.154 0 1.892.417 -22.883 319.442 3.071.025 0 3.071.025
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -3.134 1.616 0 117.824 825 -90.928 0 0 0 314.612 0 0 340.815
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -21.844 10.285 0 742.476 -39.171 -411.946 0 2.219.313 65.531 314.612 0 0 3.563.937


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.221.529 14.388.741 26.610.270 10.403.370 9.623.213 20.026.583
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 3.234.509 3.647.513 6.882.022 3.083.439 3.203.455 6.286.894
Teminat Mektupları
3.219.972 1.085.988 4.305.960 3.018.639 966.883 3.985.522
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
68.075 3.088 71.163 56.531 2.735 59.266
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
43.096 2.245 45.341 35.587 1.595 37.182
Diğer Teminat Mektupları
3.108.801 1.080.655 4.189.456 2.926.521 962.553 3.889.074
Banka Kredileri
0 16.784 16.784 0 4.935 4.935
İthalat Kabul Kredileri
0 16.784 16.784 0 4.935 4.935
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.009.149 1.009.149 0 899.021 899.021
Belgeli Akreditifler
0 1.009.149 1.009.149 0 899.021 899.021
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
14.537 1.535.592 1.550.129 64.800 1.332.616 1.397.416
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 1.593.596 1.188.034 2.781.630 1.234.154 761.018 1.995.172
Cayılamaz Taahhütler
1.593.596 1.188.034 2.781.630 1.234.154 761.018 1.995.172
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
488.189 1.188.034 1.676.223 245.476 761.018 1.006.494
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
543.772 0 543.772 523.552 0 523.552
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
334.168 0 334.168 248.307 0 248.307
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
143.955 0 143.955 128.070 0 128.070
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
885 0 885 803 0 803
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
82.627 0 82.627 87.946 0 87.946
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
7.393.424 9.553.194 16.946.618 6.085.777 5.658.740 11.744.517
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.393.424 9.553.194 16.946.618 6.085.777 5.658.740 11.744.517
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
296.599 598.615 895.214 578.989 665.488 1.244.477
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
250.355 198.552 448.907 490.494 151.019 641.513
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
46.244 400.063 446.307 88.495 514.469 602.964
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.816.766 3.844.218 6.660.984 4.455.388 3.872.238 8.327.626
Swap Para Alım İşlemleri
288.964 1.817.888 2.106.852 5.072 2.396.391 2.401.463
Swap Para Satım İşlemleri
37.802 2.026.330 2.064.132 1.800.566 666.260 2.466.826
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.245.000 0 1.245.000 1.339.750 362.252 1.702.002
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.245.000 0 1.245.000 1.310.000 447.335 1.757.335
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.280.059 5.110.361 9.390.420 1.051.400 1.121.014 2.172.414
Para Alım Opsiyonları
927.442 3.392.681 4.320.123 278.548 766.568 1.045.116
Para Satım Opsiyonları
3.352.617 1.717.680 5.070.297 772.852 354.446 1.127.298
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
174.088.536 13.471.340 187.559.876 155.908.228 10.511.468 166.419.696
EMANET KIYMETLER
4.802.672 1.206.460 6.009.132 4.065.770 872.791 4.938.561
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 90.576 0 90.576
Emanete Alınan Menkul Değerler
407 807.452 807.859 1.262 536.069 537.331
Tahsile Alınan Çekler
4.701.898 380.718 5.082.616 3.892.598 324.468 4.217.066
Tahsile Alınan Ticari Senetler
100.367 18.290 118.657 81.334 12.254 93.588
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
169.285.864 12.264.880 181.550.744 151.842.458 9.638.677 161.481.135
Menkul Kıymetler
19.187 0 19.187 46.294 0 46.294
Teminat Senetleri
11.866 30.624 42.490 15.555 18.510 34.065
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
954 0 954 3.994 0 3.994
Diğer Rehinli Kıymetler
169.253.857 12.234.256 181.488.113 151.776.615 9.620.167 161.396.782
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
186.310.065 27.860.081 214.170.146 166.311.598 20.134.681 186.446.279


