KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.05.2021 - 17:49
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -286 -733 0 51.839 -61.600 -50.488 0 0 0 123.395 62.127 299 62.426
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.785 4.639 0 438.634 -85.956 -174.565 0 1.505.890 363.644 123.395 2.838.717 4.564 2.843.281
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.523 647 0 64.993 -41.084 -49.351 0 0 0 89.984 62.666 675 63.341
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -21.233 9.316 0 689.645 -81.080 -370.369 0 2.219.313 65.531 89.984 3.285.788 6.506 3.292.294


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.925.479 18.331.712 28.257.191 10.394.534 13.815.282 24.209.816
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 3.042.211 4.060.242 7.102.453 3.070.235 3.481.131 6.551.366
Teminat Mektupları
2.977.407 978.461 3.955.868 3.005.435 952.647 3.958.082
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
54.728 2.931 57.659 56.531 2.735 59.266
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
37.743 1.710 39.453 35.587 1.595 37.182
Diğer Teminat Mektupları
2.884.936 973.820 3.858.756 2.913.317 948.317 3.861.634
Banka Kredileri
0 60.017 60.017 0 4.935 4.935
İthalat Kabul Kredileri
0 60.017 60.017 0 4.935 4.935
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.205.106 1.205.106 0 1.190.933 1.190.933
Belgeli Akreditifler
0 1.205.106 1.205.106 0 1.190.933 1.190.933
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
64.804 1.816.658 1.881.462 64.800 1.332.616 1.397.416
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 1.317.393 2.263.974 3.581.367 1.234.154 761.018 1.995.172
Cayılamaz Taahhütler
1.317.393 2.263.974 3.581.367 1.234.154 761.018 1.995.172
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
182.887 2.263.974 2.446.861 245.476 761.018 1.006.494
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
596.094 0 596.094 523.552 0 523.552
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
329.053 0 329.053 248.307 0 248.307
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
132.913 0 132.913 128.070 0 128.070
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
822 0 822 803 0 803
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
75.624 0 75.624 87.946 0 87.946
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-6 5.565.875 12.007.496 17.573.371 6.090.145 9.573.133 15.663.278
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.160.166 1.160.166 0 1.063.286 1.063.286
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 693.584 693.584 0 647.264 647.264
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 466.582 466.582 0 416.022 416.022
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.565.875 10.847.330 16.413.205 6.090.145 8.509.847 14.599.992
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
517.676 1.300.931 1.818.607 583.357 1.362.746 1.946.103
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
332.190 580.755 912.945 492.678 499.648 992.326
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
185.486 720.176 905.662 90.679 863.098 953.777
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.765.644 6.920.165 9.685.809 4.455.388 6.026.087 10.481.475
Swap Para Alım İşlemleri
207.149 3.640.231 3.847.380 5.072 3.504.624 3.509.696
Swap Para Satım İşlemleri
518.495 3.279.934 3.798.429 1.800.566 1.711.876 3.512.442
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.020.000 0 1.020.000 1.339.750 362.252 1.702.002
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.020.000 0 1.020.000 1.310.000 447.335 1.757.335
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.282.555 2.626.234 4.908.789 1.051.400 1.121.014 2.172.414
Para Alım Opsiyonları
570.282 1.754.781 2.325.063 278.548 766.568 1.045.116
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
330.531.586 11.943.047 342.474.633 278.272.311 10.528.201 288.800.512
EMANET KIYMETLER
138.649.804 1.006.888 139.656.692 105.912.112 874.843 106.786.955
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
11.905.822 0 11.905.822 10.638.915 0 10.638.915
Emanete Alınan Menkul Değerler
719.817 599.548 1.319.365 540.393 533.109 1.073.502
Tahsile Alınan Çekler
4.851.356 396.591 5.247.947 4.461.044 329.480 4.790.524
Tahsile Alınan Ticari Senetler
121.172.809 10.749 121.183.558 90.271.760 12.254 90.284.014
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
191.881.782 10.936.159 202.817.941 172.360.199 9.653.358 182.013.557
Menkul Kıymetler
35.522 0 35.522 46.294 0 46.294
Teminat Senetleri
58.660 19.110 77.770 68.449 18.510 86.959
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.954 0 1.954 3.994 0 3.994
Diğer Rehinli Kıymetler
191.785.646 10.917.049 202.702.695 172.241.462 9.634.848 181.876.310
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
340.457.065 30.274.759 370.731.824 288.666.845 24.343.483 313.010.328


