KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.05.2020 - 20:40
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 0 0 2.320.998
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 0 0 2.321.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 144 -80 1.251 0 18.608 -12.073 -14.468 0 0 0 108.429 0 0 101.811
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.530 -308.530 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.530 -308.530 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.479 -14.587 3.539 0 347.613 -74.018 -93.904 0 1.517.585 -34.578 108.429 0 0 2.423.558
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -286 -733 0 51.839 -61.600 -50.488 0 0 0 123.395 0 0 62.127
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.785 4.639 0 438.634 -85.956 -174.565 0 1.505.890 363.644 123.395 0 0 2.838.717


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.351.981 7.570.838 12.922.819 5.818.860 7.916.723 13.735.583
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.274.705 1.787.994 4.062.699 2.323.232 1.845.619 4.168.851
Teminat Mektupları
2.274.705 593.956 2.868.661 2.323.232 597.421 2.920.653
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
46.764 1.839 48.603 44.246 5.582 49.828
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
25.675 1.731 27.406 25.013 1.166 26.179
Diğer Teminat Mektupları
2.202.266 590.386 2.792.652 2.253.973 590.673 2.844.646
Banka Kredileri
0 1.911 1.911 0 1.678 1.678
İthalat Kabul Kredileri
0 1.911 1.911 0 1.678 1.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 507.598 507.598 0 529.395 529.395
Belgeli Akreditifler
0 507.598 507.598 0 529.395 529.395
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 684.529 684.529 0 717.125 717.125
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 988.870 321.738 1.310.608 842.235 407.117 1.249.352
Cayılamaz Taahhütler
988.870 321.738 1.310.608 842.235 407.117 1.249.352
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
212.019 317.034 529.053 149.203 401.541 550.744
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
344.696 4.704 349.400 275.178 5.576 280.754
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
230.826 0 230.826 213.605 0 213.605
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
104.334 0 104.334 89.631 0 89.631
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
755 0 755 739 0 739
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
96.240 0 96.240 113.879 0 113.879
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.088.406 5.461.106 7.549.512 2.653.393 5.663.987 8.317.380
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.088.406 5.461.106 7.549.512 2.653.393 5.663.987 8.317.380
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
199.397 270.057 469.454 304.661 385.692 690.353
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
162.187 69.182 231.369 269.820 82.288 352.108
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
37.210 200.875 238.085 34.841 303.404 338.245
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.035.124 4.090.670 5.125.794 1.371.418 4.099.310 5.470.728
Swap Para Alım İşlemleri
33.000 1.883.824 1.916.824 302.466 1.995.428 2.297.894
Swap Para Satım İşlemleri
352.374 1.528.755 1.881.129 854.202 1.487.028 2.341.230
Swap Faiz Alım İşlemleri
339.750 320.761 660.511 214.750 201.437 416.187
Swap Faiz Satım İşlemleri
310.000 357.330 667.330 0 415.417 415.417
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
853.885 1.100.379 1.954.264 977.314 1.178.985 2.156.299
Para Alım Opsiyonları
428.273 548.662 976.935 488.685 589.470 1.078.155
Para Satım Opsiyonları
425.612 551.717 977.329 488.629 589.515 1.078.144
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
136.459.267 8.177.601 144.636.868 130.310.798 7.153.814 137.464.612
EMANET KIYMETLER
3.422.534 576.246 3.998.780 3.428.971 384.795 3.813.766
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
142.139 0 142.139 292.114 0 292.114
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.262 301.681 302.943 1.262 149.812 151.074
Tahsile Alınan Çekler
3.201.400 264.109 3.465.509 3.057.250 217.108 3.274.358
Tahsile Alınan Ticari Senetler
77.733 10.456 88.189 78.345 17.875 96.220
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
133.036.733 7.601.355 140.638.088 126.881.827 6.769.019 133.650.846
Menkul Kıymetler
7.975 0 7.975 8.423 0 8.423
Teminat Senetleri
17.241 17.583 34.824 17.677 23.622 41.299
Emtia
9.394 0 9.394 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.175 0 14.175 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
132.987.948 7.583.772 140.571.720 126.832.052 6.745.397 133.577.449
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
141.811.248 15.748.439 157.559.687 136.129.658 15.070.537 151.200.195


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
143.594 -179.102
Alınan Faizler
458.165 547.015
Ödenen Faizler
-235.806 -394.353
Alınan Temettüler
13 16
Alınan Ücret ve Komisyonlar
47.433 44.570
Elde Edilen Diğer Kazançlar
158.230 120.153
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
62.714 56.671
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-70.185 -62.320
Ödenen Vergiler
-41.225 -53.425
Diğer
-235.745 -437.429
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
440.420 333.933
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-64.963 2.959
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-465.360 20.968
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-187.584 -276.340
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-25.388 27.355
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
373.921 143.524
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
969.918 500.511
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
11.812 -113.493
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-171.936 28.449
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
584.014 154.831
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-848.762 -109.292
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-20.167 -110.670
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11.993 2.683
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-249.255 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-589.804 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.529 -1.305
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-153.349 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-129.260 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-24.089 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-24.907 72.127
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-443.004 117.666
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.392.266 1.578.892
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.949.262 1.696.558


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
123.395 108.429
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-61.268 -6.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.019 1.315
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 160
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-357 -100
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-940 1.603
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
278 -348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-60.249 -7.933
Yabancı Para Çevrim Farkları
51.839 18.608
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-79.423 -15.403
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-8.355 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-52.666 -18.087
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.356 6.949
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.127 101.811