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-335.049 -85.261
Alınan Faizler
2.150.512 1.344.856
Ödenen Faizler
-1.893.698 -938.705
Alınan Temettüler
17 43
Alınan Ücret ve Komisyonlar
130.964 112.800
Elde Edilen Diğer Kazançlar
319.899 330.208
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
195.477 156.562
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-238.012 -206.635
Ödenen Vergiler
-40.354 -74.848
Diğer
-959.854 -809.542
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
325.676 5.326.038
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
52.985 -247.172
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-352.410 -416.486
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.440.082 -2.678.966
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
883.722 -458.306
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
68.794 -16.501
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.144.793 4.146.316
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-185.298 379.564
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.846.828 4.617.589
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-9.373 5.240.777
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.447.570 -4.834.613
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-16.070 6.425
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29.090 4.791
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -1.271.721
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
140.861 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -4.447.127
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.307.743 878.540
Diğer
-14.054 -5.521
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-32.423 -307.921
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 437.355
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.105 -718.173
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-29.318 -27.103
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
68.899 100.606
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.474.673 198.849
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.336.146 2.392.266
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.810.819 2.591.115


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
314.612 319.442
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26.203 -25.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.518 221
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.880 -2.829
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.878 3.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-516 -146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.721 -25.228
Yabancı Para Çevrim Farkları
117.824 234.109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.789 -80.215
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-543 -10.113
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-112.982 -232.454
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.211 63.445
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
340.815 294.435