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-84.784 129.383
Alınan Faizler
735.747 507.989
Ödenen Faizler
-654.503 -251.218
Alınan Temettüler
17 13
Alınan Ücret ve Komisyonlar
74.129 76.782
Elde Edilen Diğer Kazançlar
244.451 154.263
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
73.188 62.714
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-94.968 -82.946
Ödenen Vergiler
-45.343 -45.530
Diğer
-417.502 -292.684
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-31.068 168.692
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
63.118 -64.569
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-13.407 -428.934
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-262.816 -454.000
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-229.096 -162.871
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
151.566 358.842
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.551.093 1.023.380
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-263.216 992
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.028.310 -104.148
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-115.852 298.075
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
362.862 -807.082
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-20.777 -4.791
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
22.014 103.553
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-98.168 -267.356
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
49.756 21.009
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -657.839
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
414.605 212
Diğer
-4.568 -1.870
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-25.293 -139.254
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.225 -129.260
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-10.068 -9.994
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
111.134 41.861
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
332.851 -606.400
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.666.781 3.528.049
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.999.632 2.921.649


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
90.659 123.694
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-27.318 -61.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.876 -1.019
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.153 -357
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
807 -940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
470 278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-25.442 -60.249
Yabancı Para Çevrim Farkları
64.993 51.839
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-51.446 -79.423
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
754 -8.355
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-62.630 -52.666
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.887 28.356
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.341 62.426


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.104.593 5.698.248 7.802.841 2.270.859 5.076.101 7.346.960
Nakit ve Nakit Benzerleri
600.368 4.622.364 5.222.732 818.549 4.046.379 4.864.928
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 559.117 2.207.157 2.766.274 395.827 2.134.427 2.530.254
Bankalar
V-I-2 41.316 2.332.540 2.373.856 152.978 1.825.786 1.978.764
Para Piyasalarından Alacaklar
0 84.897 84.897 270.133 87.261 357.394
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-65 -2.230 -2.295 -389 -1.095 -1.484
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 0 105.326 105.326 65.417 94.676 160.093
Devlet Borçlanma Senetleri
0 8.047 8.047 65.417 8.962 74.379
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 97.279 97.279 0 85.714 85.714
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 1.339.247 924.452 2.263.699 1.297.006 863.688 2.160.694
Devlet Borçlanma Senetleri
1.331.428 863.345 2.194.773 1.289.187 759.229 2.048.416
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.819 18.431 26.250 7.819 16.885 24.704
Diğer Finansal Varlıklar
0 42.676 42.676 0 87.574 87.574
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 164.978 46.106 211.084 89.887 71.358 161.245
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
164.978 46.106 211.084 89.887 71.358 161.245
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.194.741 5.668.108 21.862.849 16.548.681 5.310.607 21.859.288
Krediler
V-I-6 13.178.527 5.085.264 18.263.791 13.278.504 4.722.522 18.001.026
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
647.318 0 647.318 554.650 0 554.650
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 3.255.553 611.650 3.867.203 3.612.467 613.910 4.226.377
Devlet Borçlanma Senetleri
3.255.553 80.740 3.336.293 3.612.467 268.858 3.881.325
Diğer Finansal Varlıklar
0 530.910 530.910 0 345.052 345.052
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-886.657 -28.806 -915.463 -896.940 -25.825 -922.765
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 276.359 0 276.359 258.828 0 258.828
Satış Amaçlı
276.359 0 276.359 258.828 0 258.828
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 326.181 4.889 331.070 328.211 4.687 332.898
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 19.363 0 19.363 16.167 0 16.167
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
19.363 0 19.363 16.167 0 16.167
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 17.334 17.334 0 8.246 8.246
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 57.299 3.041 60.340 51.008 2.924 53.932
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 317.381 53.979 371.360 303.882 104.863 408.745
VARLIKLAR TOPLAMI
19.295.917 11.445.599 30.741.516 19.777.636 10.507.428 30.285.064
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 10.245.885 11.201.777 21.447.662 9.530.422 10.243.177 19.773.599
ALINAN KREDİLER
V-II-2 557.723 502.375 1.060.098 431.582 887.507 1.319.089
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.524.963 439.548 3.964.511 4.218.413 640.695 4.859.108
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 33.786 96.808 130.594 87.066 115.426 202.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
33.786 96.808 130.594 87.066 115.426 202.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
109 0 109 134 0 134
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 80.907 5.374 86.281 81.153 5.045 86.198
KARŞILIKLAR
V-II-5 79.363 4.507 83.870 84.019 1.264 85.283
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
62.962 0 62.962 66.451 0 66.451
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
16.401 4.507 20.908 17.568 1.264 18.832
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 52.956 0 52.956 72.417 0 72.417
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 552.228 70.913 623.141 616.239 41.550 657.789
ÖZKAYNAKLAR
3.284.396 7.898 3.292.294 3.179.696 49.259 3.228.955
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 63.449 9.315 72.764 65.970 8.670 74.640
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 319.276 -81.080 238.196 303.634 -39.996 263.638
Kar Yedekleri
2.219.313 0 2.219.313 1.804.000 0 1.804.000
Yasal Yedekler
136.838 0 136.838 116.072 0 116.072
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.082.475 0 2.082.475 1.687.928 0 1.687.928
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
75.852 79.663 155.515 400.259 80.585 480.844
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 65.531 65.531 0 65.531 65.531
Dönem Net Kâr veya Zararı
75.852 14.132 89.984 400.259 15.054 415.313
Azınlık Payları
6.506 0 6.506 5.833 0 5.833
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.412.316 12.329.200 30.741.516 18.301.141 11.983.923 30.285.064


