KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.03.2020 - 23:27
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -6.188 1 0 0 -17.802 249 0 968.889 156.256 0 0 0 1.774.759
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -252 0 0 194.666 7.302 0 0 56.747 -8.164 0 0 0 250.299
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 -252 0 0 194.666 7.302 0 0 56.747 -8.164 0 0 0 250.299
Yeni Bakiye
V-II-11 600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1 0 194.666 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 0 0 2.025.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -8.866 -8.067 1 0 134.339 -51.445 -79.685 0 0 0 308.530 0 0 295.940
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.495 -79.436 0 1.209.055 -35.327 308.530 0 0 2.320.998
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273 0 0 0 2.320.998
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749
Yeni Bakiye
V-II-11 600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 274 0 0 0 2.321.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 16.486 -1.992 3.084 0 57.790 37.589 -44.641 0 0 0 386.527 0 0 454.843
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -297 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -297 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 -22.883 386.527 0 0 2.776.590


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.818.860 7.916.723 13.735.583 3.308.383 3.914.055 7.222.438
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.323.232 1.845.619 4.168.851 2.475.765 1.144.762 3.620.527
Teminat Mektupları
2.323.232 597.421 2.920.653 2.473.765 449.314 2.923.079
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
44.246 5.582 49.828 47.562 5.475 53.037
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
25.013 1.166 26.179 35.645 2.562 38.207
Diğer Teminat Mektupları
2.253.973 590.673 2.844.646 2.390.558 441.277 2.831.835
Banka Kredileri
0 1.678 1.678 0 11.811 11.811
İthalat Kabul Kredileri
0 1.678 1.678 0 11.811 11.811
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 529.395 529.395 0 370.725 370.725
Belgeli Akreditifler
0 529.395 529.395 0 370.725 370.725
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 717.125 717.125 2.000 306.446 308.446
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 6.466 6.466
TAAHHÜTLER
V-III-1 842.235 407.117 1.249.352 509.656 0 509.656
Cayılamaz Taahhütler
842.235 407.117 1.249.352 509.656 0 509.656
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
149.203 401.541 550.744 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
275.178 5.576 280.754 118.523 0 118.523
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
213.605 0 213.605 188.554 0 188.554
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
89.631 0 89.631 116.625 0 116.625
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
739 0 739 706 0 706
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
113.879 0 113.879 85.248 0 85.248
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-6 2.653.393 5.663.987 8.317.380 322.962 2.769.293 3.092.255
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.653.393 5.663.987 8.317.380 322.962 2.769.293 3.092.255
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
304.661 385.692 690.353 126.335 155.501 281.836
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
269.820 82.288 352.108 75.165 67.037 142.202
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
34.841 303.404 338.245 51.170 88.464 139.634
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.371.418 4.099.310 5.470.728 1.947 2.408.702 2.410.649
Swap Para Alım İşlemleri
302.466 1.995.428 2.297.894 0 1.202.641 1.202.641
Swap Para Satım İşlemleri
854.202 1.487.028 2.341.230 1.947 1.206.061 1.208.008
Swap Faiz Alım İşlemleri
214.750 201.437 416.187 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 415.417 415.417 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
977.314 1.178.985 2.156.299 194.680 205.090 399.770
Para Alım Opsiyonları
488.685 589.470 1.078.155 47.520 146.599 194.119
Para Satım Opsiyonları
488.629 589.515 1.078.144 147.160 58.491 205.651
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
130.310.798 7.153.814 137.464.612 111.293.136 5.478.165 116.771.301
EMANET KIYMETLER
3.428.971 384.795 3.813.766 2.969.828 237.483 3.207.311
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
292.114 0 292.114 20.221 0 20.221
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.262 149.812 151.074 1.279 38.581 39.860
Tahsile Alınan Çekler
3.057.250 217.108 3.274.358 2.860.070 180.559 3.040.629
Tahsile Alınan Ticari Senetler
78.345 17.875 96.220 88.258 18.343 106.601
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
126.881.827 6.769.019 133.650.846 108.323.308 5.240.682 113.563.990
Menkul Kıymetler
8.423 0 8.423 3.302 0 3.302
Teminat Senetleri
17.677 23.622 41.299 22.495 19.956 42.451
Emtia
9.394 0 9.394 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.281 0 14.281 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
126.832.052 6.745.397 133.577.449 108.273.836 5.220.726 113.494.562
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
136.129.658 15.070.537 151.200.195 114.601.519 9.392.220 123.993.739


