" />

KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.08.2021 - 14:42
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -185 1.029 0 96.753 -26.057 -87.427 0 0 0 213.710 197.823 686 198.509
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.684 6.401 0 483.548 -50.413 -211.504 0 1.892.417 -22.883 213.710 2.974.413 4.951 2.979.364
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.610 1.982 0 120.654 12.735 -93.161 0 0 0 169.636 209.236 1.134 210.370
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -5
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -21.320 10.651 0 745.306 -27.261 -414.179 0 2.219.313 65.531 169.636 3.432.358 6.962 3.439.320


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.877.640 18.178.595 28.056.235 10.394.534 13.815.282 24.209.816
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 3.159.204 3.788.567 6.947.771 3.070.235 3.481.131 6.551.366
Teminat Mektupları
3.145.004 1.013.844 4.158.848 3.005.435 952.647 3.958.082
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
59.601 3.097 62.698 56.531 2.735 59.266
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
38.596 1.807 40.403 35.587 1.595 37.182
Diğer Teminat Mektupları
3.046.807 1.008.940 4.055.747 2.913.317 948.317 3.861.634
Banka Kredileri
0 39.186 39.186 0 4.935 4.935
İthalat Kabul Kredileri
0 39.186 39.186 0 4.935 4.935
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.114.102 1.114.102 0 1.190.933 1.190.933
Belgeli Akreditifler
0 1.114.102 1.114.102 0 1.190.933 1.190.933
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
14.200 1.621.435 1.635.635 64.800 1.332.616 1.397.416
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 1.276.836 1.585.130 2.861.966 1.234.154 761.018 1.995.172
Cayılamaz Taahhütler
1.276.836 1.585.130 2.861.966 1.234.154 761.018 1.995.172
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
266.597 1.585.130 1.851.727 245.476 761.018 1.006.494
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
479.765 0 479.765 523.552 0 523.552
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
320.499 0 320.499 248.307 0 248.307
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
135.051 0 135.051 128.070 0 128.070
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
851 0 851 803 0 803
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
74.073 0 74.073 87.946 0 87.946
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-6 5.441.600 12.804.898 18.246.498 6.090.145 9.573.133 15.663.278
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.116.368 1.116.368 0 1.063.286 1.063.286
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 629.818 629.818 0 647.264 647.264
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 486.550 486.550 0 416.022 416.022
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.441.600 11.688.530 17.130.130 6.090.145 8.509.847 14.599.992
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
586.767 1.471.004 2.057.771 583.357 1.362.746 1.946.103
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
396.881 632.500 1.029.381 492.678 499.648 992.326
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
189.886 838.504 1.028.390 90.679 863.098 953.777
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.208.529 6.767.989 8.976.518 4.455.388 6.026.087 10.481.475
Swap Para Alım İşlemleri
250.904 3.581.004 3.831.908 5.072 3.504.624 3.509.696
Swap Para Satım İşlemleri
587.625 3.186.985 3.774.610 1.800.566 1.711.876 3.512.442
Swap Faiz Alım İşlemleri
685.000 0 685.000 1.339.750 362.252 1.702.002
Swap Faiz Satım İşlemleri
685.000 0 685.000 1.310.000 447.335 1.757.335
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.646.304 3.449.537 6.095.841 1.051.400 1.121.014 2.172.414
Para Alım Opsiyonları
612.565 2.305.137 2.917.702 278.548 766.568 1.045.116
Para Satım Opsiyonları
2.033.739 1.144.400 3.178.139 772.852 354.446 1.127.298
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
311.518.579 12.754.520 324.273.099 278.272.311 10.528.201 288.800.512
EMANET KIYMETLER
126.758.150 1.105.452 127.863.602 105.912.112 874.843 106.786.955
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
12.251.960 0 12.251.960 10.638.915 0 10.638.915
Emanete Alınan Menkul Değerler
19.051 713.475 732.526 540.393 533.109 1.073.502
Tahsile Alınan Çekler
5.300.823 382.975 5.683.798 4.461.044 329.480 4.790.524
Tahsile Alınan Ticari Senetler
109.186.316 9.002 109.195.318 90.271.760 12.254 90.284.014
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
184.760.429 11.649.068 196.409.497 172.360.199 9.653.358 182.013.557
Menkul Kıymetler
9.359 0 9.359 46.294 0 46.294
Teminat Senetleri
49.037 18.306 67.343 68.449 18.510 86.959
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
954 0 954 3.994 0 3.994
Diğer Rehinli Kıymetler
184.701.079 11.630.762 196.331.841 172.241.462 9.634.848 181.876.310
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
321.396.219 30.933.115 352.329.334 288.666.845 24.343.483 313.010.328