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
774.642 477.327
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 561.758 400.525
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
12.568 1.522
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 1.872 7.677
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.931 23.407
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 159.050 16.347
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
246 567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
29.235 5.494
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
129.569 10.286
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
36.463 27.849
FAİZ GİDERLERİ (-)
-630.648 -275.419
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -429.083 -247.420
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -20.475 -9.206
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-173.907 -2.401
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 0 -6.139
Kiralama Faiz Giderleri
-4.148 -4.358
Diğer Faiz Giderleri
-3.035 -5.895
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
143.994 201.908
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
65.210 70.308
Alınan Ücret ve Komisyonlar
74.129 76.782
Gayri Nakdi Kredilerden
11.799 10.747
Diğer
V-IV-11 62.330 66.035
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.919 -6.474
Gayri Nakdi Kredilere
-68 0
Diğer
-8.851 -6.474
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 17 13
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 49.593 25.802
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.643 4.200
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
137.750 39.419
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-94.800 -17.817
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 100.046 118.647
FAALİYET BRÜT KÂRI
358.860 416.678
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -75.087 -104.385
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -545 -686
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-94.968 -82.946
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -74.227 -72.374
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
114.033 156.287
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 114.033 156.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -23.374 -32.593
Cari Vergi Karşılığı
-6.832 -11.040
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-44.552 -25.049
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
28.010 3.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 90.659 123.694
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 90.659 123.694
Grubun Karı (Zararı)
89.984 123.395
Azınlık Payları Karı (Zararı)
675 299
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,00015100 0,00020600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938456


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.411 Değişim: 0,00% Hacim : 11.944 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.405
8,7039 Değişim: -0,06%
Düşük 8,7032 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,4049 Değişim: -0,01%
Düşük 10,3876 25.06.2021 Yüksek 10,4080
Açılış: 10,4059
497,72 Değişim: 0,13%
Düşük 496,39 25.06.2021 Yüksek 497,72
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.