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-268.752 -190.748
Alınan Faizler
2.322.722 2.192.648
Ödenen Faizler
-1.627.002 -1.506.561
Alınan Temettüler
2.810 30
Alınan Ücret ve Komisyonlar
203.245 174.886
Elde Edilen Diğer Kazançlar
328.692 366.455
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
233.855 185.576
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-253.274 -218.282
Ödenen Vergiler
-108.906 -65.414
Diğer
V-VI-I -1.370.894 -1.320.086
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
822.225 418.410
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.177 108.586
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
147.654 632.032
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.907.255 1.378.299
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
V-VI-I 51.189 -231.476
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
85.357 -198.991
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.594.927 -710.496
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-102.209 -120.074
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI-I -44.261 -439.470
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
553.473 227.662
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
41.428 126.780
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-15.731 -2.051
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.791 4.978
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.762 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 128.605
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
60.918 0
Diğer
-5.788 -4.752
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
192.795 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
478.962 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-253.718 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-32.449 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI-I 25.677 86.742
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
813.373 441.184
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.578.892 1.137.708
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.392.265 1.578.892


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
386.527 308.530
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
68.316 -12.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.578 -15.799
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.319 -9.851
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.491 -10.086
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.953 1.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.203 2.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
50.738 3.209
Yabancı Para Çevrim Farkları
57.790 134.339
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
48.699 -60.746
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-55.801 -99.607
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50 29.223
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
454.843 295.940


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.439.051 2.241.196 3.680.247 539.425 2.300.733 2.840.158
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.357.826 1.585.123 2.942.949 529.426 1.757.850 2.287.276
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 148.774 1.002.556 1.151.330 329.575 1.130.260 1.459.835
Bankalar
V-I-2 250.502 582.567 833.069 331 627.590 627.921
Para Piyasalarından Alacaklar
960.299 0 960.299 200.137 0 200.137
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.749 0 -1.749 -617 0 -617
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 9 74.102 74.111 96 69.640 69.736
Devlet Borçlanma Senetleri
9 5.162 5.171 96 1.537 1.633
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 68.940 68.940 0 68.103 68.103
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.659 571.870 579.529 4.897 473.243 478.140
Devlet Borçlanma Senetleri
0 529.711 529.711 0 441.584 441.584
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 11.804 19.463 4.897 7.289 12.186
Diğer Finansal Varlıklar
0 30.355 30.355 0 24.370 24.370
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 73.557 10.101 83.658 5.006 0 5.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
73.557 10.101 83.658 5.006 0 5.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.362.520 1.791.068 12.153.588 8.949.221 928.173 9.877.394
Krediler
V-I-6 11.060.767 1.799.808 12.860.575 9.286.088 938.609 10.224.697
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
V-I-9 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 173.031 0 173.031 233.330 0 233.330
Devlet Borçlanma Senetleri
173.031 0 173.031 233.330 0 233.330
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-871.278 -8.740 -880.018 -570.197 -10.436 -580.633
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-17 240.547 0 240.547 200.063 0 200.063
Satış Amaçlı
240.547 0 240.547 200.063 0 200.063
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
238.122 644.562 882.684 177.821 532.156 709.977
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 238.122 644.562 882.684 177.821 532.156 709.977
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
238.122 644.562 882.684 177.821 532.156 709.977
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 312.191 173 312.364 201.615 0 201.615
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 11.325 0 11.325 9.193 0 9.193
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
11.325 0 11.325 9.193 0 9.193
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 33.142 4.961 38.103 36.128 13.639 49.767
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-18 221.973 16.981 238.954 365.300 9.528 374.828
VARLIKLAR TOPLAMI
12.858.871 4.698.941 17.557.812 10.478.766 3.784.229 14.262.995
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 8.952.987 4.676.101 13.629.088 7.100.085 3.839.621 10.939.706
ALINAN KREDİLER
V-II-2 57.923 16.510 74.433 22.117 153.889 176.006
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
60.022 0 60.022 20.011 0 20.011
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
226.921 0 226.921 0 0 0
Bonolar
226.921 0 226.921 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0
Diğer
0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.857 Değişim: -0,25% Hacim : 40.007 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.845 15.08.2022 Yüksek 2.885
Açılış: 2.875
17,9629 Değişim: 0,17%
Düşük 17,8981 15.08.2022 Yüksek 17,9704
Açılış: 17,9321
18,2518 Değişim: -0,81%
Düşük 18,2380 15.08.2022 Yüksek 18,4337
Açılış: 18,4009
1.026,15 Değişim: -1,27%
Düşük 1.023,91 15.08.2022 Yüksek 1.040,84
Açılış: 1.039,38
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.