KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.05.2021 - 19:50
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -286 -733 0 51.839 -61.600 -50.488 0 0 0 123.395 0 0 62.127
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.785 4.639 0 438.634 -85.956 -174.565 0 1.505.890 363.644 123.395 0 0 2.838.717
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.522 646 0 64.993 -41.084 -49.351 0 0 0 89.984 0 0 62.666
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -21.232 9.315 0 689.645 -81.080 -370.369 0 2.219.313 65.531 89.984 0 0 3.285.788


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.936.725 12.127.319 22.064.044 10.403.370 9.623.213 20.026.583
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 3.055.487 3.700.935 6.756.422 3.083.439 3.203.455 6.286.894
Teminat Mektupları
2.990.683 994.467 3.985.150 3.018.639 966.883 3.985.522
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
54.728 2.931 57.659 56.531 2.735 59.266
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
37.743 1.710 39.453 35.587 1.595 37.182
Diğer Teminat Mektupları
2.898.212 989.826 3.888.038 2.926.521 962.553 3.889.074
Banka Kredileri
0 60.017 60.017 0 4.935 4.935
İthalat Kabul Kredileri
0 60.017 60.017 0 4.935 4.935
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 829.793 829.793 0 899.021 899.021
Belgeli Akreditifler
0 829.793 829.793 0 899.021 899.021
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
64.804 1.816.658 1.881.462 64.800 1.332.616 1.397.416
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 1.317.393 2.263.974 3.581.367 1.234.154 761.018 1.995.172
Cayılamaz Taahhütler
1.317.393 2.263.974 3.581.367 1.234.154 761.018 1.995.172
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
182.887 2.263.974 2.446.861 245.476 761.018 1.006.494
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
596.094 0 596.094 523.552 0 523.552
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
329.053 0 329.053 248.307 0 248.307
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
132.913 0 132.913 128.070 0 128.070
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
822 0 822 803 0 803
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
75.624 0 75.624 87.946 0 87.946
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.563.845 6.162.410 11.726.255 6.085.777 5.658.740 11.744.517
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.563.845 6.162.410 11.726.255 6.085.777 5.658.740 11.744.517
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
515.646 692.305 1.207.951 578.989 665.488 1.244.477
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
331.175 276.444 607.619 490.494 151.019 641.513
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
184.471 415.861 600.332 88.495 514.469 602.964
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.765.644 2.843.871 5.609.515 4.455.388 3.872.238 8.327.626
Swap Para Alım İşlemleri
207.149 1.606.155 1.813.304 5.072 2.396.391 2.401.463
Swap Para Satım İşlemleri
518.495 1.237.716 1.756.211 1.800.566 666.260 2.466.826
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.020.000 0 1.020.000 1.339.750 362.252 1.702.002
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.020.000 0 1.020.000 1.310.000 447.335 1.757.335
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.282.555 2.626.234 4.908.789 1.051.400 1.121.014 2.172.414
Para Alım Opsiyonları
570.282 1.754.781 2.325.063 278.548 766.568 1.045.116
Para Satım Opsiyonları
1.712.273 871.453 2.583.726 772.852 354.446 1.127.298
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
161.777.571 11.926.874 173.704.445 155.908.228 10.511.468 166.419.696
EMANET KIYMETLER
4.274.089 1.007.367 5.281.456 4.065.770 872.791 4.938.561
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 90.576 0 90.576
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.451 602.870 605.321 1.262 536.069 537.331
Tahsile Alınan Çekler
4.178.733 393.748 4.572.481 3.892.598 324.468 4.217.066
Tahsile Alınan Ticari Senetler
92.905 10.749 103.654 81.334 12.254 93.588
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
157.503.482 10.919.507 168.422.989 151.842.458 9.638.677 161.481.135
Menkul Kıymetler
35.522 0 35.522 46.294 0 46.294
Teminat Senetleri
15.732 19.110 34.842 15.555 18.510 34.065
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.954 0 1.954 3.994 0 3.994
Diğer Rehinli Kıymetler
157.450.274 10.900.397 168.350.671 151.776.615 9.620.167 161.396.782
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
171.714.296 24.054.193 195.768.489 166.311.598 20.134.681 186.446.279


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-371.300 130.738
Alınan Faizler
674.880 458.165
Ödenen Faizler
-628.184 -235.806
Alınan Temettüler
17 13
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.723 47.433
Elde Edilen Diğer Kazançlar
99.276 158.230
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
73.188 62.714
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-79.494 -70.185
Ödenen Vergiler
-37.253 -41.225
Diğer
-514.453 -248.601
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
220.427 440.420
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
63.118 -64.963
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
28.740 -465.360
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-112.138 -187.584
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-49.754 -25.388
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
150.946 373.921
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.069.620 969.918
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-221.293 11.812
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-708.812 -171.936
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-150.873 571.158
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
359.389 -848.762
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-15.376 -20.167
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
17.531 11.993
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -249.255
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -589.804
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
361.815 0
Diğer
-4.581 -1.529
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-14.400 -140.493
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 -129.260
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.471 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-9.929 -11.233
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
111.216 -24.907
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
305.332 -443.004
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.336.146 2.392.266
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.641.478 1.949.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
89.984 123.395
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-27.318 -61.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.876 -1.019
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.153 -357
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
807 -940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
470 278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-25.442 -60.249
Yabancı Para Çevrim Farkları
64.993 51.839
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-51.446 -79.423
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
754 -8.355
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-62.630 -52.666
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.887 28.356
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.666 62.127