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
24.166 125.178
Alınan Faizler
1.569.365 969.406
Ödenen Faizler
-1.333.362 -619.149
Alınan Temettüler
216 117
Alınan Ücret ve Komisyonlar
141.084 121.857
Elde Edilen Diğer Kazançlar
317.626 233.183
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
125.336 87.939
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-189.904 -159.999
Ödenen Vergiler
-52.558 -58.894
Diğer
-553.637 -449.282
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.116.271 4.524.494
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
41.658 -238.855
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-80.498 -419.908
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.314.538 -2.176.639
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
551.708 -252.365
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
205.040 -21.053
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.674.267 2.189.426
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-381.273 237.828
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.812.635 5.206.060
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.092.105 4.649.672
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.287.971 -5.746.923
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-15.835 -19.527
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
22.014 4.825
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-103.755 -1.274.316
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
294.371 21.009
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-56.157 -4.475.152
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.154.265 0
Diğer
-6.932 -3.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-38.384 -31.131
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 436.290
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.949 -448.012
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-21.435 -19.409
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
119.781 45.934
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
277.263 -1.082.448
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.666.781 3.528.049
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.944.044 2.445.601


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
170.770 214.396
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
39.600 -15.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-628 844
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.262 -230
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.367 1.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-733 -244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
40.228 -16.731
Yabancı Para Çevrim Farkları
120.654 96.753
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
13.675 -33.606
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-350 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-116.016 -106.818
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.265 26.940
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
210.370 198.509


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
749.449 5.754.988 6.504.437 2.270.859 5.076.101 7.346.960
Nakit ve Nakit Benzerleri
606.254 4.635.234 5.241.488 818.549 4.046.379 4.864.928
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 572.787 2.438.542 3.011.329 395.827 2.134.427 2.530.254
Bankalar
V-I-2 33.533 2.155.813 2.189.346 152.978 1.825.786 1.978.764
Para Piyasalarından Alacaklar
0 42.953 42.953 270.133 87.261 357.394
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-66 -2.074 -2.140 -389 -1.095 -1.484
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 0 125.264 125.264 65.417 94.676 160.093
Devlet Borçlanma Senetleri
0 28.940 28.940 65.417 8.962 74.379
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 96.324 96.324 0 85.714 85.714
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.819 917.999 925.818 1.297.006 863.688 2.160.694
Devlet Borçlanma Senetleri
0 852.472 852.472 1.289.187 759.229 2.048.416
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.819 21.279 29.098 7.819 16.885 24.704
Diğer Finansal Varlıklar
0 44.248 44.248 0 87.574 87.574
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 135.376 76.491 211.867 89.887 71.358 161.245
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
135.376 76.491 211.867 89.887 71.358 161.245
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.347.987 7.013.406 23.361.393 16.548.681 5.310.607 21.859.288
Krediler
V-I-6 13.919.326 6.424.507 20.343.833 13.278.504 4.722.522 18.001.026
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
732.531 0 732.531 554.650 0 554.650
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 2.587.284 623.241 3.210.525 3.612.467 613.910 4.226.377
Devlet Borçlanma Senetleri
2.587.284 142.131 2.729.415 3.612.467 268.858 3.881.325
Diğer Finansal Varlıklar
0 481.110 481.110 0 345.052 345.052
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-891.154 -34.342 -925.496 -896.940 -25.825 -922.765
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 273.009 0 273.009 258.828 0 258.828
Satış Amaçlı
273.009 0 273.009 258.828 0 258.828
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 323.945 5.480 329.425 328.211 4.687 332.898
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 20.200 0 20.200 16.167 0 16.167
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
20.200 0 20.200 16.167 0 16.167
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 18.065 18.065 0 8.246 8.246
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 57.152 3.337 60.489 51.008 2.924 53.932
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 450.900 48.960 499.860 303.882 104.863 408.745
VARLIKLAR TOPLAMI
18.222.642 12.844.236 31.066.878 19.777.636 10.507.428 30.285.064
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 9.750.715 12.845.560 22.596.275 9.530.422 10.243.177 19.773.599
ALINAN KREDİLER
V-II-2 585.599 356.135 941.734 431.582 887.507 1.319.089
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.245.463 596.568 2.842.031 4.218.413 640.695 4.859.108
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 18.130 107.570 125.700 87.066 115.426 202.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.130 107.570 125.700 87.066 115.426 202.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
86 0 86 134 0 134
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 78.640 5.244 83.884 81.153 5.045 86.198
KARŞILIKLAR
V-II-5 84.894 4.476 89.370 84.019 1.264 85.283
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
68.790 0 68.790 66.451 0 66.451
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
16.104 4.476 20.580 17.568 1.264 18.832
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 54.787 0 54.787 72.417 0 72.417
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 803.215 90.476 893.691 616.239 41.550 657.789
ÖZKAYNAKLAR
3.364.990 74.330 3.439.320 3.179.696 49.259 3.228.955
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 63.361 10.651 74.012 65.970 8.670 74.640
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 331.127 -27.261 303.866 303.634 -39.996 263.638
Kar Yedekleri
2.219.313 0 2.219.313 1.804.000 0 1.804.000
Yasal Yedekler
136.838 0 136.838 116.072 0 116.072
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.082.475 0 2.082.475 1.687.928 0 1.687.928
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
144.227 90.940 235.167 400.259 80.585 480.844
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 65.531 65.531 0 65.531 65.531
Dönem Net Kâr veya Zararı
144.227 25.409 169.636 400.259 15.054 415.313
Azınlık Payları
6.962 0 6.962 5.833 0 5.833
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
16.986.519 14.080.359 31.066.878 18.301.141 11.983.923 30.285.064