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
785.257 5.707.503 6.492.760 2.218.061 3.585.041 5.803.102
Nakit ve Nakit Benzerleri
624.925 4.728.667 5.353.592 765.911 2.749.175 3.515.086
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 623.716 2.778.058 3.401.774 395.819 2.134.344 2.530.163
Bankalar
V-I-2 281 1.953.410 1.953.691 100.348 615.744 716.092
Para Piyasalarından Alacaklar
1.000 0 1.000 270.133 0 270.133
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-72 -2.801 -2.873 -389 -913 -1.302
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 0 109.207 109.207 65.417 94.676 160.093
Devlet Borçlanma Senetleri
0 18.275 18.275 65.417 8.962 74.379
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 90.932 90.932 0 85.714 85.714
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.659 811.429 819.088 1.296.846 730.543 2.027.389
Devlet Borçlanma Senetleri
0 744.958 744.958 1.289.187 675.840 1.965.027
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 20.952 28.611 7.659 16.885 24.544
Diğer Finansal Varlıklar
0 45.519 45.519 0 37.818 37.818
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 152.673 58.200 210.873 89.887 10.647 100.534
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
152.673 58.200 210.873 89.887 10.647 100.534
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.721.748 2.936.196 18.657.944 15.951.509 1.472.053 17.423.562
Krediler
V-I-6 14.299.697 2.944.603 17.244.300 13.227.115 1.476.442 14.703.557
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 2.308.135 0 2.308.135 3.612.467 0 3.612.467
Devlet Borçlanma Senetleri
2.308.135 0 2.308.135 3.612.467 0 3.612.467
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-886.084 -8.407 -894.491 -888.073 -4.389 -892.462
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 287.919 0 287.919 258.828 0 258.828
Satış Amaçlı
287.919 0 287.919 258.828 0 258.828
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
348.966 1.045.523 1.394.489 291.146 890.096 1.181.242
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 348.966 1.045.523 1.394.489 291.146 890.096 1.181.242
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
348.966 1.045.523 1.394.489 291.146 890.096 1.181.242
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 319.486 107 319.593 326.922 122 327.044
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 25.428 0 25.428 15.929 0 15.929
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
25.428 0 25.428 15.929 0 15.929
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 58.816 0 58.816 50.516 0 50.516
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 464.652 27.399 492.051 251.953 81.897 333.850
VARLIKLAR TOPLAMI
18.012.272 9.716.728 27.729.000 19.364.864 6.029.209 25.394.073
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 10.195.721 10.526.072 20.721.793 9.490.440 7.113.521 16.603.961
ALINAN KREDİLER
V-II-2 140.593 42.217 182.810 101.631 261.877 363.508
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.928.049 0 1.928.049 4.218.413 0 4.218.413
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 10.952 106.032 116.984 87.066 84.382 171.448
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.952 106.032 116.984 87.066 84.382 171.448
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 75.264 107 75.371 80.074 708 80.782
KARŞILIKLAR
V-II-5 88.088 1.111 89.199 81.295 1.123 82.418
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
71.753 0 71.753 64.245 0 64.245
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.111 17.446 17.050 1.123 18.173
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 77.917 0 77.917 67.350 0 67.350
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 830.082 142.858 972.940 559.757 23.314 583.071
ÖZKAYNAKLAR
3.487.890 76.047 3.563.937 3.173.863 49.259 3.223.122
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 62.837 10.285 73.122 65.970 8.670 74.640
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 330.530 -39.171 291.359 303.634 -39.996 263.638
Kar Yedekleri
2.219.313 0 2.219.313 1.804.000 0 1.804.000
Yasal Yedekler
136.838 0 136.838 116.072 0 116.072
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.082.475 0 2.082.475 1.687.928 0 1.687.928
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
275.210 104.933 380.143 400.259 80.585 480.844
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 65.531 65.531 0 65.531 65.531
Dönem Net Kâr veya Zararı
275.210 39.402 314.612 400.259 15.054 415.313
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
16.834.556 10.894.444 27.729.000 17.859.889 7.534.184 25.394.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
2.265.633 1.408.153 804.311 516.095
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.779.599 1.096.278 660.934 366.073
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
50.699 3.147 18.400 1.625
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 1.629 9.432 442 1.029
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.426 25.685 549 1.127
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 420.544 261.677 121.590 143.295
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
852 11.026 453 7.252
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
64.147 59.166 8.546 30.099
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
355.545 191.485 112.591 105.944
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.736 11.934 2.396 2.946
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.807.542 -971.911 -579.003 -387.938
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -1.365.134 -722.498 -470.158 -251.280
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -12.218 -7.430 -4.765 -3.047
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-417.211 -201.361 -99.819 -123.140
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -12.531 0 -1.065
Kiralama Faiz Giderleri
-12.117 -12.505 -3.927 -3.980
Diğer Faiz Giderleri
-862 -15.586 -334 -5.426
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
458.091 436.242 225.308 128.157
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
107.321 96.537 36.711 26.278
Alınan Ücret ve Komisyonlar
130.964 112.800 45.502 32.214
Gayri Nakdi Kredilerden
37.170 32.916 12.939 11.762
Diğer
V-IV-11 93.794 79.884 32.563 20.452
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-23.643 -16.263 -8.791 -5.936
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-23.643 -16.263 -8.791 -5.936
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 17 43 0 15
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 53.970 95.057 3.785 44.574
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
13.280 8.633 5.821 -1.861
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
193.581 62.638 28.908 32.552
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-152.891 23.786 -30.944 13.883
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 193.157 238.828 40.043 50.965
FAALİYET BRÜT KÂRI
812.556 866.707 305.847 249.989
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -138.622 -194.696 -23.594 -24.844
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -16.980 -2.730 -1.675 -291
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-238.012 -206.635 -79.852 -71.521
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -152.362 -129.481 -50.975 -39.474
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
266.580 333.165 149.751 113.859
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
97.363 47.755 32.312 13.429
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 363.943 380.920 182.063 127.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -49.331 -61.478 -37.087 -21.556
Cari Vergi Karşılığı
-32.936 2.890 -35.929 21.005
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-31.366 -62.116 14.033 -39.484
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14.971 -2.252 -15.191 -3.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 314.612 319.442 144.976 105.732
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 314.612 319.442 144.976 105.732
Grubun Karı (Zararı)
314.612 319.442 144.976 105.732
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00052400 0,00053200 0,00024100 0,00017600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977396


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.