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.063.383 4.108.099 6.171.482 2.218.061 3.585.041 5.803.102
Nakit ve Nakit Benzerleri
559.318 3.238.733 3.798.051 765.911 2.749.175 3.515.086
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 559.108 2.207.039 2.766.147 395.819 2.134.344 2.530.163
Bankalar
V-I-2 275 1.033.717 1.033.992 100.348 615.744 716.092
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 270.133 0 270.133
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-65 -2.023 -2.088 -389 -913 -1.302
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 0 105.326 105.326 65.417 94.676 160.093
Devlet Borçlanma Senetleri
0 8.047 8.047 65.417 8.962 74.379
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 97.279 97.279 0 85.714 85.714
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 1.339.087 738.515 2.077.602 1.296.846 730.543 2.027.389
Devlet Borçlanma Senetleri
1.331.428 677.408 2.008.836 1.289.187 675.840 1.965.027
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 18.431 26.090 7.659 16.885 24.544
Diğer Finansal Varlıklar
0 42.676 42.676 0 37.818 37.818
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 164.978 25.525 190.503 89.887 10.647 100.534
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
164.978 25.525 190.503 89.887 10.647 100.534
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.454.531 1.719.108 17.173.639 15.951.509 1.472.053 17.423.562
Krediler
V-I-6 13.077.448 1.723.583 14.801.031 13.227.115 1.476.442 14.703.557
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 3.255.553 0 3.255.553 3.612.467 0 3.612.467
Devlet Borçlanma Senetleri
3.255.553 0 3.255.553 3.612.467 0 3.612.467
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-878.470 -4.475 -882.945 -888.073 -4.389 -892.462
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 276.359 0 276.359 258.828 0 258.828
Satış Amaçlı
276.359 0 276.359 258.828 0 258.828
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
310.964 968.868 1.279.832 291.146 890.096 1.181.242
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 310.964 968.868 1.279.832 291.146 890.096 1.181.242
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
310.964 968.868 1.279.832 291.146 890.096 1.181.242
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 324.932 97 325.029 326.922 122 327.044
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 19.134 0 19.134 15.929 0 15.929
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
19.134 0 19.134 15.929 0 15.929
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 56.817 0 56.817 50.516 0 50.516
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 279.978 28.139 308.117 251.953 81.897 333.850
VARLIKLAR TOPLAMI
18.786.098 6.824.311 25.610.409 19.364.864 6.029.209 25.394.073
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 10.215.497 7.580.898 17.796.395 9.490.440 7.113.521 16.603.961
ALINAN KREDİLER
V-II-2 101.359 45.456 146.815 101.631 261.877 363.508
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.524.963 0 3.524.963 4.218.413 0 4.218.413
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 33.786 50.119 83.905 87.066 84.382 171.448
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
33.786 50.119 83.905 87.066 84.382 171.448
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 79.840 801 80.641 80.074 708 80.782
KARŞILIKLAR
V-II-5 76.119 1.322 77.441 81.295 1.123 82.418
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
60.379 0 60.379 64.245 0 64.245
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
15.740 1.322 17.062 17.050 1.123 18.173
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 45.816 0 45.816 67.350 0 67.350
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 512.706 55.939 568.645 559.757 23.314 583.071
ÖZKAYNAKLAR
3.277.890 7.898 3.285.788 3.173.863 49.259 3.223.122
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 63.449 9.315 72.764 65.970 8.670 74.640
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 319.276 -81.080 238.196 303.634 -39.996 263.638
Kar Yedekleri
2.219.313 0 2.219.313 1.804.000 0 1.804.000
Yasal Yedekler
136.838 0 136.838 116.072 0 116.072
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.082.475 0 2.082.475 1.776.344 0 1.776.344
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 -88.416 0 -88.416
Kar veya Zarar
75.852 79.663 155.515 400.259 80.585 480.844
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 65.531 65.531 0 65.531 65.531
Dönem Net Kâr veya Zararı
75.852 14.132 89.984 400.259 15.054 415.313
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.867.976 7.742.433 25.610.409 17.859.889 7.534.184 25.394.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
698.404 424.935
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 525.634 374.817
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
12.568 1.522
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 845 7.303
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.845 22.950
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 152.422 11.886
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
137 441
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
29.118 4.916
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
123.167 6.529
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.090 6.457
FAİZ GİDERLERİ (-)
-604.942 -261.285
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -424.000 -243.549
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -3.661 -1.886
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-172.771 -188
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -6.139
Kiralama Faiz Giderleri
-4.148 -4.358
Diğer Faiz Giderleri
-362 -5.165
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
93.462 163.650
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
33.726 41.922
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.723 47.433
Gayri Nakdi Kredilerden
11.823 10.769
Diğer
V-IV-11 28.900 36.664
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.997 -5.511
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-6.997 -5.511
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 17 13
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 47.549 31.510
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.634 4.382
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
137.715 44.945
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-94.800 -17.817
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 100.420 118.986
FAALİYET BRÜT KÂRI
275.174 356.081
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -74.055 -103.595
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -545 -686
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-79.494 -70.185
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -51.406 -48.498
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
69.674 133.117
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
34.007 17.839
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 103.681 150.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -13.697 -27.561
Cari Vergi Karşılığı
0 -12.058
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-41.718 -19.104
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
28.021 3.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 89.984 123.395
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 89.984 123.395
Grubun Karı (Zararı)
89.984 123.395
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,00015000 0,00020600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936029


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,48% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3621 Değişim: -0,90%
Düşük 8,3333 02.08.2021 Yüksek 8,4787
Açılış: 8,4381
9,9332 Değişim: -1,03%
Düşük 9,9040 02.08.2021 Yüksek 10,0813
Açılış: 10,0365
487,50 Değişim: -0,96%
Düşük 484,14 02.08.2021 Yüksek 493,98
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.