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
839.112 3.181.655 4.020.767 1.439.051 2.241.196 3.680.247
Nakit ve Nakit Benzerleri
719.933 2.244.807 2.964.740 1.357.826 1.585.123 2.942.949
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 530.242 1.607.956 2.138.198 148.774 1.002.556 1.151.330
Bankalar
V-I-2 150.450 638.242 788.692 250.502 582.567 833.069
Para Piyasalarından Alacaklar
40.010 0 40.010 960.299 0 960.299
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-769 -1.391 -2.160 -1.749 0 -1.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 63.554 84.623 148.177 9 74.102 74.111
Devlet Borçlanma Senetleri
63.554 6.302 69.856 9 4.770 4.779
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 78.321 78.321 0 69.332 69.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.659 821.125 828.784 7.659 571.870 579.529
Devlet Borçlanma Senetleri
0 777.450 777.450 0 529.711 529.711
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 11.385 19.044 7.659 11.804 19.463
Diğer Finansal Varlıklar
0 32.290 32.290 0 30.355 30.355
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 47.966 31.100 79.066 73.557 10.101 83.658
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
47.966 31.100 79.066 73.557 10.101 83.658
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.971.996 1.925.808 12.897.804 10.362.520 1.791.068 12.153.588
Krediler
V-I-6 11.095.513 1.935.700 13.031.213 11.060.767 1.799.808 12.860.575
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 759.219 0 759.219 173.031 0 173.031
Devlet Borçlanma Senetleri
759.219 0 759.219 173.031 0 173.031
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-882.736 -9.892 -892.628 -871.278 -8.740 -880.018
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 234.929 0 234.929 240.547 0 240.547
Satış Amaçlı
234.929 0 234.929 240.547 0 240.547
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
251.119 684.123 935.242 238.122 644.562 882.684
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 251.119 684.123 935.242 238.122 644.562 882.684
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
251.119 684.123 935.242 238.122 644.562 882.684
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 310.521 168 310.689 312.191 173 312.364
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 11.838 0 11.838 11.325 0 11.325
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
11.838 0 11.838 11.325 0 11.325
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 45.444 0 45.444 38.103 0 38.103
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 234.538 27.491 262.029 221.973 16.981 238.954
VARLIKLAR TOPLAMI
12.899.497 5.819.245 18.718.742 12.863.832 4.693.980 17.557.812
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 9.013.329 5.942.801 14.956.130 8.952.987 4.676.101 13.629.088
ALINAN KREDİLER
V-II-2 68.683 17.897 86.580 57.923 16.510 74.433
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 60.022 0 60.022
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
139.213 0 139.213 226.921 0 226.921
Bonolar
139.213 0 139.213 226.921 0 226.921
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 31.587 16.945 48.532 53.100 19.941 73.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
31.587 16.945 48.532 53.100 19.941 73.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 73.611 432 74.043 75.720 344 76.064
KARŞILIKLAR
V-II-5 117.832 886 118.718 128.479 965 129.444
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
48.954 0 48.954 56.122 0 56.122
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
68.878 886 69.764 72.357 965 73.322
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 41.353 0 41.353 51.161 0 51.161
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 366.102 49.354 415.456 390.689 70.359 461.048
ÖZKAYNAKLAR
2.838.225 492 2.838.717 2.718.582 58.008 2.776.590
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 63.036 4.639 67.675 63.322 5.372 68.694
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 264.069 -85.956 178.113 262.718 -24.356 238.362
Kar Yedekleri
1.505.890 0 1.505.890 1.505.890 0 1.505.890
Yasal Yedekler
96.746 0 96.746 96.746 0 96.746
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.409.144 0 1.409.144 1.409.144 0 1.409.144
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
405.230 81.809 487.039 286.652 76.992 363.644
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
286.652 76.992 363.644 -88.415 65.532 -22.883
Dönem Net Kâr veya Zararı
118.578 4.817 123.395 375.067 11.460 386.527
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.689.935 6.028.807 18.718.742 12.715.584 4.842.228 17.557.812


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
424.935 612.790
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 374.817 554.968
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.522 7.727
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 7.303 6.529
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
22.950 22.554
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 11.886 11.698
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
441 20
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.916 6.023
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.529 5.655
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
6.457 9.314
FAİZ GİDERLERİ (-)
-261.285 -403.001
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -243.549 -396.045
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.886 -1.129
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-188 -2.147
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.139 0
Kiralama Faiz Giderleri
-4.358 -3.527
Diğer Faiz Giderleri
-5.165 -153
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
163.650 209.789
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
41.922 40.290
Alınan Ücret ve Komisyonlar
47.433 44.570
Gayri Nakdi Kredilerden
10.769 13.202
Diğer
V-IV-11 36.664 31.368
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.511 -4.280
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-5.511 -4.280
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 13 16
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 31.510 24.575
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.382 166
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
44.945 16.941
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-17.817 7.468
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 118.986 102.178
FAALİYET BRÜT KÂRI
356.081 376.848
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -103.595 -161.117
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -686 -1.769
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-70.185 -62.320
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -48.498 -38.329
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
133.117 113.313
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
17.839 19.535
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 150.956 132.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -27.561 -24.419
Cari Vergi Karşılığı
-9.188 -1.979
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
3.601 310
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-21.974 -22.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 123.395 108.429
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 123.395 108.429
Grubun Karı (Zararı)
123.395 108.429
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00206000 0,00181000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847074


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.383 Değişim: 0,43% Hacim : 1.785 Mio.TL Son veri saati : 10:17
Düşük 1.376 20.04.2021 Yüksek 1.385
Açılış: 1.376
8,1067 Değişim: 0,23%
Düşük 8,0681 20.04.2021 Yüksek 8,1192
Açılış: 8,0883
9,7823 Değişim: 0,44%
Düşük 9,7152 20.04.2021 Yüksek 9,7976
Açılış: 9,739
461,15 Değişim: 0,13%
Düşük 459,40 20.04.2021 Yüksek 462,55
Açılış: 460,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.