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.622.510 994.620 847.868 517.293
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.192.155 781.855 630.397 381.330
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
32.299 1.522 19.731 0
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 3.204 9.362 1.332 1.685
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.987 25.346 1.056 1.939
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 311.522 128.512 152.472 112.165
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
515 4.041 269 3.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
55.876 30.272 26.641 24.778
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
255.131 94.199 125.562 83.913
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
79.343 48.023 42.880 20.174
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.283.894 -610.376 -653.246 -334.957
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -905.074 -478.756 -475.991 -231.336
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -46.110 -17.200 -25.635 -7.994
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-319.623 -82.664 -145.716 -80.263
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 0 -11.466 0 -5.327
Kiralama Faiz Giderleri
-8.190 -8.525 -4.042 -4.167
Diğer Faiz Giderleri
-4.897 -11.765 -1.862 -5.870
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
338.616 384.244 194.622 182.336
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
122.742 110.070 57.532 39.762
Alınan Ücret ve Komisyonlar
141.084 121.857 66.955 45.075
Gayri Nakdi Kredilerden
24.176 21.110 12.377 10.363
Diğer
V-IV-11 116.908 100.747 54.578 34.712
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-18.342 -11.787 -9.423 -5.313
Gayri Nakdi Kredilere
-38 0 30 0
Diğer
-18.304 -11.787 -9.453 -5.313
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 216 117 199 104
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 49.715 38.960 122 13.158
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
9.577 10.322 2.934 6.122
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
162.085 18.735 24.335 -20.684
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-121.947 9.903 -27.147 27.720
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 152.218 187.071 52.172 68.424
FAALİYET BRÜT KÂRI
663.507 720.462 304.647 303.784
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -116.698 -171.899 -41.611 -67.514
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -15.305 -2.439 -14.760 -1.753
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-189.904 -159.999 -94.936 -77.053
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -136.907 -121.679 -62.680 -49.305
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
204.693 264.446 90.660 108.159
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 204.693 264.446 90.660 108.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -33.923 -50.050 -10.549 -17.457
Cari Vergi Karşılığı
-21.803 -31.161 -14.971 -20.121
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-45.410 -22.685 -858 2.364
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
33.290 3.796 5.280 300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 170.770 214.396 80.111 90.702
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 170.770 214.396 80.111 90.702
Grubun Karı (Zararı)
169.636 213.710 79.652 90.315
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.134 686 459 387
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00028300 0,00035700 0,00013400 0,00015100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960197


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.146 Değişim: 0,74% Hacim : 94.596 Mio.TL Son veri saati : 17:51
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0793 Değişim: 0,26%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0345 Değişim: 0,11%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.606,30 Değişim: 1,42%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.606,36
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.